Merényi Zoltán honlapja
   
 
   
       
   
 
 
Hós 13 - Térj meg Izrael!

Bevezetés:

Hóseás neve – ugyanúgy, mint Jézus neve a megmentés szóból ered. Jézus – Jöhosua

Hóseást a szent szeretet prófétájának szokták nevezni – oka: olyan kaotikus állapotok között, amik uralkodtak az országban Isten kegyelméről beszél.

„Nincs irgalom” – Van irgalom

„Nem népem” – Népem

 

Az utolsó szó nem az ítéleté, hanem a kegyelemé – ezt hirdeti számunkra Hóseás könyve

 

Ennélkül nem nagyon értenénk a könyv üzenetét.

 

Nem akarok beszélni II. Jeroboám koráról, amiben ez a kijelentés keletkezett, hanem szeretnék rólunk beszélni.

 

1. Mi Izrael bűne?

 

Mi az a bűn, amiből meg kell térnie Izraelnek?

Sokszor a bűnt mi ilyne cégéres bűnökkel azonosítunk, mint házasságtörés, paráznaság, gyilkosság, alkoholizmus, vagy cigarettázás.

Készek vagyunk elítélni a látható bűnöket, de nem nézünk szembe a szívünk mélyén sokkal ártalmasabb gonoszságokkal.

 

A farizeusokról azt mondta az Úr olyanok vagytok, mint a fehérre meszelt sírok – kívülről szépek vagytok, de belül a halál.

A nép szájával közelít hozzám, de szívével távol áll.

Mutatja a kegyességet, de annak erejét tagadja.

Megtisztítják magukat kívülről, de belül mindent megtűrnek

 

Hazugság az életük – hazudnak maguknak, egymásnak, környezetüknek

Közben elítélik azokat, akik a valódi igazságra törekednek

 

Sajnos nemcsak akkor volt ez probléma, hanem ma is. L

 

Azt gondolják észak felé tart az életük, közben pedig folyamatosan délre tartanak. Lelki iránytűjük helytelenül működik.

Öntörvényű emberek, akik képtelenek a változásra, a megtérésre. Isten pedig az Ő kegyelmével szeretné felnyitni a szemünket.

 

Ne a saját szemünk alapján lássuk magunkat, egymást, a gyülekezetet, hanem az Ő szemével!

Isten nem azt nézi amit az ember!

A Jelenések 7 gyülekezete milyen tévhitek között él – azt mondod magadról, pedig…

Vagy jobbnak, vagy rosszabbnak látták magukat.

Ma is így van.

Ha megkérdezném, milyen a gyülekezet állapota – néhányan azt mondanák ez a világ legtökéletesebb közössége, mások azt mondanák itt minden rossz, de mi az igazság – a szubjektív vélemények mögött?

Isten szemére nézünk-e, mikor értelmezzük magunkat, környezetünket, keressük céljainkat, vagy magunkat akarjuk igazolni, magunkat akarjuk megnyugtatni?

 

Néha olyan az életünk, mint egy kívánatos alma – kívülről teljesen egészségesnek tűnik, csak belül vannak tele férgekkel. Jaj, ha beleharapsz.

A felszínt mutatjuk, de belül más van – ezt csak azok látják, akik igazán ismernek.

Akik tudják, milyen indulatok jönnek elő belőled, hogy tudsz haragudni, hogy tudsz közönyös lenni, hogy tudsz panaszkodni, mérgezni a környezetedet.

 

A bűn méreg, ami megfertőzi a te életedet, és megfertőzi a környezetedet is. És a legnagyobb baj, hogy észre sem veszed. A problémát magunkban kell keresünk.

A megújulás a lelki megújulással veszi kezdedét – a szív forradalmában.

 

Ébredések mindig úgy indultak, hogy hívők ismerték fel magukban a gonoszságukat, és elkezdtek bűnbánóan, sírva Isten elé járulni.

 

A bűn gyökere – hit hiánya, a bizalom hiánya

Reménységünket valami másbe vetjük, mint az ÚR

 

Izrael bízott Asszíriában, lovai erejében, bálványaiban.

 

Mi modern hívők:

  • Bízhatunk törvényekben
  • Hagyományokban
  • Módszerekben
  • Saját eszünkben

Ok:

Fő cél a boldogulás. Isten bizonytalan Isten, hol adja az áldást, hol meg nem.

A feladat – elveszem, megszerzem.

Nem függök annyira Istentől.

 

Nehéz tetten érnünk óemberünk eme céljait, de próbáljuk megvizsgálni céljainkat.

Mi motívál bennünket?

Egy nyugodt, kényelmes életre törekszünk, amikor gyermekeink rendesen felnőnek. Önmagában nem rossz ez a cél.

Szeretnénk megházasodni, szeretnénk jó emberek lenni.

