Merényi Zoltán honlapja
   
 
   
       
   
 
 
Növekedjetek! 1Pét 2,1-12

Kezdjétek imádsággal az alkalmat!



 

Játszhattok egy rövid csoportépítő játékot.

Pl: Fele sem igaz. Mindenki mondjon két állítást saját magáról (az a legjobb, ha minnél meglepőbb dolgot mondanak a fiatalok) egy igazat és egy hamisat. A helyes állítást tippelje meg az a fiatal, akit az a fiatal felkér, aki mondta azt.

 

Olvassátok fel az napi igeszakaszt: 1Pt 2,1-12.

 

A növekedés ismérvei

 

Az előző alkalommal Péter második leveléből, hogy miben kell növekednie életünknek. 2Pt 1,5-11.

 

 • Hit
 • Igaz emberség
 • Ismeret
 • Önuralom
 • Állhatatosság
 • Kegyesség
 • Testvéri szeretet
 • Minden ember iránti szeretet

Mond el, hogy Isten nem várja el, hogy újjászületés után már „profi” hívők legyünk, akik kipróbáltak, stabilak, megváltozott gondolkodásúak…: a növekedés folyamat! Az probléma, ha a növekedésben megakadás, vagy éppen visszafejlődés van, mint a Zsidókhoz írt levél gyülekezetében (Zsid.5.11-14.).

 

Kérdezd meg, hogy ők hogyan látják az elmúlt évhez képest miben növekedett az életük?

 

A növekedés célja

 

A hívő nagykorúság (Ef.4.11-16)

 

Mi jellemzi a nagykorú keresztényt?

-         Helyes identitás (1.Pt.2.9. – választott nemzettség, királyi papság, szent nemzet, Isten tulajdonba vett népe) Azzá válok, amivé Isten teremtett engem!

-         Megszentelődés (Levetve tehát minden gonoszságot… (1.Pt.2.1.), tartózkodjatok a testi vágyaktól (11. vers), tisztességesen éljetek (12. vers)

-         szolgálat (lelki ajándékok által) (1.Pt.2.9 – „hogy hirdessétek nagy tetteit…”) A szolgálat egyben eszköz is a növekedésben!

-         nem sodródik mindenféle tanítás felé: kialakult, stabil jellem és látás (Ef.4.14.)

 

Kérdezd meg ismernek-e ilyen embereket a gyülekezetükből, vagy máshonnan! Vannak-e példaképeik hitben?

 

A növekedés eszközei

 

Mindegyik eszközről egy egész napot lehetne beszélgetni, de most csak az a cél, hogy átnézzétek őket. Ne ragadjatok le túlságosan egyiknél sem, mert a lényeg, hogy tudatosódjék a fiatalokban, hogy milyen dolgok segítik (hiányuk gyengíti) hitbeli növekedésüket.

 

1. A közösség és szolgálat

A növekedés nemcsak egyéni felelősség, hanem együtt növekszik a gyülekezet. (1.Pt.2.5)

 

Miért van szükség a közösségre a növekedéshez?

A ti közösségetek mennyire segíti a benne lévő tagok növekedését? (Előfordul, hogy lesz a csoportban olyan fiatal, aki olyan gyülekezetből jött, ahol sok probléma van. Ha ez a beszélgetés során előkerül, ne a csoport előtt beszéljétek ki a gyülekezetük problémáját, ajánld fel, hogy az alkalom után szívesen beszélsz velük erről a problémáról.)

 

Milyen módon épül fel egy biblikus közösség?

Minden tag szolgál, minden tag fontos (1.Kor.12.12-29.)

 • Kérdezd meg milyen szolgálatban vesznek részt a csoportod tagjai?
 • Milyen lelki ajándékokat ismertek fel életükben? (Sajnos ezen az alkalmon nincs lehetőség ezen a ponton lemaradni, de ha úgy látod beszélgethettek a lelki ajándékokról, s azt hogyan lehet felismerni azokat életünkben.)
 • Hogyan valósul meg a gyakorlatban a lelki ajándékokkal való szolgálat?

 

2. Bibliaolvasás és tanulmányozás (1.Pt.2.2.)

 

Isten szeretne minket megerősíteni a Biblia alapján saját csendességünkben és gyülekezeti tanítások által.

 

·        Mennyi időtök van Bibliaolvasásra?

·        Mikor olvastok Bibliát? Van rendszeresség?

·        Csak olvassátok, vagy tanulmányozzátok is az Igét? (Mondd el, mi a különbség a kettő között!)

·        Mennyire értitek, amit olvastok?

·        Van, kivel beszélgetnetek bibliai kérdésekről?

·        Mitől válik unalmassá, üressé a bibliatanulmányozásunk?

 

3. Imádság (1.Pt.2.4.) „Járuljatok őhozzá…”

 

Az imádság életszükséglet, mivel az emben lényege szerint Istenre van utalva. A keresztény élet az Istennel való közösségben való élet, s ez a közösség Isten és ember között teljesen személyes. Ebben a közösségben lehetünk azzá, amivé Isten teremtett minket, s ebben a közösségben ismerhetjük fel az Út életünkre vonatkozó tervét. Az imádság, mint az Istennel folytatott kommunikáció a Vele való közösség gyakorlása, tehát nem liturgikus elem, sem Istennek felajánlott áldozat, hanem a legőszintébb, a legintímebb kitárulkozás Isten felé, a hívők előjoga. Az imádság nem monológ, nem pszichológiai önszuggeszció, nem meditáció, relaxáció, hanem Istennel folytatott párbeszéd.

 

·        Kinek van szüksége az imákra? Istennek vagy nekünk?

·        Mi lehet az oka annak, hogy mégis olyan keveset imádkoznak az emberek?

·        Mennyi időt töltötök ti imádsággal? Van-e valamilyen rendszeres gyakorlatotok?

·        Mondjatok el néhány imameghallgatásotokat!

·        Van-e imatársatok, akivel közösen imádkoztok? (Ha nincs, búzdítsd őket, hogy keressenek maguknak!)

 

Vázlatosan átnéztük miben kell növekednünk, mi a növekedés célja, és hogy mik az eszközei. Bátorítsd őket imádságra és az elmondottak gyakorlati alkalmazására (Határozzák el magukat, hogy ezentúl egy bizonyos időt odaszánnak az Úrral való közösségre, az imádságra, és a bibliatanulmányozásra.

 

Imádkozzatok az alkalom végén!

Közbenjáró imádság
 
Megtérés
 
„A legkiválóbb út”
 
Függőségek - drogok
 
Szentek legyetek! 1Pét 1,13-25
 
Engedelmeskedjetek! 1Pét 2,13-22
 
Növekedjetek! 1Pét 2,1-12
 
Istenre Figyeljetek! 1Pét 4,1-19
 
Szórakozásról
 
Hogyan maradhat meg a tűz az életünkben?
 
Isten családja
 
Jövőkép
 
Szelídség
 
Szentek legyetek power pointos
 
Cool Church
 
Példaképeink: Ábrahám
 
Az légy, aki vagy!
 
Mit jelent baptistának lenni?
 
Amnón és Támár
 
Gyógyító eső
 
Halál utáni élet
Szavazógép
Szerinted mi vár lelki értelemben Magyarországra?
    Ébredés lesz
    Stagnálás lesz
    Tovább sorvadnak a gyülekezetek
    Az emberek teljesen elfordulnak Istentől
    Más isteneket fognak követni az emberek
 
 
     
   
         
   
Oldaltérkép | Email | Kedvencek közé | Kezdőoldal powered by SiteSet