Merényi Zoltán honlapja
   
 
   
       
   
 
 
Szelídség

Lélek gyümölcse - szelídség

1) Mit nem jelent a szelídség:

nem jelent bátortalanságot, félénkséget, visszahúzódást

Nem azok a szelídek, akiknek a hangját sem lehet hallani, akik mindenben megalkuvóak, és önértékelési problémákkal küszködnek.

Ezek a dolgok negatív fogalmak, a szelídség viszont mást jelent.

A baj, hogy a keresztények néha összekeverik az igazi szelídséget az álszelídséggel.

2) Definíciók:

"A bibliai időben a szelídség és finomság sokkal többet jelentett, mint napjainkban. Magában hordja a megszelídítés gondolatát, ahogy egy vadlovat betörtek, hogy irányítható legyen. Míg Pétert a Szentlélek meg nem szelídítette, addig egy nyers és heveskedő ember volt. Azután minden energiáját Isten dicsőségére fordította...Egy szabályozott folyó villamos áramot tud fejleszteni. Egy megfékezett tűz lakást fűthet. A szelídség megszelídített hatalom, erő, szellem és betört vadság." (Billy Graham: A szentlélek, 211-212.oldal)

"Az `áni elsőrenden szociográfiai fogalom és a szolgai állapotban lévő ember magatartását jelöli, akinek nincs birtoka, és ezért mások szolgálatában keresi kenyerét. Ezért a legkorrektebb fordítása: »alázatos«. Átvitt értelmű jelentésben az a személy, aki Istennel szemben szolgának érzi magát és csendben, ellentmondás nélkül teljesíti Isten akaratát." (Keresztény Bibliai lexikon)

A szelídség ellentéte: vadság, hevesség, érzelmek felett uralom hiánya

Ezt a tulajdonságot nagyon nehéz megvalósítani az életünkben. Szentlélek nélkül szinte képtelenség.

3) Miért? Milyen az ember alaptermészeténél fogva?

önző,  aki saját érdekeit keresi, kész érte megharcolni

Azt gondoljuk, hogy nekünk jár az emberek megbecsülése, jár a fájdalommentes élet

Nem szívesen mondunk le vélt jogainkról (főleg, ha ezzel látszólag kiszolgáltatom magamat)

 

4) Milyen tekintetben volt Jézus szelíd és alázatos szívű?
 

Ige. Mt.11.29, Prófécia: Zak.9.9

Lemondott jogairól

Nem heveskedett (kivétel: a templomtisztítás - vajon ott miért, nem volt akkor szelíd?)

Ézs. 53.7. - Tűrte a kínzást, az igazságtalanságot - mert a cél lebegett előtte

Megfeszítésekor: megkísértés: Mt.27.40-43.

Hogyan látták kortársai Jézust a kereszten? - gyenge, aki nem tudja megmenteni magát

Milyen volt valójában? - ha akarta volna angyalok seregei jöttek volna segítségére:

Mt.26.51-53.

Más evangélium leírja, hogy Péter volt. Péter és Jézus viselkedése közötti különbség?

Jézus szelíd volt! Péter harcolt volna

 

5) Mi milyen gyakran megyünk bele értelmetlen harcokba?

 • munkahelyünkön
 • családban
 • gyülekezetben

Nekünk van igazunk! - de valóban így van?

Tit.3.2. Senkit se szóljanak meg, kerüljék a viszálykodást, legyenek megértőek, teljes szelídséget tanúsítva minden ember iránt.

TANULJÁTOK MEG

Jézus példáját kell életünkben követni. MIT TENNE JÉZUS? - gyakran még karkötőt is kötünk, de mégis ügy teszünk, mint Péter

 

6) Mit jelent a szelídség a gyakorlatban?

