Merényi Zoltán honlapja
   
 
   
       
   
 
 
Radikális életváltozás - Csel 9,19-30

Elhangzott: Békési Baptista Gyülekezet 2004. május 9.

 

A tanításhoz készült Power Point prezentáció letölthető: itt

 

 

Bevezetés:

Csodálatos módon növekedett a gyülekezet. Ennek újabb szakasza a pogány misszió kiteljesedése, amihez szükség volt Pál munkájára.

Isten cselekszik. MA IS!

Soha ennyien nem tértek meg a világban, mint most! – Denton Lotz (Világszövetség titkára)

A déli féltekére helyeződik a hangsúly. Afrikában 400 millió keresztény él már!

Moszkvában 1990-ben egy baptista gyülekezet volt, ma 52!

Isten ma is munkálkodik, és akar munkálkodni most is. Az apostolok cselekedetei elgondolkodtatnak, arról, hogy mi az oka annak, hogy akkor olyan módon működött, és miért működik máshol.

 

Egy fiatal hívő nehézségeiről szól a mostani igeszakaszunk

Pál apostol, vagy akkor még Saulus azért megy Damaszkuszba, hogy üldözze a keresztényeket.

A Gal 1-ben így foglamaz maga Pál: Gal 1,13-14

  • Féktelenül üldözte az egyházat, pusztította
  • Buzgó rajongója volt a hagyománynak

Saul nem volt langyos hívő, sem pedig ateista.

Égett benne a szenvedély, teljesen odaszánt életű volt – DE NEM MEGFELELŐ OLDALON HARCOLT

 

Vannak vallásos emberek, akik sok dolgot megtesznek, sokszor még a hívőket is lepipálják:

Pl: Buddhista szerzetesek vagy hinduista jógik (képesek lemondani mindenről, még kínozzák is magukat) vagy a muszlim fanatikusok akik még fel is robbantják magukat annak reményében, hogy elnyerik így az üdvösséget

 

De ez kevés – kevés az emberi rajongás, buzgóság. Tartozás egy valláshoz, egy tanrendszerhez.

 

Ilyen módon az ember nem tud eljutni Istenhez, bármennyire is szeretne – SŐT ISTEN ELLENSÉGÉVÉ IS VÁLIK – veszélyesebb, mint a hitetlenség

 

Saulnak szüksége van arra, hogy Isten jelentse ki magát. Helyes ismeretre volt szüksége, hogy megismerje az igazságot, hogy újjászülessen.

 

Nekünk is szükségünk van erre a változásra. Nem testtől és vértől, hanem Isten Szentlelke által. Ha ez nincs meg az életedben csak vallásod van, akkor lehetsz bármilyen buzgó, bármilyen vallásos, nem lehet kedves életed Isten előtt.

 

Hadd legyen ez ma az első kérdésem: újjászületett ember vagy már?

Ez a kérdés életed legfontosabb kérdése, hiszen egy tévedés az egész életedet értelmetlenné teheti.

-         Jézus mondja Nikodémusnak egy ugyancsak vallásos vezetőnek, hogy nem látja meg az Isten országát, ha nem születik újjonnan.

Emlékszem egy barátom bizonyságára. Ő is vallásos volt, azt gondolta minden rendben a lelkével, de élete nem különbözött a többi hitetlenétől. Sokat vitatkozott a hívőkkel is, míg egy este egyik fiatal megkérdezte tőle: „Te már túlvagy azon a ponton, amit a Biblia megtérésnek hív?”

Ezek után Isten elkezdett munkálkodni az életében és rájött, hogy ez még nem történt meg, egy hét után könnyek között adta át az életét Krisztusnak.

 

Isten tudja, hogyan tud bennünket megszólítani – Pálnál elég drasztikusan kellett beleszólnia az életébe!

Ismerek ilyen sztorikat is. Egyik barátom súlyos motorbaleset után tért meg.

