Merényi Zoltán honlapja
   
 
   
       
   
 
 
Megtérés

Hogyan lehetek Isten gyermekévé?

 

A tanítványság alapja csak az lehet, hogy valaki Isten gyermekévé válik.

 

Nagyon sok elképzelés van emberekben, különböző tanitásokat is kapunk arra nézve, hogyan lehetünk Isten gyermekévé, de fontos dolog, hogy ebben a kérdésben világosan lássunk.

 

Tét: Jn 3,36 – élet és halál kérdése

Nem lehet vele játszani, nem mondhatom majd Isten előtt, de hát én azt hittem…

Az igazság  nem tőlem függ, nem az én hitemtől – Isten végzése ez!

 

Mt.7.21-23: nem mindenki, …csak az – Fontos, hogy világosan lássuk, hogy mi a helyzet a mi életünkkel!!!

 

2.Kor.13.5. – Vizsgáljátok meg magatokat!

 

Ezért nézzük meg, hogyan lehet valaki Isten gyermekévé, mit mond róla a Biblia – nem egy teológia, egy egyház dogmatikáját akarom közvetíteni – sokféle elképzelés van, amik gyakran ártottak az evangélium ügyének.

 

Alapige: Jn 3,1-21

 

1. A farizeus Nikodémusról

Nikodémus – vallásos ember (farizeus: vallási vezető, ismeri az írásokat, tanít…)

Elismert ember – népe előtt tekintély

Látszat: őgy néz ki minden rendben van az életében!!!

 

Alkalmazás: Lehet, hogy ebben a világban sokan úgy látszanak, hogy minden rendben van az életükben. Sokan ezt a látszaotot el is hiszik: önigazolás

Van hitetlen önigazolás: siker, karrier, erkölcsi gőg

Vallásos önigazolás: vallásos cselekedetekben bízva látja életét rendben (többféle vallás, keresztény kultuszok…)

 

Nikodémusnál a látszat mögött ott volt a valóság: egy elveszett ember, akinek az életéből hiányzik valami, Valaki: Váci Mihály verse!!!

 

Süvítenek napjaink, a forrósortüzek,
- valamit mindennap elmulasztunk.
Robotolunk lélekszakadva, jóttevőn,
- s valamit minden tettben elmulasztunk.
Áldozódunk a szerelemben egy életen át,
- s valamit minden csókban elmulasztunk.

Mert valami hiányzik minden ölelésből,
- minden csókból hiányzik valami.
Hiába alkotjuk meg s vívunk érte naponta,
- minden szerelemből hiányzik valami,
Hiába verekszünk érte halálig: - ha miénk is,
- a boldogságból hiányzik valami.

Jóllakhatsz fuldoklásig a gyönyörökkel,
- az életből hiányzik valami.
Hiába vágysz az emberi teljességre,
- mert az emberből hiányzik valami.
Hiába reménykedsz a megváltó egészben,
- mert az egészből hiányzik valami.

A Mindenségből hiányzik egy csillag,
- a Mindenségből hiányzik valami.
A Világból hiányzik a mi világunk,
- a Világból hiányzik valami.

Az égboltról hiányzik egy sugár,
- felőlünk hiányzik valami.
A Földből hiányzik egy talpalatnyi föld,
- a talpunk alól hiányzik valami.

Pedig így szól az ígéret a múltból:
- "Valahol! Valamikor! Valami!"
Hitették a bölcsek, hitték a hívők,
- mióta élünk e hitetést hallani.
De már reánk tört a tudás - Valami nincs sehol!
- s a mi dolgunk ezt bevallani,
s keresni azt amit már nem szabad
senkinek elmulasztani.

Tele van az ember kérdésekkel, amiken nem tud túllépni!

-         Nektek vannak kérdéseitek?

-         A környzetetekben milyen kérdések vannak a fiataloknak?

 

Nikodémust a kérdések viszik Jézus elé. Éjszaka megy, nem tud aludni, nem hagyják a kérdései aludni. Sürgősnek érzi a válaszokat!!

 

Vannak-e kérdéseink a szívünk mélyén?

 1. Az élet jelentéktelensége
  400 milliárd csillag a Tejútrendszerben, 100 milliárd Galaxis az Univerzumban. A föld egy jelentéktelen csillag 3. kisbolygója. S ezen a földön 6 milliárdan élünk. Időben is jelentéktelen a létünk: 70-80 év
 2. A világban található szenvedések: miért van annyi szenvedés a világban? Nem fogalmazódott meg már bennünk.
 3.  Miért nem tapasztalom Isten szeretetét?

Kérdések, amin sokan megpróbálnak túllépni, nem foglalkozni vele, de a te életed legfontosabb kérdése: KI VAGYOK, MERRE HALAD AZ ÉLETEM, MI TÖRTÉNIK VELEM A HALÁL UTÁN? – Az élet rövidsége csekéllyé teszi a különbséget boldog és boldogtalan ember között

 

Nikodémus nem akarta elaltatni a lelkiismeretetét. Válaszokat akart, bizonyosságot akart. Nem akart tovább együttélni a bizonytalanságban. VALAMI BAJ VAN VELEM.

 

Kihez megy?

Nem egy pszichológushoz, nem egy vallási vezetőhöz. Nem náluk keres válaszokat, megnyugvást.

 

Mi kihez megyünk ?

 

Nikodémus megtalálja Jézust.

 

Ez az első fontos lépés a megtéréshez: JÉZUSHOZ KELL MENNI, NÁLA VAN A MEGOLDÁS.

 

Jézus megoldása: Jn 7,37

Az ünnep utolsó nagy napján felállt Jézus, és így kiáltott: „Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék!

