Merényi Zoltán honlapja
   
 
   
       
   
 
 
Bemeritesi predikació 2005. szeptember

Jn 14,1-6

 

Bevezetés:

Evangélium jelentése örömhír. Isten kijelentette számunkra akaratát, tervét az életünkkel.

Vannak, akik nem keresik Istent, vagy nem érdekli őket Isten létezése.

De az élet tele van kérdéssel.

Honnan jövünk, hova tartunk, van-e valami célja az itt tartózkodásunknak?

Rövid az időnk – tévedésünk pedig helyrehozhatatlan lehet.

 

Vannak olyanok, akik nem kérdeznek, csak próbálnak alkalmazkodni, vagy szakkifejezéssel élve szocializálódni. Ha azt csinálom, amit a mások, akkor nem lehet olyan nagy a baj. Mindenki nem tévedhet egyszerre, vagy mégis?

 

Egy kicist abszurd az életünk. A mai ember úgy gondolkodik: nem tudom van-e igazság, van-e értelme nagy kérdéseket feltenni, a lényeg, hogy érezzem jól magamat, amíg élek.

 

Mint egy ember, aki felszállt egy vonatra, amiről fogalma sincs hova tart, de ez őt nem érdekli, csak az, hogy milyen kellemes az utazás, milyen utastársak veszik körül.

 

Nagyon sok ember azonban nem tud ebbe a bizonytalanságba beletörődni, ezért alakultak ki a vallások, a filozófiai iskolák.

 

Mielőtt keresztény lettem volna, én is kipróbáltam néhány vallást: buddhizmus, taoizmus.

Rajongtam a filozófiáért, de kinek van igaza?

 

- Az egyik vallás azt mondja, hogy majd halálunk után újjászületül

- Egy másik vallás a természettel való harmóniában látja az élet értelmét.

- A filozófusok egy része ateista, más része hisz valamiféle eszmében

 

De honnan tudhatja az ember, hogy mi az igazság?

 

Volt időszak az életemben, amikor azt gondoltam, hogy nem is létezik abszolút igazság, csupán mi találnunk ki különböző magyarázatokat az életünkre. És így minden igazság egyenértékű, mindenkinek igaza van, meg nem is.

 

De ez semmiképpen nem adott nyugalmat. Szívem mélyén hittem, hogy kell lennie, valamilyen végső magyarázatnak.

 

„Letépték szárnyaidat,

Tested lelked is földhöz ragadt

Anyagból vagyok, igen azt hazudták

De titkok titkát ők sem tudták” Ákos

 

Ki tudhatja a titkot?

 

Ki adhat megbízható választ?

 

Emberektől nem várhatunk megoldást. Mintha a vakok beszélgetnének egymás között, hogy milyenek a szinek. Így vagyunk mi emberek az igazsággal, meg Istennel.

 

De egyszer megjelent a történelemben valaki aki azt állította, hogy Ő a mennyből jött. Ismeri az igazságot, sőt azt mondta, hogy Ő maga az igazság.

 

Nem volt senki, aki úgy tanított volna, mint Ő

Nem volt senki, aki olyan csodákat tett volna mint Ő

 

De nem ezért jött el a világba, hanem azért, hogy megváltson bennünket.

Jézus arról tett tanuságot, hogy az otthonunk nem itt van.

 

Bármennyire is berendezkezdünk, kényelmes életet élünk, sikereket érünk el, ez nem az igazi otthonunk.

Valahol a szívünk mélyén ezt mindannyian érezzük:

Kosztolányi: Boldog szomorú dal

 

Olyan ez a világ, mint egy koncentrációs tábor. Ahol annak örülünk, ha nekünk egy falat kenyérrel több jut mint a másiknak. Mindannyian a halálra várunk, ami előbb utóbb eljön.

De van egy másik világ, ahova lelkünk mélyén vágyakozunk. Az igazi szabadság.

Ebből a világból jött el közénk Jézus.

Ő nemcsak hallott erről az országról, hanem onnan jött!

 

Olyan világ az, ahol nincs gyász, nincs szenvedés, nincs betegség, nincs halál, nincs gyűlölködés, csak szeretet, Isten minden mindenekben.

 

Jézus nemcsak onnan jött, hanem oda is ment vissza.

 

Ő az Út – az egyetlen út, amin keresztül lelkünk célba jut. Nem „egy út” a sok közül, a sok alternatíva közül. Léteznek más utak is, sokan járnak más úton, de azt mondja a Biblia azok az utak a kárhozatba vezetnek.