Neked mi kell, hogy elgondolkozz?

 

1. Újjászületés = új élet

 

Pál egész életének egyik legfontosabb tanítása az volt, hogy aki Krisztusban van az új teremtés a régiek elmúltak és íme új jött létre 2Kor 5,17

 

A megtérés azt jelenti, hogy 180%-os fordulatot teszek.

Volt aki nagyot akart mondani, hogy ő nem is 180%-ot fordult, hanem 360%-ot, vagyis ugyanoda jutott vissza, na a megtérés nem ez. Elég a 180%!

 

Azért ment Damaszkuszba, hogy üldözze a hívőket, aztán meg ő lesz, aki hirdeti az evangéliumot. MI EZ HA NEM CSODA?

CSAKIS ISTEN SZENTLELKE TUDJA EZT VÉGHEZVINNI.

 

Nem az a csoda, ha vizen jársz, vagy betegek gyógyulnak meg – persze az is az – de a legnagyobb csoda az, ha valaki újjászületik.

 

Ef 1,19-2,1

Hatalmának ereje – feltámasztotta Krisztust – most minket életre keltett

 

A legnagyobb csoda, mikor egy ateistából, istentelenből hívő lesz, mikor egy bűnös, paráznából hűséges férj lesz, mikor egy hazug emberből megbízható munkatárs lesz, mikor egy felfuvalkodottból alázatos ember lesz, mikor egy önző emberből szeretetteljes férfi vagy nő lesz.

 

EZ A CSODA – Isten teszi ezt az életünkben. Az Ő lelkének munkája

 

Tapasztaljuk, látjuk ezt az életünkben?

Nemcsak egyszeri alkalommal van rá szükségünk, hanem folyamatosan az életünkben, hogy engedjük ezt az isteni erőt megnyilvánulni.

 

Magunkban csak azt láthatjuk, amit Pál is NINCS AZ ÉN TESTEMBEN JÓ

Csakis Krisztus által lehetünk azzá akik vagyunk – Csakis Isten Lelke által élhetünk Istennek tetsző életet!

 

Az Atya csak az Ő Fiában gyönyörködik – de ha látja Bennünk az Ő Fiát, akkor tud gyönyörködni bennünk is. Ezért mondhatta Pál, hogy mindent kárnak és szemétnek ítélt az életében!

 

De ha Krisztus által lehetek valaki, akik nincs nekem semmi érdemem – ezért az igazi hívő alázatos. Meg kell ezt is értenünk.

Mi gyakran azt gondoljuk vagyunk valakik. De így nem is tud minket használni az ÚR.

 

Pál neve azt jelenti PICI, KICSI – Ilyennek tartotta magát. Megtérése előtt büszke volt tudására, vallásosságára, de megtérése után helyen önértékelése lett.

TUDTA, HOGY ÉLETE FONTOS, JELENTŐS, A VILÁG LEGNAGYOBB URÁNAK SZOLGÁLATÁBAN ÁLL, DE MINDEZ CSAKIS ISTENTŐL VAN! HA Ő ELVESZI KEGYELMÉT SEMMIVÉ VÁLIK.

 

Csak annyi értéked van, amennyit Isten helyezett beléd! A megtéréssel helyreáll az értékrend

 

Vannak dolgok, amik megmaradnak az ember életében megtérése után is. Pál megtérése előtt is buzgó volt, utána is, de most már a helyes célért lelkesedett.

Te tudsz lelkesedni? Pálnak benne volt a természetében ez a fanatizmus, következetesség.

 

Én is így gondolkodtam. Amikor buddhista akartam lenni, akkor teljesen az akartam lenni. Nem félszívvel. Nem kell túlzásba vinni.

Láttam egy karikatúrát egyszer egy emberről, aki hirdette hogy holnap vége a világnak, aztán meg egy utazási prospektust lapozgatott. NEM HITELES

 

 

AZ A HITELES EMBER, aki úgy él, ahogy hirdeti, HA KOMOLYAN VESZI HITÉT!

