Merényi Zoltán honlapja
   
 
   
       
   
 
 
Az légy, aki vagy!

Ma az újszövetségi etika egyik lényeges gondolatáról beszélgetünk.

Játék:

Milyennek látnak engem az emberek? Adjunk mindenkinek papírt a kezébe és ceruzát és 5 perc alatt írjon jellemzést valakiről az ifiben! Utána néhányat olvassatok fel, felismerjük-e kiről van szó? Csinálhatjátok csoportban is, megadott személyről!

Film jelenet:

Gyűrük ura – Aragorn életének megváltozása – az légy, aki vagy. Tedd félre a kószát!

Beszéljétek át a jelenetet!

 • Miért nem akart Aragorn azzá lenni, akinek lennie kell?
 • Milyen akadályok voltak életében?
 • Mikortól volt ő király?

Özönvíz – a ragadozóknak is krumplit kell enniük.

 • Képes-e egy ragadozó arra, hogy vegetáriánus legyen?
 • Miért?

Tanítás:

Jer 13,23 – Meg tudja-e változtatni bőrét a néger? Foltjait a a párduc?

Lehetetlenség!

Képes a hitetlen ember Istennek tetsző életet élni?

A törvény képes-e változást hozni az ember életében? NEM

Róm 7,18-20 Képtelen vagyok arra, hogy jót tegyek, mert nincs a testemben semmi jó.

A bűnös ember „normális” állapota az, ha bűnt követ el!

Elvárható-e a bűnös embertől, hogy szent életet éljen? NEM

Meg lehet sok mindenre tanítani, de természete szerint hajlamos a bűnre!

 

Mt 7,15-20

Hamis próféták – képmutatók (valamit szeretnének mutatni, de nem olyan az életük!)

Gyümölcsről lehet felismerni a fát!

Tüskebokor nem fog fügét teremni! – lehetetlenség

Nem is várják el tőle

Mi segít az emberen?

CSAKIS AZ ÚJJÁSZÜLETÉS

Mi történik, történt az újjászületéskor?

Ez 36,26 – új szívet kapunk (ez már egy másik)

2Kor 5,17 – új teremtéssé lettünk (újjá lett minden) Mi lett újjá? Új természet részeseivé lettünk

2Pt 1,4 A melyek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket; hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek, kikerülvén a romlottságot, a mely a kívánságban van e világon.

 

Kik lettünk Krisztusban?

 • Új természet részesei:
 • Bűnösből szentek
 • Elutasítottból elfogadott
 • Halálból átkerültünk az életbe

Mikor történt ez meg a hívő ember életében? A MEGTÉRÉSKOR!

A megtérés, elhívás pillanatában már ezt látja benned Isten, ezt az új természetet. AZ IDŐ, AMÍG EZ NYILVÁNVALÓVÁ IS LESZ BENNED! – ez folyamat

De most már tudd, hogy nem vagy ragadozó, nem vagy néger – nem kell természeted ellenére cselekednedned!

A hívő ember, amikor szent életre törekszik, akkor azzá lesz, ami Ő valójában! Nem idegen tőle a szolgálat, a szeretet, a hűség, a tisztaság, a buzgóság!

2Pt 1,3-11

1) Isten cselekedett az életetekben – új természet részesei lettetek

2) Éppen ezért törekedjetek arra, hogy ez a természet kirajzolódjon bennetek

Ef 4,17-24

1) Isten megáldott minket

2) Ezért nem élhettek tovább úgy mint a pogányok

Indicativus és az imperativus kapcsolata! Először Isten cselekedett – valamivé tett – aztán parancsol – hogy legyünk azzá, amikké már lettünk!


Miért nem akar a hívő ember azzá lenni, amivé Isten tette őt?

 • Nem hiszi el, hogy Isten mit tett vele
 • Még a régi élete, természete, megrögzöttsége szerint cselekszik

Miért jó, ha az ember azzá lesz, amivé Isten teremtette?

Ebben van a boldogság

A boldog és teljes ember az, aki azzá lesz, amivé lennie kell, ha betölti küldetését!

 • A hal is akkor boldog, ha vízben van
 • Egy növény, ha kiteljesedhet – megfelelő környezet, tápanyag, napsütés…

Valamire való az életed! Menekülhetsz önmagad elől, de ha ezt teszed saját boldogságod elől menekülsz!

 

Mit lát benned az ÚR?

1) Gedeon története

Ifjú ember – csépel a présházban (ez az állapota)

Isten azonban mást lát benne – Bír 6,11-14

ERŐS VITÉZ! – valóban erős vitéz volt Gedeon?

Még nem, de majd azzá lesz – és Isten már ezt a harcost látja benne, már most!

Kit lát benned az ÚR?

Azt, aki lehetnél, ha betöltenéd küldetésed!

Milyen érdekes – az emberek mások lesznek, mint akik lehetnének! Ez az elhibázott, elvesztegetett élet!

Lehet, hogy benned egy hős van, egy evangélista, egy harcos, de te nem hiszed el, inkább egész életedet leéled a présházban! És csépeled a búzát!

Isten nem kéri tőled, hogy valami olyat tegyél, amire képtelen vagy, csak azt, hogy legyél az, akivé Ő teremtett téged!

Ezután Gedeon valóban erős vitézzé válik. 300 emberrel legyőzi a midianitákat!


2) Péter elhívása

Jn 1,42 – Kéfásnak fognak hívni!

Lk 5,10 – Mostantól fogva embereket fogsz halászni!

Még semmi nem látható ebből, csak Jézus látja Péterben ezt az embert!

Volt idő, amikor Péter nem volt Kőszikla, de Jézus ennek ellenére nevezi annak!

Szerintetek Isten milyen nevet adott nektek újjászületésetekkor?


Befejezés:

Isten nem vár olyan dolgot tőled, amire képtelen lennél, csak azt várja, hogy tölts be a küldetésedet.

Ez neked is érdeked, mert éppen így lehetsz igazán boldog az életben!
Közbenjáró imádság
 
Megtérés
 
„A legkiválóbb út”
 
Függőségek - drogok
 
Szentek legyetek! 1Pét 1,13-25
 
Engedelmeskedjetek! 1Pét 2,13-22
 
Növekedjetek! 1Pét 2,1-12
 
Istenre Figyeljetek! 1Pét 4,1-19
 
Szórakozásról
 
Hogyan maradhat meg a tűz az életünkben?
 
Isten családja
 
Jövőkép
 
Szelídség
 
Szentek legyetek power pointos
 
Cool Church
 
Példaképeink: Ábrahám
 
Az légy, aki vagy!
 
Mit jelent baptistának lenni?
 
Amnón és Támár
 
Gyógyító eső
 
Halál utáni élet
Szavazógép
Szerinted mi vár lelki értelemben Magyarországra?
    Ébredés lesz
    Stagnálás lesz
    Tovább sorvadnak a gyülekezetek
    Az emberek teljesen elfordulnak Istentől
    Más isteneket fognak követni az emberek
 
 
     
   
         
   
Oldaltérkép | Email | Kedvencek közé | Kezdőoldal powered by SiteSet