Merényi Zoltán honlapja
   
 
   
       
   
 
 
Gyógyító eső

Bevezető:

Michael W. Smith: Healing Rain c. videoklip

 

Miről szólt a klip?

Emberekről, akik szomjasak voltak, akiknek az élete átlagos, unalmas és hétköznapi volt. De egyszer csak jött a gyógyító eső. Volt egy ember, aki kihívta az esőre az embereket.

Mit szimbólizál az eső, a víz a Bibliában?

  • Eső – megtisztít
  • Eső – életet ad, áldást hoz
  • Eső – gyógyít

Erre a fentről jövő esőre van szükségünk. Erre van szüksége lelkünknek.

Mit mond a Biblia a lelkünkről?

SZOMJAS

Minden ember szomjas! – Zsolt 63,2-4

Zsolt 42,2-4

Érzed ezt a szomjúságot lelkednek?
Valami nincs sehol – valami mindig üres…
Vágyaink jelképezik szomjúságunkat

A gond az, hogy mindenféle dologgal próbáljuk enyhíteni szomjúságunkat. Jer 2,13
Repedezett falu kutakból iszunk. Ciszternákból, pöcegödrökből. Istent pedig arra kérjük, hogy töltse meg ciszternáinkat vízzel.

Törekszünk a függetlenségre, arra, hogy ne kelljen Istentől függnünk, mert az olyan bizonytalan. Inkább magunk szerezzük meg azt, amire szerintünk szükségünk van. Tanulunk, keményen megdolgozunk, harcolunk – s közben büszkék vagyunk, ha sikerült valamit elérnünk, ha pedig nem összeomlunk csődünk miatt.

BŰN LÉNYEGE: függetlenségre való hajlamunk, annyira erősen beitta magát életünkbe, hogy még a hívők többsége sem tud tőle szabadulni. Erkölcsileg lehet tiszta, de erőtelen az életünk

De a baj már az elején megvolt, hogy mindent Isten nélkül akarunk tenni.

Vannak, akik még sohasem ittak az élő vízek forrásából, ezért sohasem tapasztalták mit jelent, mikor Isten megelégíti életünket.

Templomba járunk, imádkozunk, bibliát olvasunk, de szívünk szomjúsága nem enyhül. Mert rossz módon közelítünk Isten felé. Nem ismertük fel, hogy RÁ van szükségünk és nem az áldásaira. Ha pedig Ő megvan, minden megvan. Szívünket túláradó öröm járja át. Tapasztaltad már ezt? Tapasztalod mindenkor?

Nemcsak hitetlenek, hanem hívők is megelégítetlen életet élünk. Néha elgondolkodom, mi, akik befogadtuk Isten kegyelmét az életünkben olyan kicsinyes problémákkal tudunk küszködni, személyiségünk továbbra is ugyanolyan defektes, mintha Isten nélkül élnénk.

Tele vagyunk csalódásokkal, kétségekkel, próbáljuk mégis kellemessé tenni életünket, ami valakinek sikerül, valakinek nem.

Hallgatjuk Isten Igéjét, néha meg is érint bennünket, de gyakran már az istentisztelet végére sem emlékszünk miről is volt szó.

Erőtelen a hívő életünk, pedig Jézus azt ígérte, hogy vesztek erőt!

Álmodozunk egy győztes hívő életről, az ébredésről, de magunk sem tudjuk mit jelent az igazán…

Úgy gondolom mai témánk talán a legfontosabb igazságot hordozza, amit a hívő életünk során meg kell tanulnunk és alkalmaznunk életünkben.

Mindannyian Istentől elszakadtan születünk ebbe a világba, s mivel Isten úgy teremtett bennünket, hogy közösségben legyünk Vele, ezért kielégítetlen, boldogtalan az életünk. Szívünk mélyén ott van egy nagy üresség – belső: koilia (has, üreg)

Állandó éhség és szomjúság az ember sorsa egy olyan világban, ahol Istentől távol élünk.

A vágyaink, amiket hajszolunk, amik belül feszítenek önmagukban nem rosszak – mint ahogy azt a buddhisták gondolták, hanem rámutatnak arra ki is valójában az EMBER, mit jelent embernek lenni.

Isten nem azt várja el, hogy fojtsuk el a vágyainkat, álmainkat, boldogság utáni szomjúságunkat, mint ahogy a buddhisták teszik. Így valóban megszabadul az ember a csalódásoktól, de Isten elkészítette számunkra az IGAZI ÖRÖMÖT. Mégis olyan kevesen élik meg, tapasztalják meg!


Ígéretek

Ézs 44,3

Mert vizet öntök a szomjúhozóra, és folyóvizeket a szárazra; kiöntöm lelkemet a te magodra, és áldásomat a te csemetéidre.

