Merényi Zoltán honlapja
   
 
   
       
   
 
 
Isten családja
Bevezetés:

Probléma: a mai kereszténység szétszakítottságban létezik

Egyházak, felekezetek külön

Gyülekezeteken belül csoportok szétszakadva

Teológiai, látásbeli, lelkületi, lelkiségi, liturgiai különbségek miatt óriási szakadékok jöttek, jönnek létre.

 • Mi Isten terve? Hogyan látja Isten az Ő egyházát?
 • Miért van egyház? Gyülekezet?
 • Hogyan tudunk helyesen viselkedni, élni egy gyülekezetben?

Pünkösd: az egyház születésnapja.

1Kor. 1,2

az Isten gyülekezetének, amely Korinthusban van, a Krisztus Jézusban megszentelteknek, azoknak, akiket ő elhívott és saját népévé tett; mindazokkal együtt, akik a mi Urunk Jézus Krisztus nevét, az ő Uruk és a mi Urunk nevét bárhol segítségül hívják:

Tit. 2,14

aki önmagát adta értünk, hogy megváltson minket minden gonoszságtól, és megtisztítson minket a maga népévé, amely jó cselekedetre törekszik.

Isten népet teremtett – ez volt az Ő terve és akarata

Ef 1,9-10 – Krisztusban egybefoglal mindeneket

Azt is ami a mennyben, azt is ami a földön van

Krisztus titka – a megvalósult egység ég és föld, Krisztus és egyháza között!

Ef 2,14-22

Az egész Efézusi levél fő témája az egyház.

Jó lenne végigtanulmányozni ezen az alapon

De méginkább jó lenne alkalmazni!

-         lebontotta az elválasztó falat

-         önmagában új emberré tett minket

-         megölte az ellenségeskedést

-         polgártársak lettünk a szenteknek, ISTEN HÁZA NÉPÉNEK!

-         ÉPÜLET=SZENT TEMPLOM

-         Együtt épültök a Lélek által

A Szentlélek munkája, elsősorban nem az egyéni életben, hanem a közösségben valósul meg!

A te tested a Szentlélek temploma, itt azt mondja Pál, hogy a gyülekezet a templom!

ISTEN TERVE AZ EGYHÁZ

Sok áldást az egyházhoz kötötte

Nem lehetsz magányos keresztény – ha egy fa darabot kivesznek a tűzből, hamar elalszik L Ez törvényszerűség!

Péld 27,17

Az egyik ember formálja a másikat

Engedd, hogy a közösség formáljon, és te is formáld a közösséget, ez KRISZTUS AKARATA, ebben van az Ő öröme

Ha vitatkozunk, ha csak magunk akaratával törődünk, akkor mi sem formálódunk, de mások sem. Mindannyian gyermekek maradunk.

MINDEN HÍVŐTŐL TANULHATSZ, ÉS TE IS TANÍTHATSZ MINDEN HÍVŐNEK!

Elkötelezettség a közösséghez – ez a bemerítés.

De lehet, hogy bemerítkeztél és nem kötelezted el magadat a közösséghez, akkor nem értetted meg a bemerítés lényegét.

A gyülekezet az a hely, ahol a szeretetnek ki kell formálódnia, ha ez nem valósul meg, akkor csak vallásos intézmény.

Ha van liturgia, ha van nagy prédikátor, ha van nagy dicsőitő csoport, de SZERETET NINCS, NEINCS JELEN ISTEN, MERT ISTEN A SZERETET!

 

Nem szeretheted Krisztust, ha nem szereted az egyházát

Amikor megkaptad a Fiúság lelkét, aki által kiáltod, hogy ABBÁ, ATYA, akkor belekerültél Krisztus családjába.

Ezt a családot nem te választottad.

Akár akarod, akár nem, a másik hívő a TE TESTVÉRED!

A Mariska néni, vagy a Béla bácsi is.

Még akkor is, ha van valami hülyesége

Még akkor is, ha hiányosságai vannak

 • Furcsa a viselkedése
 • Más az érdeklődési köre
 • Ha büdös a szája…

A gyülekezet nem klub, nem baráti társaság, hanem KRISZTUS TESTE

Nézd végig a tanítványokat:

 • Péter, András – halászok voltak, Péter ráadásul vezetői tipus
 • Máté – vámszedő (racionális beállítottságú, megvetett háttérből, gazdag háttérből)
 • Iskáriotes Júdás – értelmiségi
 • Simon – kananeus (prozelita, pogány háttérrel)

Sokféle ember, akik sokat vitatkoztak azon, ki a nagyobb!!!


A gyülekezetet így nevezi Isten: KRISZTUS TESTE

Nem szeretheted csak Krisztust, ha nem szereted az Ő testét

KRISZTUS MENNYASSZONYA

Nem szeretetheted a völegényt, ha nem szereted a mennyasszonyát

1Jn 4,20-21

Az a parancsolat, ha szeretjük Istent, akkor szeressük testvérünket is.


MIT JELENT SZERETNI A TESTVÉREDET?

