Merényi Zoltán honlapja
   
 
   
       
   
 
 
Az egyiptomi iskola

Bevezetés:

- Mózes életével foglalkozunk ebben a félévben.

Célok:

 • Rendszeres bibliatanulmányozás
 • Isten tervének felfedezése életünkben
 • Hogyan lesz valakiből jó vezető?
 • A közel 3200 éves történet saját életünkre való alkalmazása

Isten útjai életünkben nem mindig egyértelműek. Vannak kerülők, megmagyarázhatatlan körülmények, történések.

Isten vezetése: jellememnek kell átformálódnia, hogy alkalmas legyek az Ő szolgálatára.

Mózesnál úgy gondoljuk, hogy 80 év felesleges volt. Pedig majd látni fogjuk, mennyire fontos volt ez az időszak, ahhoz, hogy alkalmas legyen Mózes a nagy küldetésre.

Végig Isten kezében van az élete, de ezt nem mindig látja.

400 év Egyiptomban.

Józsefék még valószínű e Hikszoszok uralma alatt érkeztek Egyiptomban. Mózes pedig 400 évvel később élt, az Újbirodalom idején.


Kortörténeti háttér:

Mit tudtok Egyiptomról?

Archaikus kor (1-2. dinasztia) (Kr.e 2955-2635)

A fáraó hatalma korlátlan

Óbirodalom (3-6. dinasztia) (Kr.e. 2686-2181)

 • Egyesített állam. Papi rend megerősödése. Halottkultusz, vallási élet kiformálódása
 • A Nagy Piramisok kora
 • A 3. dinasztia 2. uralkodója Dzsószer építtette az első piramist
 • Ismert fáraók: Kheopsz (Kr.e 2604-2581), Kephrén (Kr.e. 2572-2546) 2. legnagyobb piramis az ővé, Ő építtette a Szfinxet is

1. átmeneti kor (7-10. dinasztia) (Kr.e.2155-2040)

 • Észak és Dél szétszakadt

Középbirodalom (Kr.e 2040-

Második átmeneti kor és hükszoszuralom (Kr.e. 1785 - 1152)

Újbirodalom (Kr.e. 1552 - 1070)

Nagy Ramszesz, az ókori Egyiptom méltán leghíresebb fáraója 67 évig ült Egyiptom trónján. Népe már életében istenként tisztelte, utódai még évszázadokig viselték uralkodói neveit. A birodalom legnagyobb építtetője volt (a karnaki Nagy Hiposztül Csarnok, Ramesszeum, Per-Ramszesz városa, Abu-Szimbel templomai, stb.), nagy hadvezér (legendás - ámde vitatott kimenetelű - kádesi csata), a bibliai exodus fáraója. Érdekesség: 167 gyermeket tulajdonítanak neki.


Egyiptom vallása

 • Sokistenhit jellemezte. Városonként voltak istenek.
 • Vallási hiedelmek folyamatosan változtak. Az állam és a vallás összekapcsolódott.
 • Kivéve El-Amarna kor. IV. Amenhotep fáraó uralkodása idején (1352-1336)

1. A zsidók helyzete

 • Zsidók egyiptomban: nem kimondottan rabszolgák
 • Szabad parasztok – akik pénzért (éhbérért dolgoztak) – ez is rabságnak számított
 • Építkezések
 • Karnaki nagytemplom

Egyre nehezebb sors

 • A félelem miatt (2.Móz.1.12)
 • Kényszermunka (2.Móz.1.11-14)
 • Fiúgyermekek megölése (2.Móz.1.22)

Kérdések: miért vannak szenvedéseink?

Vannak-e számunkra is megmagyarázhatatlan események az életben?

A világ fáraói gyakran ma is igazságtalanul bánnak a néppel. (Préd.9.2-3, 11-12)

Hogyan reagálhat ilyenkor az ember a nehézségre?

Igazságtalan a világ

 • Gyakran Isten nem ad gyors választ: 2.Móz.2.23-25. (Hoszzú idő telt el!!!)
 • Mi lehet ennek az oka?


2. Isten terve: Mózes

Isten útjai néha nem érthetőek.