Jóel 2,28

És lészen azután, hogy kiöntöm lelkemet minden testre, és prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok; véneitek álmokat álmodnak; ifjaitok pedig látomásokat látnak.
Sőt még a szolgákra és szolgálóleányokra is kiöntöm azokban a napokban az én lelkemet.
És csodajeleket mutatok az égen és a földön; vért, tüzet és füstoszlopokat.

Ezék 34,26

És adok reájok és az én magaslatom környékére áldást, és bocsátom az esőt idejében; áldott esők lesznek.
A mező fája megadja gyümölcsét s a föld megadja termését, és lesznek földjökön bátorságosan, és megtudják, hogy én vagyok az Úr, mikor eltöröm jármok keresztfáit, és kimentem őket azok kezéből, kik őket szolgáltatják.


Jézus az élő vizet igéri

Jn 7,37-39

Az ünnep során a siloám tavából vízet vittek föl a templomba, s azt az oltárra öntötték: így könyörögtek az esőért – az életet adó vízért!

Ebben a környezetben hangzik el Jézusnak a felolvasott tanítása!

Villonnak volt egy verse: Patak partján halok meg szomjúságban…

Mire szomjazunk? Mit keres minden ember az életben?

a) Isten saját képére és hasonlatosságára teremtett minket – kapcsolatra VELE és az EMBEREKKEL
Önmagunkban csonka lények vagyunk – a magányosság, az elszigeteltség talán az egyik legnagyobb fájdalom, ami érhet bennünket.

b) A másik dolog, amire szomjúhozunk, hogy legyen értelmes életünk, legyen jelentősége annak, amit teszünk.

Isten, mikor megteremtett bennünket, azt mondta: URALKODJ
Ez Isten terve – s mivel az ember emberré szeretne válni, mivel a boldogság azt jelenti, hogy azzá válok, amivé Isten alkotott engem, ezért keresi, hogyan tud hatással lenni környezetére.

Csak ezt is bénán csináljuk: önigazolással, hazugsággal, másokon való uralkodással, mások kizsákmányolásával, vagy birtoklási kényszerünkkel.
De hagyunk-e valami jelet magunk után? Van-e valami amit tettem, elvégeztem, valami, ami értékes? Vagyok-e valaki?
A szeretet himnusznak van egy szava, amire az utóbbi időben lettem figyelmes: SEMMI VAGYOK
Szeretet nélkül, bármit is értem el, bármilyen iskolát is szereztem, bármilyen karriert is futottam be, vagy bármilyen vallásos életet élek is: életem jelentéktelen!
Önmagamat csalom meg, mikor többnek, vagy másnak látom életem, mint, ahogy Isten lát minket.

KÉT VÁGY: KAPCSOLAT ÉS HATÁS, amire mindannyan vágyunk. De hogy akarjuk kielégíteni vágyunkat? Hogyan próbálunk enyhíteni kínzó szomjúságunkon?

Jézus akarja betölteni szívünk vágyát!

Mi kell hozzá?

Jöjjön hozzám és igyék!
Samáriai asszony - Jn 4,9-26
Megszólítás: Adj innom
Jézus felvezeti a gondolatot: én tudok neked adni élő vizet
Az asszony nem érti – sokan nem értik Jézust…

Feltétele tehát az élő víznek?

  • kérni
  • tiszta élet (ezért mondja Jézus, hogy hívja a férjét)

Akarod-e az élő vízet?

Közbenjáró imádság
 
Megtérés
 
„A legkiválóbb út”
 
Függőségek - drogok
 
Szentek legyetek! 1Pét 1,13-25
 
Engedelmeskedjetek! 1Pét 2,13-22
 
Növekedjetek! 1Pét 2,1-12
 
Istenre Figyeljetek! 1Pét 4,1-19
 
Szórakozásról
 
Hogyan maradhat meg a tűz az életünkben?
 
Isten családja
 
Jövőkép
 
Szelídség
 
Szentek legyetek power pointos
 
Cool Church
 
Példaképeink: Ábrahám
 
Az légy, aki vagy!
 
Mit jelent baptistának lenni?
 
Amnón és Támár
 
Gyógyító eső
 
Halál utáni élet
Szavazógép
Szerinted mi vár lelki értelemben Magyarországra?
    Ébredés lesz
    Stagnálás lesz
    Tovább sorvadnak a gyülekezetek
    Az emberek teljesen elfordulnak Istentől
    Más isteneket fognak követni az emberek
 
 
     
   
         
   
Oldaltérkép | Email | Kedvencek közé | Kezdőoldal powered by SiteSet