Merényi Zoltán honlapja
   
 
   
       
   
 
 
Istenre Figyeljetek! 1Pét 4,1-19

Kezdjétek ma is imádsággal az alkalmat!

 

Játszattok ma is egy játékot az alkalom elején. Feltehetően erre az alkalomra a csoportod tagjai nagyrészt ismerni fogják már egymást. Irja fel mindenki egy papírra a nevét, majd hajtsátok össze a papírt, s mindenki húzzon egy nevet (ne a sajátját). A feladat, hogy akit kihúzott az ember, azt a fiatalt kell röviden bemutatnia, jellemeznie, úgy, hogy ne mondja meg előre kiről van szó, hanem a csoportnak kell kitalálnia. Minden jellemzés után kérdezzétek meg az illetőt, hogy jól ismerték-e őt meg a többiek!

 

Téma: Istenre figyeljetek! címet kapta, ezen belül a megváltozott életről, a szenvedésről és a sáfárságról lesz szó.

 

Olvassátok el közösen az igeszakaszt!

 

1. A megváltozott élet

 

A témát már többszőr érintettük a Péter levele kapcsán (növekedés, megszentelődés)

 

·        Kérdezd meg, hogy mi a különbség a hívő és a hitetlen ember viselkedése között!

·        Saját életükben hogyan tapasztalják, nehéz hitetlen környezetben lenniük?

 

·        A megtérésük után milyen életváltozások történtek? Kérd meg tegyenek bizonyságot?

·        Volt-e olyan dolog, amit el kellett hagyniuk az életükben, amit addig tettek?

·        Vannak-e kisértéseik arra, hogy azt tegyék ők is, amit világi kortársaik?

·        Hol lehet meghúzni a határt, hogy mit szabad egy hívő fiatalnak, és mit nem?

 

Milyen módon viszonyuljunk a világhoz?

Két téves út:

1)      elkülönülés

2)      beleolvadás

 

Mind a két útnak az a veszélye, hogy hitünk hatástalan marad környezetünkre, küldetésünket nem tudjuk betölteni. Kérdezd meg melyik tévút kísérti életüket, gyülekezetüket inkább?

 

A kettő között kell megtalálni helyünket ebben a világban (Jn.17.14-16)

 

Milyen módon viszonyul a környezet a keresztények felé? (1.Pt.4.4) Mennyire kell törekedni arra, hogy beilleszkedjünk környezetünkbe? Volt már, hogy hited miatt megbotránkoztak társaid (nem mentél velük bulizni, nem hallgattad végig pajzán vicceiket…?)

 

Hogyan éled meg a „más-ként” gondolkodásodat osztálytársaid, munkatársaid között?

 

2. Szenvedés

 

Elmondhatod a kortörténeti hátterét (lásd bevezetés) annak, miért kellett szenvedniük azoknak a testvéreknek, akiknek ez a levél íródott.

 

Mi lehet a szenvedésnek az oka az életünkben?

·        Bűn (1.Pt.4.15.)

·        Próba miatt (1.Pt.4.12)

·        Nem tudjuk az okát (pl. Jób esetében, vagy a Préd.9.2-3)

 

Vannak, akik azt hiszik, hogy az Úrért szenvednek, viszont saját butaságaik, téves gondolkodásuk, vagy épp bűneik miatt van szenvedés életükben.

Tudnak-e ilyen emberről a csoportod tagai?

 

Sokan a szenvedésből csinálnak teológiát, s azt mondják az a legjobb hívő, aki a legtöbb szenvedést érte az életében. (gyakran saját elrontott életüket próbálják igazolni vele az emberek) Kérdezd meg véleményük szerint mennyire helyes ez a gondolkodás!

Különösen a középkorra volt jellemző a keresztények körében az önsanyargatás, a mazochizmus, de ma is sok ember hiszi a szenvedés által lesz jobb hívővé.

 

Milyen pozitívumai vannak a szenvedésnek?

·        „Elszakad a bűntől” – 1.Pt.4.1.

·        Kipróbálttá tesz – 1.Pt.4.12.

 

Kérd meg számoljanak be arról, hogy érte-e már őket nagyobb szenvedés életükben, hogyan élték át azt?

 

Mi a különbség aközött, aki Krisztusért szenved, mint, aki saját bűnei, butaságai miatt?

 

Miért mondja a Biblia boldognak azt, aki Krisztusért szenved? (1.Pt.4.14.)

 

A szenvedés ellentétben áll-e az örömmel?

 

Érdekes, hogy épp ez a levél nagyon sokat beszél az örömről is. Olvassátok el az 1.Pt.1.8-at, milyen örömről beszél itt az Ige?

Hogyan lehet az, hogy szenvednek, de közben kimondhatatlank, dicsőült, örömmel örvendeznek?

 

Saját életetekben megtapasztaltátok ezt az örömet? Szerintetek a mai gyülekezeteket ez az öröm jellemzi? (Gyakran épp a szenvedés-teológia miatt gyanúsan néznek a testvérek azokra a hívőkre, akik örülnek!) Ha nem, mi lehet az oka annak? Miért félnek sokan az örömtől, az érzelmek kifejezésétől? Hogy van ez a ti gyülekezetetekben?

 

Zárd le ezt a témát azza, hogy nagyon fontos, hogy a szenvedés és öröm kérdésében tisztán lássanak a mai gyülekezetek, hogy ismét az öröm jellemezze közösségeink életét.

 

A beszélgetés témáját teljesen elvinné, ha a 7-11. versig terjedő szakaszt is elkezdenétek végigbeszélni, így búzdítsd őket arra, hogy egyéni csendességükben gondolkodjanak a szakaszon!

Közbenjáró imádság
 
Megtérés
 
„A legkiválóbb út”
 
Függőségek - drogok
 
Szentek legyetek! 1Pét 1,13-25
 
Engedelmeskedjetek! 1Pét 2,13-22
 
Növekedjetek! 1Pét 2,1-12
 
Istenre Figyeljetek! 1Pét 4,1-19
 
Szórakozásról
 
Hogyan maradhat meg a tűz az életünkben?
 
Isten családja
 
Jövőkép
 
Szelídség
 
Szentek legyetek power pointos
 
Cool Church
 
Példaképeink: Ábrahám
 
Az légy, aki vagy!
 
Mit jelent baptistának lenni?
 
Amnón és Támár
 
Gyógyító eső
 
Halál utáni élet
Szavazógép
Szerinted mi vár lelki értelemben Magyarországra?
    Ébredés lesz
    Stagnálás lesz
    Tovább sorvadnak a gyülekezetek
    Az emberek teljesen elfordulnak Istentől
    Más isteneket fognak követni az emberek
 
 
     
   
         
   
Oldaltérkép | Email | Kedvencek közé | Kezdőoldal powered by SiteSet