KANT ÚGY MONDJA – kategórikus imperatívusz

 

Fontosak ma is a példák. Akik bemutatják, hogy miért érdemes hinni, akiket lhet követni.

Pál is ilyne volt: 1Kor 11,1 (!) Barnabás is ilyen példakép a történetben, és  adamaszkuszi testvérek is!

 

2. Azonnal szolgálatba áll

 

Pál fiatal 30 év körüli lehetett – még valószínű a zsinagógai szolgálatban nem vett részt.

Hitben meg csak néhány napos. Még annyi mindent kell neki megtanulnia, de ez nem akadályozza, hogy rögtön elkezdje hirdetni az evangéliumot  a zsinagógába.

 

Damaszkuszban járunk – ez kívül áll Izrael határán kívül, de jelentős zsidó kolónia él a városban, amely fontos kereskedő város volt.

 

Hogyan történhetett ez? Ki tanította neki mit kell mondjon?

Azt olvassuk, hogy Saul megtelt lélekkel!

Nekünk is erre van szükségünk.

Az egész apostolok cselekedetei – Szentlélek cselekedetei

A Szentlélek tette alkalmassá Pétert pünkösdkor, Istvánt a mártíromságra – pedig nem voltak régi hívők!

 

Gyakran csodálkozom a fiatal hívők lelkesedésén, tüzén, akik megszégyenítik az ÖREG, TAPASZTALT HÍVŐKET!

 

Nem jó ez így! – A HÍVŐ ÉLETBEN A TŰZNEK NEM CSÖKKENNIE KELL AZ IDŐVEL, HANEM NÖVEKEDNIE

 

Pál életében végig megmaradt!

 

Hallottam véleményeket

-         majd te is megtudod, én is ilyen lelkes voltam

-         nem kell túlzásba vinni, az életnek fontosabb eseményei vannak

-         ha majd családod lesz megtudod… addig missziózz, amíg fiatal vagy

 

EZÉRT IS LESZ HITELTELENNÉ A KERESZTÉNYSÉG

 

Pál bátor bizonyságtevő. Nem érdekli mit mondanak az emberek. NEM MONDJA, HOGY JÓ HISZEK, DE AZÉRT NEM KELL TÚLZÁSBA VINNI.

 

Vannak-e félelmeink az evangélium hirdetésében?

 

Bátorság – „Ha félsz az emberektől és véleményük rabja vagy, akkor menj és csinálj valami mást. Menj és készíts cipőt, hogy passzoljon a lábukra.” Phillip Brooks

Az emberektől való rettegés csapdába ejt! Péld 29,25

 

Elmegy a zsidókhoz. Milyen érdekes Pál nem toleráns – nem azt mondja, jó, én megtértem, de hát a többi zsidónak nem muszály. Ők is csak jó emberek.

TUDJA AZ ÜZENETET: üdvösség csakis Krisztusban van, aki hisz, annak örök élete van, aki nem hisz Jézusban, az nem lát életet!

Ma annyian mondják, nem kell a más vallásúakat bántani, nyaggatni. MEGALKUVÁS

Miért megy Pál a zsidókhoz?

Az indulata megváltozott. Azelőtt a harag, a gyűlölet vitte Damaszkuszba, most a szeretete viszi a zsinagógába.

 

EZ AZ EGYETLEN JÓ MOTÍVÁCIÓ!

Nem skalpokat gyűjt, nem magát akarja kipróbálni. Ő BIZTOS HITÉBEN! TUDJA EZEKNEK AZ EMBEREKNEK IS SZÜKSÉGÜK VAN JÉZUSRA!

 

Én is azért állok itt, mert hiszem, hogy szükségünk van Istenre, az Ő szeretetére, erejére!

 

3. Miről tanít Pál?

 

Hirdeti, hogy Jézus az Isten Fia! Hogy Jézus a Krisztus – Ő a Messiás!