Olyan sokszor máshol kerestünk békességet. Itt az ideje Jézushoz személyesen menni, nem egy egyházhoz, nem egy teológiai nézethez…

 

Elkezdődik a beszélgetés: Nikodémus elkezd félrebeszélni…

 

Jézus udvariatlanul közbeszól: újjonnan kell születni!

Nincs más megoldás. Lehet, hogy Isten tudna intellektuális választ adni a kérdésedre, de nem erre van szükséged. Neked egy teljes életváltozásra van szükséged!

Isten gyermekévé csakis újjászületés útján lehet az ember, semmilyen vallásos cselekedet nem elég. Jn.1.10-13.

 

Az újjászületés, mint a testi születés egy ponton történik. EZ A PONT A MEGTÉRÉS.

 

A két oldal:

MEGTÉRÉS – az ember odafordulása Istenhez

ÚJJÁSZÜLETÉS – Isten munkája az ember életében

 

Ezt nem érti Nikodémus, ő idáig mindig azt hitte, ha betartja a tízparancsolatot, ha engedelmes, ha elvégzi a szertartásokat, akkor rendben van Isten előtt az élete.

 

Értetlenkedik is: Hogyan mehet vissza?

Jézus elmondja: Nem testtől, hanem Lélektől kell újjászületni. Ezt pedig nem lehet kierőszakolni, nem lehet semmivel sem kiérdemelni. Ez Isten műve.

 

HOGYAN TÖRTÉNIK A LÉLEKTŐL VALÓ ÚJJÁSZÜLETÉS?

A rézkígyó példáját mondja Jézus. Nikodémus valószínű ismerte.

 

A nép bűnt követett el – következménye: halálos méreg.

Jézus itt azt szeretné elmondani: MINDENKI VÉTKEZETT. NINCS EGY BŰNTELEN, IGAZ, A MÉREG MINDENKIBEN BENNE VAN.

 

Benned is. Még abban is, aki vallásosan nőtt fel, akit megkereszteltek, aki megpróbál jó ember lenni.

 

Következmény: ismertek a világban: önzés, háborúk, hazugság – Gal.5.19.21.

A mi saját életünkben is megvan ez: lehet ellene kűzdeni. Élhetünk erkölcsösen. De a bűn mérge ott van, s csak az alkalmat várja, hogy kifejthesse hatását. Pál írja: Róm.7.21-24.

 

- Milyen következményét látjátok a bűnnek közvetlen környezetetekben, esetleg saját életedben?

 

Nem vagyok képes magamtól megváltozni.

 

A bűn elválaszt Istentől – következmény: halál (testi és szellemi értelemben)

 

Megoldás: HIT ÉS BIZALOM ISTENBEN.

SZABADITÓRA VAN SZÜKSÉG.

 

Mózes idejében: rézkígyó, nekünk: A GOLGOTAI KERESZT

 

A szabadságnak ára van: Jézusnak meg kellett halni: DE ENNYIRE SZERETT AZ ISTEN TÉGED.

Olyan könnyűnek tűnik: megvallani bűnödet, kérni Isten kegyelmét, szabadítását, átadni magadat Neki: ha Isten valami olyat kért volna, ami nehéz, akkor sokaknak nem lett volna esélye.

 

Isten olyan megoldást talált, ami az embernek a legkevesebbe került, amit mindenki el tud érni. Istennek azonban drága árat kellett érte fizetni: FIÁT.

 

Mi tehát az újjászületés, a megtérés?

 • Hittel való odafordulás Istenhez
 • Beismerni saját tehetetlenségemet
 • Beismerni bűnösségemet
 • Beismerni szükségemet
 • Kérni szabadítását
 • Kérni gyógyítását
 • Kérni megváltását
 • Kérni kegyelmét
 • Elfogadni mindezt Jézusért
 • Átadni életed irányítását
 • Befogadni Jézust
 • Megköszönni mindezt

 

Megtörtént már nálad ez a teljes önátadás? Vagy valami másban bízol?

 

Nem tudni Nikodémus hogyan döntött. TE DÖNTHETSZ. Jézus előszőr nem ítélettel jött a világba, másodszor, ha Őt elutasítottad, nincs ami megmentsen téged.

 

Jel 22,17 – Aki akarja, vegye: AKAROD?

 

Most, ha szólt hozzád megteheted. Ne élj hazugságban, ne élj Isten közelében Istentől távol.

 

„Patak partján halok meg szomjúságban” Villon - Ne légy ilyen balga

A legjobban a templomokban lehet elbújni Isten elől

 

Következmények:

-         életváltozás: gyümölcsök (Gal.5.22, megtérések, szolgálat)

 

Vizsgáljátok meg magatokat… Hogyan vagytok Istennel?
Közbenjáró imádság
 
Megtérés
 
„A legkiválóbb út”
 
Függőségek - drogok
 
Szentek legyetek! 1Pét 1,13-25
 
Engedelmeskedjetek! 1Pét 2,13-22
 
Növekedjetek! 1Pét 2,1-12
 
Istenre Figyeljetek! 1Pét 4,1-19
 
Szórakozásról
 
Hogyan maradhat meg a tűz az életünkben?
 
Isten családja
 
Jövőkép
 
Szelídség
 
Szentek legyetek power pointos
 
Cool Church
 
Példaképeink: Ábrahám
 
Az légy, aki vagy!
 
Mit jelent baptistának lenni?
 
Amnón és Támár
 
Gyógyító eső
 
Halál utáni élet
Szavazógép
Szerinted mi vár lelki értelemben Magyarországra?
    Ébredés lesz
    Stagnálás lesz
    Tovább sorvadnak a gyülekezetek
    Az emberek teljesen elfordulnak Istentől
    Más isteneket fognak követni az emberek
 
 
     
   
         
   
Oldaltérkép | Email | Kedvencek közé | Kezdőoldal powered by SiteSet