Merényi Zoltán honlapja
   
 
   
       
   
 
 
Jelenések 1,1-3
1) Bevezetés

Miért érdekel bennünket a Jelenések Könyve?

 • Érdekel minket a jövő…
 • Tudni akarjuk, mi történik a világgal!

Isten nem a kiváncsiságunkat akarja kielégíteni, a kijelentés célja más: tudtul adni a világ számára, hogy Isten az ÚR – Ura a történelemnek
A történelem eseményei nem csúsztak ki Isten kezéből


A tapasztalat és a valóság közötti szakadék:

A világban úgy látjuk, érezzük, hogy a sötétség egyre inkább elhatalmasodik, közben Isten terve halad előre töretlenül! Ez a hit, hogy ezt az igazságot meglássuk!

VÉGÜL ISTEN FOG GYŐZNI!

Apokaliptikus irodalom az Ószövetség idején:

 • Énok apokalipszise
 • Mózes apokalipszise
 • Báruk Könyve
 • IV. Ezsdrás könyve
 • Dániel könyve
Jellemző az apokaliptikára:
 • Két világ létezik: a jelenvaló és az eljövendő
 • „Isten nem egy világkorszakot teremtett, hanem kettőt.” 4Ezsd 7,50
 • Apokaliptika a végső dolgokkal foglalkozik – eszkatológiai szemlélet
 • A történelem egyenes irányú! Ez nem mindig érthető a Prófétáknál és a Tórában.

Az Újszövetség gondolkodása lényegében véve eszkatológiai gondolkodású

 • Jézus tanításai, példázatai
 • Pál apostol tanításai

A végidő közel van – elkezdődött!

Tévedésről van szó?

 • Apokaliptika a szellemi lények sokaságáról beszél – angyalok, démonok
 • A világtörténelmi események hátterében szellemi erők állnak.
 • Nem emberek, birodalmak döntenek, hanem szellemi erők határozzák meg a világ menetét

Körülmények:

A kereszténység támadásban van
VIGASZTALÁS IGÉJE – 1Thessz 4,18!
Ez ad erőt a kitartáshoz
A Jelenések Könyve legnagyobb értéke a KITARTÁS!

A Jelenések Könyve értelmezési lehetőségei:

 • Kortörténeti beteljesülés – az első században teljesült be
 • Eszkatológiai beteljesülés – az utolsó időben teljesül be
 • Történelmi beteljesülés – a történelem ismétli magát – folyamatos beteljesülés
 • Etikai beteljesülés – a jó és rossz harcának leírása
1) Apokalipszis - a könyv első szava görögül
 • Műfaji meghatározás
 • Jelentése: Leleplezés
 • Angyal által adatott kinyilatkoztatás

2) Hamarosan meg kell történnie, az idő közel van

1Jn 2,18
Olyannyira közelinek érezték, hogy ebben az időben kell megtörténnie ezeknek az eseményeknek
MINDEN GENERÁCIÓ TARTSA SAJÁTJÁT A VÉGSŐNEK!

Az Úr visszajövetele a jelen szüntelen lehetősége!

A hívő ember folyamatos várakozásban kell, hogy élje az életét!
Ez a tudatos életre hívás alapja – mivel tudjuk, hogy hamarosan itt a vég – éljünk ennek megfelelő életet
1Jn 3,1-3 – akiben megvan ez a reménység, megtisztítja magát!
Éljek úgy minden egyes napon, mintha az lenne az utolsó!

3) Bizonyságot tett

Hémártürészen – mártírkodott
Az első időben a bizonyságtétel egyet jelentett a mártírsággal

Első század eseményei

 • István apostolt Jeruzsálemből 35-ben kiűzték és megkövezték.
 • Jakabot, János apostol testvérét kb. 44-ben kivégezték.
 • Pontosan tíz év múlva Fülöp apostolt állítólag megkorbácsolták, börtönbe vetették, és keresztre feszítették Frígiában.
 • Máté apostol elment Etiópiába, ahol 60-ban a földbe szegezték, és levágták a fejét.
 • Jakabot, Jézus testvérét vagy megkövezték 66-ban, vagy lehajították a templom tornyából.
 • Mátyást, aki Júdás helyébe lépett, állítólag megkövezték és lefejezték Jeruzsálemben.
 • András, Simon Péter testvére, Edasszában lett mártír, ahol egy X-alakú keresztre feszítették.
 • A hagyomány szerint Márkot az alexandriaiak darabokra szedték, amikor a bálványuk, Serpis ellen felszólalt egy ünnepségen.
 • Simon Pétert fejjel lefelé feszítették keresztre, mert nem találta méltónak önmagát arra, hogy úgy feszítsék keresztre, mint Jézust. Így teljesedett be Krisztus szava az ő haláláról. (Ján. 21:19)
 • Pál apostol számos levelet írt a római börtönből. Később mint bűnözőt ítélték el, mint aki az uralkodó ellen lépett fel, halálra ítélték, és 66-ban lefejezték.
 • Júdást a mezopotámiai Edasszában feszítették keresztre 72-ben.
 • Bertalan lefordította Máté evangéliumát egy indiai nyelvre, és tanított abban az országban, ahol később megkínozták, és keresztre feszítették.
 • Tamást Calaminában, Indiában a felbőszült csőcselék megkínozta, átszúrták dárdával, és egy befűtött kemencébe dobták 70-ben.
 • Jánost, Jakab testvérét, Patmosz szigetére száműzték, - miután olajban akarták megsütni - ahol megírta a Jelenések könyvét. János az egyetlen apostol, aki megmenekült az erőszakos haláltól.
 • Egy forrás szerint Lukácsot egy olajfára akasztották fel 93-ban.
Caravaggio: St Péter keresztrefeszítése

A mártírok többször is megjelennek a Jelenések Könyvében: 7,9-17;
Ők győzik le a Sárkányt is a bizonyságtételük igéjével, akik nem kímélték életüket sem!
Jézus Krisztus bizonyságtételéről
A Jelenések Könyve Jézus Krisztust is a mártírok közé sorolja
1,5 – HŰ TANU

4) Boldogok

Miért boldogok – élő reménységre irányítja a figyelmet
Hét boldogmondás van a Jelenések Könyvében: 1,3, 14,13; 16,15; 19,9; 20,6; 22,7; 22,14

Az olvasók nem igazán érezték magukat boldognak, de erre buzdítja őket!

Szavazógép
Szerinted mi vár lelki értelemben Magyarországra?
    Ébredés lesz
    Stagnálás lesz
    Tovább sorvadnak a gyülekezetek
    Az emberek teljesen elfordulnak Istentől
    Más isteneket fognak követni az emberek
 
 
     
   
         
   
Oldaltérkép | Email | Kedvencek közé | Kezdőoldal powered by SiteSet