Ez az amit először megtanult Pál – Jézus az Isten Fia! Sok mindent tudott már Pál Istenről, az Ószövetségről, de nem ezekről beszél, hanem arról, amit újat megértett, ennélkül az egész írás jelentését veszti.

Mennyi minden van ebben az egy kis mondatban, hogy Jézus az Isten Fia!

Nekik nem kellett bebizonyítani, hogy Jézus valóban történelmi személy, mindenki tudott róla, mindenki hallott róla, de NEM TUDTÁK HOVA TENNI ŐT.

 

Az, hogy mit hiszel Jézus személyéről meghatározza életedet.

Kinek vallod te Jézust a szíved mélyén? Ha bizonytalan lennél kérdezd meg magadtól, hiszed-e, hogy Jézus az Isten Fia, aki itt járt a földön, tanított, meghalt a bűneidért, és feltámadt? Most pedig ott van az Atya jobbján, és vár Téged, hív téged.

 

Mennyire határozza meg életedet ez az üzenet. Pálnak annyira nagyszerű volt ez a felismerés, hogy másról sem tudott beszélni.

 

TE MIRŐL SZOKTÁL BESZÉLNI? MIRŐL SZERETSZ BESZÉLGETNI?

Gyakran népszerűtlen embernek érzem magam, mert nem érdekelnem a divatos témák, a hülyéskedés, az autómárkák, a világi álmok… - nem e világból valónak érzem magam.

DE LEHET NEM IS KELL – Pál másról sem beszél csak Jézusról

 

Mi szeretnénk valami nagy dolgot hallani. Az evangélium már unalmas. Lehet unalmasan adjuk elő, de ez a legnagyszerűbb történet és nem kell szenzációkat keresnünk.

 

4. Reakció

 

Pál elmondja az üzenetet és aztán rábízza az emberekre a döntést!

Így tesz Isten is: az embernek megvan a szabadsága, hogy mondjon NEM-et is.

Ezt magunk előtt kell látnunk és tiszteletben kell tartanunk. Még akkor is, ha tudjuk, hogy mi lenne jó az életükben.

 

Olyan sokszor tettek rossz bizonyságot a hívők azzal, hogy hamis eszközökkel próbálták meggyőzni a nem hívőket!

A MANIPULÁCIÓ ETIKÁTLAN!

A manipuláció eszközeiről

-         erőszak

-         hízelgés (többet ígérek, mint amit Jézus ígér – ha megtérsz gazdag leszel, egészséges leszel…)

-         flört (csak a skalpja kell, de aztán ha megszerezted, ott hagyod – az eredmény érdekel csak)

 

a) csodálkoznak

 

A görög szó azt fejez ki, hogy magukon kívül voltak, nem tudtak napirendre jutni felette.(exisztanto)

 

Ezt a szót használja Márk mikor Jézus feltámasztja a Jairus lányát: Mk 5,42

Azt sem tudták hova legyenek a nagy ámulattól

 

Csel 2,7-ben is ez van: megdöbbentek és csodálkoztak

Ez idáig nagyon jó – az tény, hogy nem érinti közönnyel őket az üzenet!

 

Mi rá szoktunk-e csodálkozni az Isten Igéjére, vagy unalommal hallgatjuk végig?

Amikor Isten cselekszik, az csodálattal tölti el az embert.

Ma a legnagyobb baj, hogy a mai ember nem tud már csodálkozni. MINDEN MEGSZOKOTT, NEM TUDUNK MÁR MEGDÖBBENNI.

 

A világnak egyre szenzációsabb dolgokat kell elénkhozni, hogy egy kicsit csodálkozzunk. Filmeket is csak úgy lehet eladni, ha csöpög belőle a vér, de már ez sem döbbent meg senkit.

 

TUDUNK-E CSODÁLKOZNI ISTEN IGÉJÉN, ÜZENETÉN, TERVÉN?