 

Nem erőszakkal akarom megváltoztatni a világot, a környezetemet. Zak.4.6.
Ismerünk-e rossz példákat a környezetünkből, a történelemből? (erőszakos misszió, keresztes hadjárat, szülők rákényszerítik a gyermekükre a vallásukat, nem engedik el...) Jézus nem erőszakkal akarta megváltoztatni életünket, hanem szeretetével! Szelídség = "fegyelmezett szeretet" - tehát nem uralkodó szeretet. Ez hatásosabb - az erőszak lázadást szül, a szelídség pedig összetöri a kemény szíveket. Ez Krisztus stratégiája is. 1.Pt.3.15-16 (ezt pedig szelíden tegyétek)

Megzabolázni a hevességünket! - Ellentétben Péter viselkedésével - Mt.26.51-53

Legyen helyes önértékelésem. Tudjam, hogy önmagamban egy nagy "0" vagyok. Kol.1.18 - Minden tekintetben Krisztus az első. Tudok engedni

Róm.12.3, 10 - Ne gondoljam többnek magamat másoknál. Minden amim van ajándék.

 

7) A szelídség megtanulása folyamat - mint ahogy a jellemformálódás is.

 

4.Móz.12.3 - Károli szerint szelíd, újfordítás: alázatos

De mindig ilyen volt? - 2.Móz.2.12. - agyoncsapja az egyiptomit

Heveskedő volt, aki kiállt az igazáért

Aki maga megoldja a problémákat

Hogyan változott meg Mózes?

Mitől lett ő a világ legszelídebb embere?

 • Jellemformálás a pusztában - Hós.2.16.
 • 40 év - amit nem tudott megtanulni az Egyiptom iskolájában megtanulja a puszta iskolájában
 • Felismeri a pusztában korlátait
 • Összetörnek ambíciói - nagy ember lehetett volna, helyette egyszerű pásztor lett. Szembesül azzal, hogy nem gazdag már, hanem szegény
 • Az ékesszóló egyiptomi bölcs a pusztában elkezd dadogni (önmagában is bizonytalan)
 • Megtanulja a felelősséget (nyáj, család)
 • Megszűnik a rohangálás. Van idő az elmélyülésre, a gondolkodásra. Az élete monoton, hétköznapi
 • Közben sok idő telik el - 2.Móz.2.23 - ez a hosszú idő a jellemformálás ideje. Mózesnél 40 év - nálunk?
 • Megtanulja Mózes a helyes értékrendet - Zsid.11.26.
 • Mi hogyan látjuk jelenleg életünket? Hol tartunk a jellemformálódásban?

Befejezés

"A szelídség talán a bennünk megnyilvánulható nagyságnak a legkézzelfoghatóbb jele." Billy Graham

Egy napon majd a szelídek fogják örökölni a földet. Mt.5.5.

Erről a földről van szó?

Mi talán szeretnénk ezt a földet birtokba venni és most. De a szelídek egy másik földet fognak örökölni.

Ezt a földet ma gyakran az erőszakosok birtokolják.

Mózes már nem az Egyiptom kincseit (ezt a földet) nézte, hanem a láthatatlanokat (jövendőbeli világ)

Közbenjáró imádság
 
Megtérés
 
„A legkiválóbb út”
 
Függőségek - drogok
 
Szentek legyetek! 1Pét 1,13-25
 
Engedelmeskedjetek! 1Pét 2,13-22
 
Növekedjetek! 1Pét 2,1-12
 
Istenre Figyeljetek! 1Pét 4,1-19
 
Szórakozásról
 
Hogyan maradhat meg a tűz az életünkben?
 
Isten családja
 
Jövőkép
 
Szelídség
 
Szentek legyetek power pointos
 
Cool Church
 
Példaképeink: Ábrahám
 
Az légy, aki vagy!
 
Mit jelent baptistának lenni?
 
Amnón és Támár
 
Gyógyító eső
 
Halál utáni élet
Szavazógép
Szerinted mi vár lelki értelemben Magyarországra?
    Ébredés lesz
    Stagnálás lesz
    Tovább sorvadnak a gyülekezetek
    Az emberek teljesen elfordulnak Istentől
    Más isteneket fognak követni az emberek
 
 
     
   
         
   
Oldaltérkép | Email | Kedvencek közé | Kezdőoldal powered by SiteSet