De miért – hogy büszkék legyünk magunkra, hogy elmondhassuk – MI MEGCSINÁLTUK,

MI NAGYSZERŰ EMBEREK VAGYUNK – közben megveregetjük saját vállunkat, vagy várjuk, hogy mások tegyék ezt meg?

 

Istenre is csak azért van szükségünk, hogy elérjük célunkat. Isten eszköz. Az áldásait keressük, de Őt magát nem.

Azt gondoljuk a hívő élet szükséges ahhoz, hogy elérjük ugyanazt a célt, amit a világi emberek is keresnek az életükben?

 

Illusztráció

Ha igazán ismered Istent, mint szerető mennyei Atyádat, a legnagyobb kincsnek tekinted a vele való közösséget. Hallottam egy apáról, akinek el kellett távoznia otthonából hét hónapra. Visszatérésekor elvitte családját egy bevásárló- központba. Egy kis összeget adva kislányának ezt mondta: „Lídia, vidd ezt a pénzt, és vegyél magadnak, amit akarsz!” A gyermek szeme könnyekkel telt meg, és még szorosabban fogta édesapja kezét. „Miért sírsz?” – kérdezte édesapja. A kislány ezt felelte: „Nem akarok pénzt, hanem téged akarlak.”

 

A bűn a keresztény körökben is láthatatlan módon lopakodik be. Gyakran keresztény tanítók, adnak komoly életbölcsességet. Mit kell tenned, hogy jól érezd magad, hogy győztes legyél.

 

Ha győztes vagy – elégedetnek érzed magad

Ha nem – vádaskodsz.

 

Néha olyan indulatok törnek elő belőled, hogy magad is csodálkozol. Irigység, harag – önzés.

Hallasz valamit – egy bizonyságtételt, vagy azt, hogy egy testvért hogyan megáldott az ÚR

Mi indul el a szívedben?

Öröm, vagy elkezded mondani – te azért ennél jobb vagy – biztos van emögött valami gyanus dolog

Ez a test megnyilvánulása – ÖNZÉS

Az az ember, aki nem akarja feladni életét – nem akar meghalni – DE ELVESZÍTI AZT

Közben maga boldogtalanságának okozója is lesz.

Néha iszonyú undok tudok lenni – ezt tudom (ilyenkor nem haltam meg ÖNZŐ VAGYOK magamra gondolok)

 

Cseletekből való megigazulás keresése – ha összeszedem magam, képes vagyok rá

NEM vagyok rá képes – CSAK A KEGYELEM

Isten nem fog segítségünkre sietni a régi úton.

Csak ha feladod teljesen életed irányítását, és minden vágyad lesz Isten közelébe kerülni, betöltekezni Szentlelkével.

 

Következmény – kapcsolatok széthullása

Illusztráció

Piócás hasonlat – valakinek a vérét szívni kell. Ha mást nem egymásét. Jézus vérét szívjuk, akkor nem egymással tesszük.

 

2. Mi életünk célja?

 

Hogy boldogok legyünk?

Hogy megházasodjunk?

Hogy nyugodt életünk legyen a földön?

Hogy jó keresztények legyünk?

 

Még ez a cél is TÉVES.

Hogy jó keresztény legyél – felelj meg az előírásoknak, akkor minden rendben ven, vagy mégsem?

 

ÉLETÜNKNEK EGYETLEN CÉLJA LEHET – ISTENT MINÉL JOBBAN MEGISMERNI, Benne elmélyülni, eggyé válni Vele.

Minden egyéb cél csak másodlagos lehet.

Nem Isten áldásaira van szükségünk, hanem magára az ISTENRE! Kevesebbel nem érheted be.

Nem vallásra van szükségünk, hanem az ÉLŐ ISTENRE.

Mikor fort össze utoljára Vele a szíved, mikor gyönyörködtél Benne utoljára?

A bűn útja ráadásul kudarcok sorozatát indítja el életedben, de ha feladod életedet MEGTARTOD AZT ÖRÖKRE és megérted mi az igazi boldogság.

 

„Csak nálad talál irgalmat az árva” – Úgy vágyakozol Isten után, mint a szarvas, a hűs vízforrás után? Megtapasztaltad a szabadság útját, vagy a törvény útján akarod betölteni önző vágyaidat?

 

TÉRJ MEG IZRAEL – változtass a gondolkodásodon!

Add fel hamis céljaidat – amik bálványaid, és keresd az Urat teljes szívvel, teljes lélekkel, teljes erővel.

 

Nem a testben bizakodunk. Fil 3,3

 

3. Milyen áldások fakadnak a helyreállásból?

 

Harmat leszek Izraelnek

Virágzik, mint a liliom – gyümölcstermő lesz

Gyökeret ver – nem sodorja el a szél

 

Ágai szétterülenek, ékes lesz, mint az olajfa – növekszik

 

Hiresek lesznek, mint a libánoni bor – nem azért mert ez lenne a céljuk, hanem azért, mert Isten virul ki rajtuk!