 

Ő az igazság. Nem az egyik igazság, hanem az egyetlen. Emberek kutatják az élet értelmét, eredetét, de nekünk itt van a kezünkben  a végső igazság.

 

Ő az élet. Jézus nem egy életformát hozott, amit lehet választani, hanem Ő maga az élet. Rajta kívül nincs igazi élet. Azt mondja a Biblia az emberek Jézus nélkül halottak. Ő szőlőtő, mi vagyunk a szőlővesszők.

 

Jézus nem egy életellenes dolgot hozott közénk, hanem magát az életet. Ha teljes, igazi életre vágysz, itt van.

 

Miért kellett Jézusnak szenvednie és meghalnia?

 

Ez a Jézus történet legfontosabb kérdése. Miért kellett mindezt átélnie, Neki az igaznak, az Isten Fiának, a tökéletesnek?

 

És itt van az Újszövetség legnagyobb titka. Ami nem filozófia, nem vallás, hanem maga a Valóság.

 

Jézus eljött, hogy megkeressen és megmentsen bennünket. Hogy visszavezessen bennünket az Atyához, Istenhez. De ennek ára van.

 

Az ember nemcsak koncentrációs táborban él, hanem fegyenctelepen.

A Biblia szerint, nem ártatlan lények vagyunk, akik ártatlanul szenvednek.

 

Bűnösök vagyunk, mindannyian. Bűneinknek pedig csak egy jogos büntetése lehet: a halál. Ártatlannak érezheted magadat, de ez nem számít.

 

Mondhatod, hogy mások sokkal gonoszabbak, mint te – és bizonyos szempontból igazad van – de a bűn, a romlottság eluralkodott testedben.

 

Olyan ez mint egy halálos betegség. Nem mindenkin látszik elsőre, de egy idő után kiütközik. Valakinél a gyűlöletben, valakinél a hazugságban, valakinél a lopásban, valakinél a paráznaságban… Valakinél az Isten elleni lázadásban.

 

A Biblia ezt a tükröt állítja elénk: Róm 3,9-18

 

Lehet, hogy most fel vagy háborodva: botrányos, hogy itt azt mondják rólam, tisztességes állampolgárról, hogy bűnös vagyok. De nem én mondom rád, hanem az Isten Igéje.

 

Én sem akartam ezt elhinni, hogy monden nyomorúságom oka, a bűn, amely ott uralkodik bennem. Szolgáltam az ördögnek, aki embergyilkos kezdettől fogva, a hazugság atyja. S közben saját életem kezdett tönkremenni.

 

Jézusnak sem akartak hinni az emberek. Különösen a vallásos farizeusok háborodtak fel tanításain.

 

Tudjátok milyen komoly a bűn, ami bennem, meg benned munkálkodik?

Halálos.

 

Nekem, neked meg kellene halnia a bűnei miatt és ez az ítélet jogos, sőt jogerős. MINDANNYIAN HALÁLRA ÍTÉLTEK VAGYUNK!

 

Isten azonban valami jobbat gondolt. Jézus nemcsak kijelentette ezt a szomorú igazságot, hanem elmondta és ez az evangélium: VAN MEGOLDÁS!

 

A megoldás az, hogy Jézus helyetted, érted halt meg a kereszten. Felvette magára a világ minden bűnét. Ezért mondta róla Keresztelő János: Íme az Isten Báránya, íme aki elveszi, vagy hordozza a világ bűneit.

 

A tiedet is. Mikor a kezébe, lábába szögeket vertek – azt miattad tették, Ő bűntelen volt, hogy én és te mint bűnös igazakká lehessünk.

 

Mi voltunk az adósok, de Ő fizette ki a díjat. SOKBA KERÜLT!

Láttátok a Passio című filmet – ennyire szeret minket Isten.

 

Hagyta, hogy az egyetlenegyét, az egyszülött Fiát verjék, kigúnyolják, megöljék és nem tett semmit!!! Sőt elfordult Fiától undorral, mert rajta volt a világ összes bűne.

 

Átkozott, aki a fán függ – átkozottá vált Jézus. MINDEZ MIATTAD, mert ennyire szeret Téged.

 

Azért tette, hogy ne kelljen elveszned, a pokolba kerülnöd, ne kelljen egész életedet bűnök között, céltalanul élned, hogy Te is ott legyél, ahol Ő van mindörökké.

 

Azt mondta: helyet készítek nektek.

Az én atyám házában sok hajlék van – jut neked is! Jézus neked is helyet készített.