Sokan mondják: ó, én szeretem

De mindent gondolok, mondok róla.

Harcolok vele. Képtelen vagyok beszélgetni vele

Csak a magam akaratát keresem

Hatalmi harcokat vívunk

Mit jelent szeretni a másikat?

A másik érdekét nézni

1Kor 12,25

Kölcsönösen gondoskodnak egymásról a tagok

Kölcsönösség fontos – mindenki belefektet

De mi van, ha valaki nem kezdeményez, ha valaki elutasítja a kölcsönösséget – engem akkor sem ment fel a felelősségtől

Róm. 12,18

Ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben.

AMI RAJTATOK MÚLIK TEGYÉTEK MEG!

Meddig menjek el?

Krisztus meddig ment el?

2Kor. 13,11

Végül, testvéreim, örüljetek, állítsátok helyre a jó rendet magatok között, fogadjátok el az intést, jussatok egyetértésre, éljetek békességben, akkor a szeretet és a békesség Istene veletek lesz.

AZ ÍGÉRET AZ EGYSÉGHEZ KÖTŐDIK

Róm 14,19

Törekedni kell azokra a dolgokra, amik a békességek, az egységet szolgálják

Mik lehetnek ezek a dolgok?

Ha már egyszer Isten ilyen gyülekezetbe helyezett.

Lehet tele van hamis elképzelésekkel, vallásossággal, tévhitekkel, zsákutcába jutott életekkel.

DE MEG KELL PRÓBÁLNI – ha egy ember bajban van, nem tönkretenni teljesen

Ha megcsalta az ördög – akkor nem rúgsz bele te is, hanem imádkozol érte, próbálod kihozni a világosságra

A szeretet azt jelenti, hogy adok magamból.

Mit adok magamból? A legdrágább kincsemet. MI AZ? AZ IDŐ!!!

Ha szeretek valakit, időt szánok rá. Foglalkozom vele.

Mikor beszélgettél a gyülekezetben olyanokkal, akik nem a barátaid? Mikor imádkoztál közösen olyanokkal, akik más véleményen vannak?

Kol 3,13

Viseljétek el egymást – bocsássatok meg egymásnak!

Ha egymásnak sebeket okoztunk, nem mondogathatjuk egész életünkben

Ez az ördög csapdája

Sokan nem járnak gyülekezetbe, mert nem tudnak megbocsátani azoknak, akik beszóltak nekik.

Ez nemcsak azok bűne, akik beszólnak. Fogjuk fel próbának!

Meglátszik a hited abban, ha beszólnak, te akkor is szeretsz, és hűséges maradsz az Úrhoz és a közösséghez!

2Kor 2,7

Milyen elképesztő dolgot kér az Isten.

Bocsássak meg annak, aki nekem ártott, és még én vigasztaljam őt!

Lehet ilyet tenni?

Azt gondolom emberileg lehetetlen – de Krisztus is ezt tette. Akiben pedig Krisztus Lelke, a Szentlélek, azok így élnek!

Fil 2,3-4

Egymást különbnek tartsátok magatoknál

Alázattal!

Ha gőg van a szívedben, nincs igazad. A gőgösség felfuvalkodottá tesz és falakat épít. Ez rombol mindenütt a gyülekezetben. Nem tudunk alázatosak lenni. Félretenni magunk akaratát.

Befejezés:

 • Hogyan gondolkodsz Krisztus testéről, a gyülekezetről?
 • Cinikus vagy?
 • Harcolsz a testvéreddel?
 • Mit gondolsz a másikról?
 • Van harag másokkal szemben?
 • Meg tudsz bocsátani, azoknak, akik ártottak neked?
 • Szereted a gyülekezetet minden hibája, betegsége, gyengesége ellenére?
 • Kész vagy érte imádkozni? Szolgálni, ami rajtad múlik?

Kinek van szüksége gyógyulásra?

Kinek van szüksége arra, hogy Isten megváltoztassa gondolkodását?

Közbenjáró imádság
 
Megtérés
 
„A legkiválóbb út”
 
Függőségek - drogok
 
Szentek legyetek! 1Pét 1,13-25
 
Engedelmeskedjetek! 1Pét 2,13-22
 
Növekedjetek! 1Pét 2,1-12
 
Istenre Figyeljetek! 1Pét 4,1-19
 
Szórakozásról
 
Hogyan maradhat meg a tűz az életünkben?
 
Isten családja
 
Jövőkép
 
Szelídség
 
Szentek legyetek power pointos
 
Cool Church
 
Példaképeink: Ábrahám
 
Az légy, aki vagy!
 
Mit jelent baptistának lenni?
 
Amnón és Támár
 
Gyógyító eső
 
Halál utáni élet
Szavazógép
Szerinted mi vár lelki értelemben Magyarországra?
    Ébredés lesz
    Stagnálás lesz
    Tovább sorvadnak a gyülekezetek
    Az emberek teljesen elfordulnak Istentől
    Más isteneket fognak követni az emberek
 
 
     
   
         
   
Oldaltérkép | Email | Kedvencek közé | Kezdőoldal powered by SiteSet