 

Az Istennel való közösség megtiszítja a vágyaidat

Eltörli korlátaidat – kitágítja azokat  - túllépsz önmagadon (szabad leszel)

Elkészít az áldások fogadására és keresésére – nem szállsz el tőlük

 

Illusztráció

A távírókészülék felfedezőjét, Samuel F. B. Morse professzort egyszer megkérdezte egyik barátja: „Morse professzor, amikor kutatásait végezte az egyetem termeiben, jutott-e valaha zsákutcába, amikor nem tudta, hogy mit kell csinálnia?” „Ó, igen, nem is egyszer.” „Ilyenkor mit szokott csinálni?” „Amikor nem látom az utamat tisztán, több világosságért imádkozom.” „És a világosság általában megérkezik?” „Igen. Elmondhatom neked, hogy amikor hízelgő megtisztelések érkeznek hozzám felfedezésem alapján, ami a nevemet viseli, mindig úgy érzem, hogy nem érdemlem meg. Én értékes alkalmazását fedeztem föl az elektromosságnak, de nem azért, mert felülmúltam másokat, hanem egyedül azért, mert Isten ezt az emberiségnek akarta adni, és ki kellett jelentenie valakinek. Ez a valaki pedig jó tetszése szerint én voltam.” Az első üzenet, amit a fölfedező a Morse-jelekkel elküldött, ez volt: „Isten cselekedte.”

 

4. Aki bölcs belátja ezeket

 

Fontos lelki igazságok ezek. A bölcs ehhez szabja az életét.

 

Te bölcs ember vagy?

Vagy folytatod tovább régi természeted szerinti életed?

Folytatod gyümölcstelen, kudarcos, önigaz életed?

 

Két út (látszólag hasonlóak, de mégis különböznek egymástól)

 

Régi út:

Cél: Isten áldásai nyújtotta boldogabb élet

Erölködj! Vedd a kezedbe sorsodat!

Köved az előírásokat!

KÉNYSZER ALATT

 

Új út:

Cél: Az Istenhez való közelség nyújtotta jobb reménység

Bízz a kegyelembe

Gyönyörködj az Úrban

Szabadság törvénye alatt

 

Zsid 7,18-19

A korábbi parancsolat eltöröltetik – erőtelen, használhatatlan

Jobb reménység – közeledünk Istenhez

 

CÉL ISTENHEZ KÖZELEDNI!

 

Nem szolga vagy – akinek félnie kell az Úrától (hogy valami kis áldásban részesüljön)

Hanem gyermek – aki közeledhet Apjához!

 

Ha ezt megérted semmi és senki nem lesz fontosabb számodra, mint hogy Ővele legyél, Hozzá még közelebb kerülj. Az Ő arcát fogod keresni szüntelen.

Pünkösd
 
Radikális életváltozás - Csel 9,19-30
 
Jákób tusakodása
 
A hívő ember szellemi környzete
 
Értő figyelem, a hatékony lelkigondozás módszere
 
Ézs 40 - Megújulás
 
Evangelizáció a mai világban
 
Bizonyságtétel az elutasítás ellenére
 
A hit győzelme 1Jn 5,1-5
 
Jöjjetek énhozzám - Mt 11,25-30
 
Tiszteld szüleidet- 2Móz 20,12
 
Rut 1, 19-22; 4,13-17
 
Senki sem szolgálhat két Úrnak
 
Zsolt 47 - Jahve Király
 
Jn 21 – Szeretsz te engem?
 
Ébredés Ninivében
 
1 Sám 3 - Sámuel elhívása
 
Hós 13 - Térj meg Izrael!
 
Jézus Bethániában - Jn 12
 
Lázár feltámasztása
 
Örálló felelőssége: Ez 3
 
Vallási pluralizmus - szakdolgozat
 
Bemeritesi predikació 2005. szeptember
 
Dávid népszámlálása
 
Hogyan vezet minket Isten?
 
Jézus a tengeren - Mt 14,22-33
 
Mt 18,15-20 Gyülekezeti fegyelem
 
Mt 18 - megbotránkozás
 
Zsid 5,11-14.
 
Ötven ok, amiért Krisztus szenvedett és meghalt
 
Jelenések könyve
 
Mózes sorozat
 
A céltudatos egyház
Szavazógép
Szerinted mi vár lelki értelemben Magyarországra?
    Ébredés lesz
    Stagnálás lesz
    Tovább sorvadnak a gyülekezetek
    Az emberek teljesen elfordulnak Istentől
    Más isteneket fognak követni az emberek
 
 
     
   
         
   
Oldaltérkép | Email | Kedvencek közé | Kezdőoldal powered by SiteSet