 

Pál egyre jobban belelendül, zavarba hozta a zsidókat – NEM TUDTAK MIT FELELNI

Sokan félnek a bizonyságtól – félnek, nem tudják, mit mondjanak - , de tapasztaltad-e mikor bátor voltál Isten megadta a bölcsességet hozzá!

Ha nem teszel bizonyságot, magad is bizonytalan leszel egy idő után hitedben. Amiről beszélsz, azt tudod hinni.

 

b) elhatározták végeznek vele

 

Érdekes, hogy csodálkoztak, nem tudtak érveket felhozni Pál ellen, de mégsem akartak megtérni.

Miért?

Mert változniuk kellett volna, átértékelni egész életüket, beismerni bűnösségüket, megalázkodni.

Azt kellett volna kimondaniuk, hogy egész eddig életük hamis volt – ez nagyon nehéz.

 

Ezért működik az emberben az ÖNIGAZOLÁS. Ágoston mondja: Szeretik az emberek a fénylő igazságot egészen addig, míg az őket igazolja.

 

Így van ez a hívő életben is. Azokat szeretjük, aki egyetértenek velünk, akik máshogy értelmeznek valamit, azt már ellenség.

 

INKÁBB EL KELL HALLGATTATNI, mert akkor nem kell változni.

Ez volt István bizonyságtételével is.

 

A Biblia azt mondja, hogy Isten Igéje megosztja a világot

-         némelyeknek bolondság

-         némelyeknek megbotránkozás

-         másoknak ez az élet

 

Számodra micsoda Isten Igéje?

Ha pedig hívő vagy? Mennyire félsz ezt hirdetni? Félsz a visszautasítástól, a megalázástól?

Ma évente 60 ezer keresztény hal meg a hite miatt a világon. (!)

 

Pálnak nem kell félni még a haláltól sem. Ha ez Isten terve, akkor még az is jó – tudja, hogy hova megy.

 

Tudja, mi István példája, hiszen ő maga is ott volt az ítélők között, most meg őt kezdik üldözni. Az üldözőből üldözött lesz, ezt nem gondolta volna, de már el tudja fogadni. Talán emlékszik, hogyan lett mártírrá István. NEKI SINCS MITŐL FÉLNI!

 

De neki mást szánt Isten.

 

5. Voltak testvérek, akik gondoskodtak felőle

 

Bár egy csomó ember barátságát, elismerését elvesztette Pál, sok új barátot, igaz testvért szerzett. Kapcsolatai átértékelődtek, átalakultak. Így van az új hívővel. Felismeri, hogy testvérek vannak.

 

ÚJ HÍVŐ – TESTVÉREKET KAP (ÚJ kapcoslatok)

 

De tanulhatunk ezektől a testvérektől Damaszkuszban, akik nem tudjuk hogy lettek hívők. De jó bizonyság ez felőlük.

 

Kockáztatják az életüket is egy testvérért. Felelősnek érzik magukat miatta. Ez a testvéri szeretet, összetartás. Működik ez Békésen?

Ha valakinek gondja van ott a gyülekezet és segít, ha ez időbe, pénzbe, energiába kerül is.

 

Nem érdekel – gyakran érzem ezt a lelkületet – felelős vagyok én, majd valaki más, a pásztor…

 

Biztos fáradtak voltak, éjszaka volt, de inkább nem aludtak, mert Pálnak segíteni kell!

 

6. Szükség van felkészülésre

 

3 év kimarad a leírásból – ezt Arábiában töltötte

Gal 1,17-18

Ez egy idő, amíg elvonul a világtól. Ismeretre, átgondolásra van szüksége. LELKES, de még tanulnia kell.

A KETTŐ EGYÜTT MEGY.

Sokan a tanulásnál elveszítik a tüzet – gyakran láttam teológusoknál

De Pálban csak mégjobban felgerjesztette

Nekünk is szükségünk van ilyen időszakokra.

