Merényi Zoltán honlapja
   
 
   
       
   
 
 
Jel 2,1-7 Efézus

Az efézusi gyülekezet

 
Elkezdjük a 7 ázsiai gyülekezet tanulmányozását
Előzőekben elmondtuk: a levél elsődleges címzettjei ezek a gyülekezetek

 

Első fejezet üzenete:

 • Kulcsszavak: bizonyság, idő, hatalom, győzelem (harc)
 • Cél: bátorítani a gyülekezeteket kitartásra, bizonyságra, hitre (tekintetüket a láthatatlanokra helyezzék)
 • Istenismeret: TUDNI, KICSODA BESZÉL HOZZÁJUK
 • Kihez tartoznak 
 • Jézus megdicsőült formában jelenik meg – ez jelentős
 • AKIÉ MINDEN HATALOM ÉS DICSŐSÉG – DE AKI SZERET
 • Ez a viszonyulása ezekhez a gyülekezetekhez is – lehet vannak ítéletes üzenetek is, de az is csak a szeretet jele lehet!

Ezek a levelek – szerelmeslevelek (kifejeződik: Jézus aggódik a gyülekezetért – nemcsak elhívta őket, meg is akarja tartani őket)

 
Mi a gyülekezetek szimbóluma?

A gyülekezet – gyertyatartó (szimbólum jelentése – funkciója: világítani)

 
Bevezetés:

Minden levél ugyanazokat az elemeket tartalmazza:

 • Jézus bemutatkozása
 • Dicséret
 • Intés
 • Mit kell tenniük
 • Jutalom a győzteseknek

Az ítélet mindig tartalmazza a helyreállás lehetőségét – ez fontos üzenet.

Feldolgozás: otthoni feladatok (kiadott segédanyag alapján: helyek meghatározása, fogalmak, jelenségek beazonosítása)

1. Efézus

A városról, Artemisz kultuszról, a gyülekezetről
Efezus fontos nagyváros volt abban az időben. Akkoriban volt nagyságának a csúcsán.
Az itt élő népesség kevert volt (hat fő csoport):

1. Eredeti lakosok
2. Az Athénból származók közvetlen leszármazottai
3-5. Három görög eredetű törzs leszármazottai
6. Zsidók nagy csoportja


Kereskedelmileg fontos város jelentős kikötővel, három fő út kereszteződésénél. Valószínűleg Kis-Ázsia vezető kereskedelmi városa volt.

Politikailag "szabad római város", mely azt jelentette, hogy a városban nem állomásozott katonaság, hogy irányítsa.

Rendszeresen érkeztek római helytartók, hogy bírósági ügyekben döntsenek. Efezusban tartották a "pannióniai"játékokat is, melyek hasonlóak voltak az olimpiai játékokhoz.

Vallás: itt állt Diána temploma, mely az ókor hét csodájának egyike volt. Azt mondogatták: "a Nap csodásabb dolgot nem lát útja során, mint Diána templomát".


A Biblia szerint Pál több mint két évet töltött itt (ApCsel 19,8 és 10). Ezt követően Akvila és Priszcilla, majd Apollós is töltött itt időt a gyülekezettel (ApCsel 18,19). Azt mondják, hogy János is volt Efezusban. Lelkes, folyton növekvőv- gyülekezet volt az efezusi. Harminc évvel később azonban, amikor a könyv íródott, a gyülekezet határozottan megváltozott.

2. Jézus bemutatkozása (reá nézve születik az üzenet – Ő mondja szeretettel)

Egészen más, ha emberek által szól valaki, mintha Isten által.
Azért mutatkozik be Jézus, hogy az övéi rá nézhessenek. – Csak így történhet változás, megerősödés…
Mindig helyhez szólóan mutatkozik be. Istenismeret fontos a könyvben.

 • Aki a jobb kezében tartja a hét csillagot
  a gyülekezet angyalait (lehet vezetők, presbiterek – 1Tim 5,21). Ura a gyülekezetnek – azonkívül nem hagyta magára őket.
 • A hét gyertyatartó között jár
  jelen van a gyülekezetben – a gyülekezetek épp ezzel a jelenléttel játszanak, amikor nem akarnak megtérni! (kimozdítom a gyertyatartódat, íme az ajtók előtt állok)
  Jézus dicsőségesen jelen van a mennyben, de ott van a gyülekezetben is! Nem hagyott magunkra minket! Otthonosan mozog a közösségünkben, családjainkban, nemzedékek között.
 • Szereti őket még most is Jézus, el nem múló szeretettel

Tudok cselekedeteidről

Ismeri a gyülekezet állapotát – csak ő ismeri igazán. Mi gyakran nem látjuk helyesen életünket, közösségünket

3. Dicséretek:

 • fáradozás, állhatatosság (szolgálatban)
 • nem viselted el a gonoszokat – helyes tanítás: megpróbálása a tévtanítóknak
  világosságuk van. Apostolnak mondták magukat, pedig nem voltak azok: nem Isten küldte őket. Ma is sok ilyen tanító van: kell, hogy a gyülekezet megvizsgálja őket, s ha kell fellépjen ellenük! (dogmatikai ferdülés) Voltak ahol engedték tevékenykedni a tévtanítókat Efezusban nem!
 • Nikolaiták cselekedeteit is gyűlölték – akik valószínű olyanok voltak, akik alkut kötöttek a bűnökkel, s azt meg is teológizálták – önigaz emberek voltak (erkölcsi ferdülés) MA IS VANNAK NIKOLAITÁK? Isten gyűlöli őket!
 • Állhatatosság, teherviselés fáradhatatlanul

Csupa jó dolog – szuper közösség lett volna, ha itt befejeződik a jellemzés.


