Merényi Zoltán honlapja
   
 
   
       
   
 
 
A hívő ember szellemi környzete

Változó világban élünk. Az egyháznak olyan kihívásokkal kell szembenéznie, amelyek eddig ismeretlenek voltak számára. Missziónk jövője nagyban függ attól, mennyire leszünk képesek válaszolni környezetünk kihívásaira, kérdéseire. Sajnos a tapasztalat azt mutatja, hogy ez nagyon nehezen megy. Sok közösség merevenen elzárkózik a változások előtt, gondolva, ha régen jó volt ez a gyakorlat, az most is jó lesz, de ez nem így van. Egy katolikus teológus Michael Quoist így fogalmazott: „Nem arról van szó, hogy vitatnunk kellene a tegnapi emberek keresztény életének értékét. Az a mód, ahogyan megélték Krisztust, jel volt kortársaiknak, de nem mindig a mai embereknek. Sőt vannak magatartások, vannak eljárások, melyeket ha régi formájukban tartunk meg, inkább elriasztók." Hidat kell építeni a kultúra, az emberek felé, csakis így tölthetjük be küldetésünket a világban.


Ebben a sorozatban megpróbálom vázlatosan áttekinteni korunk szellemi áramlatait. Természetesen ez az írás is szubjektív módon közelíti meg a témát - így vitára adhat okot. De szeretném is, ha kialakulna a téma kapcsán egy egészséges párbeszéd.

Tartalom:

1. Bevezetés: Apologetika, választeológia

2. Posztmodern állapot

3. Vallások keveredése

4. New Age

5. Okkultizmus

6. A kereszténység mai betegségei

Az előadássorozat teljes anyaga letölthető dokumentum formátumban: itt 

Gyülekezeti előadásokhoz felhasználhatjátok, de kérlek, hogy szóljatok, ha valamit publikálni szeretnétek belőle!

További gondolatok az 1998-ban készült szakdolgozatomban, melynek címe: Az európai kultúra szekularizációs problémájának újrafelvetése. Letölthető itt

Pünkösd
 
Radikális életváltozás - Csel 9,19-30
 
Jákób tusakodása
 
A hívő ember szellemi környzete
 
Értő figyelem, a hatékony lelkigondozás módszere
 
Ézs 40 - Megújulás
 
Evangelizáció a mai világban
 
Bizonyságtétel az elutasítás ellenére
 
A hit győzelme 1Jn 5,1-5
 
Jöjjetek énhozzám - Mt 11,25-30
 
Tiszteld szüleidet- 2Móz 20,12
 
Rut 1, 19-22; 4,13-17
 
Senki sem szolgálhat két Úrnak
 
Zsolt 47 - Jahve Király
 
Jn 21 – Szeretsz te engem?
 
Ébredés Ninivében
 
1 Sám 3 - Sámuel elhívása
 
Hós 13 - Térj meg Izrael!
 
Jézus Bethániában - Jn 12
 
Lázár feltámasztása
 
Örálló felelőssége: Ez 3
 
Vallási pluralizmus - szakdolgozat
 
Bemeritesi predikació 2005. szeptember
 
Dávid népszámlálása
 
Hogyan vezet minket Isten?
 
Jézus a tengeren - Mt 14,22-33
 
Mt 18,15-20 Gyülekezeti fegyelem
 
Mt 18 - megbotránkozás
 
Zsid 5,11-14.
 
Ötven ok, amiért Krisztus szenvedett és meghalt
 
Jelenések könyve
 
Mózes sorozat
 
A céltudatos egyház
Szavazógép
Szerinted mi vár lelki értelemben Magyarországra?
    Ébredés lesz
    Stagnálás lesz
    Tovább sorvadnak a gyülekezetek
    Az emberek teljesen elfordulnak Istentől
    Más isteneket fognak követni az emberek
 
 
     
   
         
   
Oldaltérkép | Email | Kedvencek közé | Kezdőoldal powered by SiteSet