Közben is egy csomó feladat van, de most nem ennek van itt az ideje. Mhetne prédikálni, de most nem kell.

Mózes 40 évig készült, az Úr Jézus is elvonult a pusztába…

 

7. Jeruzsálemben

 

Eltelt már három év Pál megtérése után, de a hívők még mindig tartanak tőle. Gyakran nehezen fogad be a gyülekezet új hívőket. Ezzel a nehézséggel kell szembenéznie Pálnak is.

 

Milyen áldás, ha van egy ilyen közösségben egy Barnabás, aki a vigasztalás fia

Ciprusi származású lévita volt. Pünkösd után korán csatlakozott a gyülekezethez. Eladta földjét és a gyülekezet elé tette. Ő is megalkuvás nélküli hívő, ő is fanatikus a jó értelemben véve. Egy példakép lehet.

 

Maga mellé veszim Pált – nekünk is fel kell karolnunk az új hívőket. És rögtön észreveszi benne az ajándékot. Nem próbálja maga alá gyűrni, vagy megmondani neki, NEKED ITT A HELYED, ne sokat ugrálj. Itt megvannak a rangok, a pozíciók, te majd ha kiérdemled, akkor tehetsz valamit.

 

Milyen jó volt az, hogy megtérésem után hamar szolgálatba állhattam. Nem voltak akadályozóim, nem félették pozíciójukat a gyülekezetben.

Ez a normális.

 

Barnabás jó barátja lesz majd Pálnak, együtt indulnak misszió útra.

 

Összefoglalás:

Egy kezdő hívő első lépéseit láttuk ma.

-         Újjászületés radikális döntés, változás

-         Példák vagyunk-e

-         Vannak-e félelmeink az evangélum hirdetésében?

-         Merjük-e vállalni a konfrontációt?

-         Merjük-e vállalni az elutasítást is?

-         Mennyire próbáljuk manipulálni az embereket?

-         Segítjük-e egymást?

Pünkösd
 
Radikális életváltozás - Csel 9,19-30
 
Jákób tusakodása
 
A hívő ember szellemi környzete
 
Értő figyelem, a hatékony lelkigondozás módszere
 
Ézs 40 - Megújulás
 
Evangelizáció a mai világban
 
Bizonyságtétel az elutasítás ellenére
 
A hit győzelme 1Jn 5,1-5
 
Jöjjetek énhozzám - Mt 11,25-30
 
Tiszteld szüleidet- 2Móz 20,12
 
Rut 1, 19-22; 4,13-17
 
Senki sem szolgálhat két Úrnak
 
Zsolt 47 - Jahve Király
 
Jn 21 – Szeretsz te engem?
 
Ébredés Ninivében
 
1 Sám 3 - Sámuel elhívása
 
Hós 13 - Térj meg Izrael!
 
Jézus Bethániában - Jn 12
 
Lázár feltámasztása
 
Örálló felelőssége: Ez 3
 
Vallási pluralizmus - szakdolgozat
 
Bemeritesi predikació 2005. szeptember
 
Dávid népszámlálása
 
Hogyan vezet minket Isten?
 
Jézus a tengeren - Mt 14,22-33
 
Mt 18,15-20 Gyülekezeti fegyelem
 
Mt 18 - megbotránkozás
 
Zsid 5,11-14.
 
Ötven ok, amiért Krisztus szenvedett és meghalt
 
Jelenések könyve
 
Mózes sorozat
 
A céltudatos egyház
Szavazógép
Szerinted mi vár lelki értelemben Magyarországra?
    Ébredés lesz
    Stagnálás lesz
    Tovább sorvadnak a gyülekezetek
    Az emberek teljesen elfordulnak Istentől
    Más isteneket fognak követni az emberek
 
 
     
   
         
   
Oldaltérkép | Email | Kedvencek közé | Kezdőoldal powered by SiteSet