4. Intés, panasz

Elhagytad az első szeretetet

Valami megvolt az induláskor – de már kezd elmúlni. Valami átvette a helyét. Mint egy rossz házasság, amelyből eltűnt a szeretet.

Ef.5.29-32 – Házasság képe épp az efézusi levélben jelenik meg!

Ez a tény minden előző dicséretet kevéssé tesz! – 1Kor 13,1-3 Semmi vagyok, nem számít, ha szeretet nincs bennem

Megfontolandó dolog – Értékrend a gyülekezet életében: fontos az erkölcsi tisztaság, a tanításbeli tisztaság, az állhatatosság, szolgálat, lelki ajándékok – de ha nincs szeretet mindez üres!

Ma lehet sok gyülekezetnek üzenné Isten ezt az üzenetet
A vőlegény most is első szeretettel szereti vérén szerzett mennyasszonyát – csak a mennyasszony szíve távolodott el tőle
L

Hogy történhetett? 40 év története alakulástól a Jelenések születéséig (3. generáció)

a) A gyülekezet alakulása – Pál szolgálata alatt (Csel 19;20)

Elhatárolódtak az okkultizmustól
Sírva búcsúztatták Pált (Csel 20,36-38) – szeretet jele
Nagy szeretet volt bennük.

b) Efézusi levél – egy kiegyensúlyozott gyülekezetről beszél (lehet a laodiceaiaknak írta ezt Pál)

c) Timóteus Efézusban
1Tim lehetne sokkal inkább az efézusi levél!
Óvás a tévtanítóktól – ezt meg is harcolták!
Itt sincs még semmi olyan probléma, ami nem lenne természetes

d) János 1 levele

Ezt Efézusban írta
Az üzenet – tévtanítók (itt is megjelennek – ezeket az intéseket vették)
De már megjelenik a szeretet hanyatlása – 1Jn 3,17-18; 1Jn 4,7-12, 20-21!
Úgy tűnik erre a figyelmeztetésre nem figyeltek, s a folyamat tovább romlott!

Így van a mi életünkben is, nem egyik napról a másikra szűnik meg a szeretet, lelkesedés – folyamat: szinte észre sem vesszük. Talán meg is magyarázzuk, teológizáljuk.

Nem történik-e ez velünk is? Mi veheti el a szeretetet, tüzet az életünkből?

 • hétköznapok
 • megszokás
 • más tölti be azt a helyet, amit annak idején Jézus
 • rossz elképzelések a szeretetről

Miért nehéz ezt felismerni, beismerni?


5. Mit kell tenniük?

a)     emlékezz: jusson eszedbe a kezdet! Az első szeretet idejére. Sokan már nem tudnak erre emlékezni, elfelejtették, hogy mikor megtértek tűz égett bennük, képesek voltak egész éjszak imádkozni, Bibliát olvasni, szabadság ideje alatt elvangelizálni…

b)      honnan estél ki – kiestek már

c)      térj meg! Nem segít a toldozás – megtérésre van szükségük. VAN RÁ LEHETŐSÉG. Isten nem veti el őket, nem ez a terve velük – azt akarja jöjjenek vissza!

Ha nem térnek meg:

 • Hamar eljövök ellened – valakik várják – azoknak ez örömhír, várakozás, akik nem változnak, azoknak ez ítélet
 • Meglátja minden szem! Hamar! – Most változz!
 • Kimozdítom a gyertyatartódat – nem lesz többé gyülekezet – vagy kimegy közülük Jézus – Ők lehet annak mondják magukat, de már nem azok lesznek.

A hitelesség – az Isten jelenlétének jele (ellentétben a hamis apostolokkal, vagy a zsidókkal Filadelfiában)

Jutalom:

 • Aki győz – aki megtér
 • Optimista befejezés – ez a reménye Jézusnak (a szeretet mindet remél)
 • Enni adok az élet fájáról! ÖRÖK ÉLET IGÉRETE. Amit elveszített a bűn következtében, visszakapja!
Szavazógép
Szerinted mi vár lelki értelemben Magyarországra?
    Ébredés lesz
    Stagnálás lesz
    Tovább sorvadnak a gyülekezetek
    Az emberek teljesen elfordulnak Istentől
    Más isteneket fognak követni az emberek
 
 
     
   
         
   
Oldaltérkép | Email | Kedvencek közé | Kezdőoldal powered by SiteSet