Merényi Zoltán honlapja
   
 
   
       
   
 
 
Halál utáni élet

A tanítás Power Pointos prezentációja letölthető innen

Feladat:
Milyennek képzelitek a mennyországot és a poklot?


Bevezetés

Mit láttak az emberek a klinikai halál állapotában?

 • Testen kívüli élmény
 • Alagút
 • Élet lepergése
 • Fény Lény
 • Üzenet
 • Visszatérés


Beszéljétek meg, szerintük valódiak-e ezek az élmények!

„Maurice Rawlings, M.D. kardiológus beszél egy betegéről, akinek a szívműködése a rendelőjében leállt. Az újraélesztési kísérlet alatt a páciens így kiáltott fel: "A pokolban vagyok!" "Ne hagyja abba!"- kérlelte őt rettegve. - "Ahányszor csak abbahagyja, mindig visszakerülök a pokolba!"

Zsid 9,27 – elvégeztetett dolog, hogy az emberek egyszer meghaljanak
A halál és az ítélet közötti időszak – valamilyen tudatos életforma az oltár alatt (Jel 6,9-10)
Az ítéletről – 3 lépésben

a) a hívők ítélete - 1Thessz 4,16-17

ez nem is ítélet – Krisztus ítélőszéke
A hívők megmenekültek az ítélettől: Jn 5,20-30

 • Fel fognak támadni a halottak
 • Az ítéletet a Fiúnak adta
 • Aki hisz Jézusban, nem megy ítéletre (nem a procedúra marad ki, hanem az ítélet krisin): átment (perf, véglegesen, befejezett módon metabebhken) a halálból az életre (a halál nem a megsemmisülést jelenti, hanem az Istentől való elszakítottságot – Ef  2,1! A végső halál ennek az állapotnak az örökké valóságig tartó meghosszabbítása.)
 • MOST VAN AZ ÓRA – feltámadnak a halottak (MOST – akik életre kelnek Krisztussal)
 • A Fiúnak élete van önmagában – az embernek NINCS, csak Krisztusban van élete
 • Kettős ítélet:
  Akik jót tettek az életre
  Akik rosszat az ítéletre
  Ez nem jelenti azt, hogy az ítélet alapja a cselekedet lenne!

A hívők ítélete:
2Kor 5,10 – mindnyájunknak meg kell jelennünk Krisztus ítélő széke (bhmato" tou Cristou) előtt
1Kor 3,11-15 – Az alap Krisztus, de hogy ki mit épít rá, majd kiderül
A hívő életnek is van felelőssége!


Mit szólnál, ha életed filmjét vetítetnék a mozikban? Ha megvallottad a bűnödet, az a rész ki van vágva!
Ez nem a kárhozat ítélete! Róm 8,34! Róm 8,31 – Ha Isten velünk, ki ellenünk? Más nem lesz az ítéletkor!

Milyen lesz a feltámadott test?

1Kor 15,35-49
Nem érzéki test, hanem szellemi test
A mennyeinek a képét fogjuk viselni 

 • Romolhatatlan
 • Dicsőséges
 • Erős

b) Végidők szentjeinek feltámadása a millennium idejére: Jel 20,4-6

c) Minden halott feltámadása az ítéletre: Jel 20,13-14
Két kategória – a könyvek és az egy könyv
Így igazságos az Isten!
Cselekedetekből senki sem tud üdvözülni!

Gazdag és Lázár Lk 16,19-31

Nem tudunk sok mindent róla, még a nevét sem!
Amit tudunk róla, hogy fényűző életet élt.
Nagyon gazdag lehetett – naponta nagy lakomákat rendezett
Gazdag ember portája: utca és lakóház között volt egy előudvar, mögötte egy gazdasági udvar. Az árnyékot adó fák alá asztalokat állítottak, itt étkeztek, de ide beengedték a koldusokat és a kutyákat is.
Szeretnétek ilyen életet élni? MINDEN NAP BULI, HAVEROK
Nem tudjuk meg, honnan szerezte a vagyonát – azt sem, hogy tisztességes úton-e vagy lopással, csalással.

HEDONISTA ÉLETET ÉLT – nem törődött a lelkével, sem másokkal, csak magára volt gondja – ÖNZŐ VOLT

Mi volt a gazdag bűne? A gazdagság?
Nem – hanem az, hogy bezárta a szívét Lázár előtt!
Nem igaz az, hogy a gazdagság bűn önmagában, de az sem igaz, hogy a szegénység önmagában érdem lenne.
A példázatból nem lehet azt tanítani, hogy a gazdagok mind a pokolba jutnak, a szegények a mennybe!
Csakis a Biblia egész tanításának fényében szabad dogmatikai kijelentéseket tenni.
Itt inkább arról az életszemléletről akarja lerántani Jézus a leplet, ami ma is nagyon nagy kisértés a világban.

Élj magadnak, magad örömére! Ne törődj a másikkal, akár át is gázolhatsz rajta!
Fő a siker, a gazdagság, a világi javak!
Még akkor is, ha ezért le kell mondanod sok minden másról az életedben.
A felborult értékrend szerint először az anyagiakat keresi az ember, aztán ha marad ideje, de nem túlzásba víve az Isten országát.

Az élet rövidsége csekéllyé teszi a különbséget boldog és boldogtalan ember között!

Az ilyen ember nem gondol a halálra, nem gondol arra, hogy neki feladata is van az életben. Tulajdonképpen gyakorlati materialista! CSAK A MA SZÁMÍT!

Nem az örökkévalóság fényében és reménységében éli napjait!
Előtted mennyire van ott az örökkévalóság reménysége?