Mózes élete sem egyenesen tart a cél felé – látszólag – Saját életünkben is vannak időszakok, amikor nem látjuk a megoldást.

Mózes jellemét kell átformálnia

 • Egyiptomi iskola
 • Midiáni iskola
 • Pusztai iskola

3. Mózes neve – vízből kihúzott


Mózes szembesül azzal, kicsoda is ő valójában. Beszélgessetek arról, milyen harcokat kellett önmagával megvívnia Mózesnek. Milyen döntést kellett meghoznia?

 • csak akit már megmentettek lehet a megmentés eszköze!!!
 • Isten gondoskodása a születése körül. Zsolt.139.
 • Ez a kezdet. Az újjászületés, a megtérés

4. Mózes Egyiptomban

Csel.7.22  - Minden bölcsességre megtanították

Gondja nem lehetett az önértékelésével sem…

Vagyon, rang, elismerés, tudás – mindene megvolt, amire szüksége lehet egy embernek…

5. Meglátogatja testvéreit

Olvassátok el a Csel 7,23-t

 • Mi lehetett az oka annak, hogy így tett?
 • Talán keresi igazi gyökereit!

Látva az igazságtalanságokat, cselekedni szeretne. DE EMBERILEG

Nem elég a jó szándék – helyes úton kell azokat megvalósítani, helyes eszközökkel.

Tudnátok példát mondani jó szándékra, de nem megfelelő megvalósításra?

(pl: gyülikben: mi azt akarjuk, hogy a gyülekezetünk Isten dicsőségét szolgálja – de belevisszük saját érdekeinket, saját önzésünket, szeretetlenül nyúlunk a problémához)

Rosszabbat tesz ilyenkor az ember, mintha nem is próbálkozott volna!! (ezért vannak a gyülekezeteink rossz állapotba)

Nem emberileg kell harcolni! Nem test és vér ellen.

Két problémával néz szembe:

1)      Külső elnyomás (külső támadás)

2)      Belső problémák: 2.Móz.2.13., Csel.7.26 – Testvérek vagytok, miért bántjátok egymást?

 

Nekünk is általában ilyen problémákkal kell szembenézni. Külső támadások: világ, a Sátán ellen, van mikor belső harcok

Hogy van ezzel a két harcterülettel a mi gyülekezetünk?

Mózes megoldási kísérlete:

Megöli az egyiptomit

Le akar számolni a problémával. Hogyan lehetne ezt a cselekedetet mai életünkre alkalmazni? Ítélet, szeretet helyett… Mózes úgy gondolja elindult a szabadítás útján, elrejti a holttestet. Talán senki sem látta…

Szépen lassan majd ezzel a módszerrel meg fogja szabadítani a népet?

A nép a sérüléseit egymáson próbálja megtorolni!


2Móz 2,14 – nem fogadják el Őt, mint vezetőt.
 • Ki tett téged előljáróvá – Mózes még tényleg önjelölt vezető.
 • Nem értékeli a nép, amit Mózes tett.

Csel.7.25. – Nem értették meg

Lehet, hogy mi is átéltünk már ilyen kudarcot. Akartunk valamit a gyülekezetért tenni, de nem értettek meg bennünket. Volt már rá példa?

Ráadásul saját testvéreitől kell félnie, hogy beárulják a gyilkosságért.

Mózes életének legmélyebb pillanata ez:

 • elutasítják az egyiptomiak (akik közt felnőtt)
 • elutasítják testvérei is

Mindent elveszít egy pillanat alatt. KUDARC AZ EGÉSZ ÉLETE. Összeomlott, menekülnie kell.

Ezek a mélypontok lehet, nem szeretjük, de Isten ezeken vezet minket keresztül.

Mózes életének következő szakaszáról, a következő alkalmon beszélgetünk!

Szavazógép
Szerinted mi vár lelki értelemben Magyarországra?
    Ébredés lesz
    Stagnálás lesz
    Tovább sorvadnak a gyülekezetek
    Az emberek teljesen elfordulnak Istentől
    Más isteneket fognak követni az emberek
 
 
     
   
         
   
Oldaltérkép | Email | Kedvencek közé | Kezdőoldal powered by SiteSet