A gazdag nem gazdagsága miatt kerül a pokolba, hanem a szíve keménysége miatt, megtéretlen állapota miatt.

„Aki tudna jót tenni, de nem teszi, bűne az annak.” Jak 4,17 Ő tudott volna jót tenni, de nem tett!

Lázár

Lázár egész élete szenvedés volt.
El kellett szenvednie azt, hogy beteg, hogy nincstelen, hogy az emberek megvetik. És el kellett néznie, hogy az emberek megvető pillantásokat vetnek rá.

Neve – Lo ezer – nincs segítség, vagy Eliezer – Isten a segtség
„Odadobták” őt a gazdag lábához – elvetették

Helyzete nagyon szomorú és reménytelen – fekélyes sebei vannak, kutyák nyalják a sebeit – a kutya ráadásul tisztátalan állat!!!
Miért kerül Lázár a mennybe?
Azért mert szegény? Isten kárpótolja?
NEM – a tanítás itt nem is erről szól, hanem arról, hogy jobb koldusként bejutni a mennyek országába, mint gazdagként elkárhozni!

3) Késő a megtérés

Atyámnak hívja Ábrahámot! – valószínű zsidóról van szó – ez nagyon sokkoló lehetett a hallgatók számára. Egy zsidó is kerülhet a pokolba?
Egy baptista is?

Miért Ábrahámot szólítja meg és nem az Atyát?
„könyörülj rajtam” – ez a kegyelemért való könyörgés kifejezése.
Ha életében mondta volna ki, akkor meg lett volna mentve, de most már késő.
Azt kéri most Lázártól és Ábrahámtól, amit ő sem adott meg az életében!

Mt. 7,2
Mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek; és amilyen mértékkel mértek, nektek is olyannal mérnek.

Mk 4,24
Ezt is mondta nekik: „Vigyázzatok, hogy mit hallotok! Amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek nektek, sőt ráadást is adnak.
NINCS KEGYELEM ANNAK AZ EMBERNEK, AKI NEM KÉPES KEGYELMET ADNI!!!!
Most észreveszi Lázárt, azelőtt nem – lehet rá sem nézett!
Sokan későn jönnek rá arra, hogy meg kellett volna térniük!

4) Késő a szolgálat

Akkor szeretné, hogy valaki menjen el a testvéreihez. Ők is ugyanazt az életet követik, mint, ahogy ő élt. Valószínű ugyanaz lesz majd a sorsuk!

Diamarturomai – tegyen ellenük bizonyságot – a bűneiket leplezze le. Ez is mutatja, hogy a gazdag bűnei tudatára ébred a halála után (későn).

Amíg élt, nem aggódott a sorsuk felett, most már késő. Akkor tehetett volna valamit értük.
MIT? Imádkozhatott volna értük, beszélhetett volna nekik az igazságról, de most már késő.

Elvesztegetett élet volt a gazdag ember élete. És ennek következménye nemcsak saját életére volt tragikus, hanem családja életére is.

Zsolt 90,12: „Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk!”
Úgy éld az életedet, hogy maradandó dolgok maradjanak utánad:
„ Kezeink munkáját tedd maradandóvá!”
De a gazdag életében nem maradt semmi maradandó dolog, csak a pénze, de azt mind itthagyta!

5) Szakadék

A menny és a pokol között hatalmas a szakadék, nincs átjárás!

6) Mi győzi meg az embereket?

Sokan csodát szeretnének. Hiszek, ha történik valami.

Pedig az Ige a legfőbb meggyőző erő. Ha nem tudsz hinni Isten Igéjének, akkor nem tudnál hinni egy feltámadott embernek sem.

Mi a fontos idő?

A most. Most van idő megtérni, szolhgálni, jót tenni…
Gal. 6,10
Ezért tehát, míg időnk van, tegyünk jót mindenkivel, leginkább pedig azokkal, akik testvéreink a hitben.
„meghiúsult asztalközösség” Bolyki J.

Mt 25,44 – kifogását nem mondhatja a gazdag – mikor láttunk éhezni?
Préd 9,10 – tedd meg mindent!…

Befejezés:

 • Milyen értékrend szerint élsz?
 • Mennyire keresed Isten országát?
 • Mennyire halasztgatod a megtérést?
 • Mennyire halasztgatod a szolgálatot? Csak akkor ha kényelmes, ha nem megy a tanulás rovására – ez nem áldozat!
Közbenjáró imádság
 
Megtérés
 
„A legkiválóbb út”
 
Függőségek - drogok
 
Szentek legyetek! 1Pét 1,13-25
 
Engedelmeskedjetek! 1Pét 2,13-22
 
Növekedjetek! 1Pét 2,1-12
 
Istenre Figyeljetek! 1Pét 4,1-19
 
Szórakozásról
 
Hogyan maradhat meg a tűz az életünkben?
 
Isten családja
 
Jövőkép
 
Szelídség
 
Szentek legyetek power pointos
 
Cool Church
 
Példaképeink: Ábrahám
 
Az légy, aki vagy!
 
Mit jelent baptistának lenni?
 
Amnón és Támár
 
Gyógyító eső
 
Halál utáni élet
Szavazógép
Szerinted mi vár lelki értelemben Magyarországra?
    Ébredés lesz
    Stagnálás lesz
    Tovább sorvadnak a gyülekezetek
    Az emberek teljesen elfordulnak Istentől
    Más isteneket fognak követni az emberek
 
 
     
   
         
   
Oldaltérkép | Email | Kedvencek közé | Kezdőoldal powered by SiteSet