 

Egyszer vissza fog jönni, hogy magához vegyen minket. Ha előbb nem, akkor halálunk pillanatában találkozunk Vele, de eljön az idő, amikor megjelenik a felhőkön és megítéli a világot.

 

Csakis Jézuson keresztül juthatsz az Atyához.

Mit kell tenned?

 

Így szól az evangélium: „Úgy szerette Isten a világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta, hogy ha valaki hisz Őbenne el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” Jn 3,16

 

A feltétel a hit – a hit azt jelent, hogy elfogadom Jézus bizonyságtételét, nem lázadok ellene, elfogadom váltságát, elfogadom azt, hogy Ő bűnösnek lát engem és segítségül hívom az Ő nevét.

 

Ezt a folyamatot nevezi a Biblia megtérésnek, vagy újjászületésnek. Mikor felismered bűneidet, bevallod és Istenhez kiáltasz kegyelemért, megköszönöd Jézus váltságát és átadod életed irányítását. Kibékülsz a mennyei atyával és új életet kezdesz benne.

 

Ez a lehetőség minden ember számára adott. Akár most és itt.

Ez az öt lány, akik most bemerítkeznek átélték ezt: erről tesznek ma bizonyságot. Hiszel-e nekik Ők is bizonyítékai, tanui Krisztus titkának, igazságának.

 

A döntés nálad van.

Krisztus elmondta számodra az igazságot. Elhiszed-e? Nem a hited által lesz igazsággá a Biblia igazsága. Ha nem fogadod el, ha azt mondod nem hiszel benne, attól még ez igaz marad.

Egyszer ha előbb nem, te is szembesülni fogsz ezzel az igazsággal, de lehet akkor már késő lesz, és bánni fogod ezt a napot, hogy nem hallgattál Krisztus szavára.

 

De megteheted, hogy Istenhez kiáltasz, és meg fogod tapasztalni Isten csodálatos szabadítását. Készülj fel egy igazi, kalandos életre.

 

Azoknak pedig, akik megfáradtak, megfásultak, elveszítették hitüket, azoknak is üzenem Béküljetek meg Istennel. Ma itt van a kegyelem napja!

 

Egyszer a második világháborúban egy kis várost körülzártak a német katonák. Egyetlen redpülő maradt, amivel ki lehetett menekülni a városból. Voltak, akik gyorsan döntöttek és beszálltak a gépbe, másoknak már nem maradt hely. És csak akkor kaptak észbe, mikor már becsukódott a repülő ajtaja. Kétségbeesetten kapaszkodtak bele a repülőbe, de csak kívülről. Valaki a szárnyakra, valaki a géptesthez kapaszkodott. Felszállt a gép, de csak azok menekültek meg, akik bent voltak. Akik csak kapaszkodtak, mind leestek.

Így van ez az evangéliummal is. Ma még nyitva a kapu, beszállhatsz!

Vagy vársz és majd kívülről próbálsz kapaszkodva menekülni? Ne tedd!

Pünkösd
 
Radikális életváltozás - Csel 9,19-30
 
Jákób tusakodása
 
A hívő ember szellemi környzete
 
Értő figyelem, a hatékony lelkigondozás módszere
 
Ézs 40 - Megújulás
 
Evangelizáció a mai világban
 
Bizonyságtétel az elutasítás ellenére
 
A hit győzelme 1Jn 5,1-5
 
Jöjjetek énhozzám - Mt 11,25-30
 
Tiszteld szüleidet- 2Móz 20,12
 
Rut 1, 19-22; 4,13-17
 
Senki sem szolgálhat két Úrnak
 
Zsolt 47 - Jahve Király
 
Jn 21 – Szeretsz te engem?
 
Ébredés Ninivében
 
1 Sám 3 - Sámuel elhívása
 
Hós 13 - Térj meg Izrael!
 
Jézus Bethániában - Jn 12
 
Lázár feltámasztása
 
Örálló felelőssége: Ez 3
 
Vallási pluralizmus - szakdolgozat
 
Bemeritesi predikació 2005. szeptember
 
Dávid népszámlálása
 
Hogyan vezet minket Isten?
 
Jézus a tengeren - Mt 14,22-33
 
Mt 18,15-20 Gyülekezeti fegyelem
 
Mt 18 - megbotránkozás
 
Zsid 5,11-14.
 
Ötven ok, amiért Krisztus szenvedett és meghalt
 
Jelenések könyve
 
Mózes sorozat
 
A céltudatos egyház
Szavazógép
Szerinted mi vár lelki értelemben Magyarországra?
    Ébredés lesz
    Stagnálás lesz
    Tovább sorvadnak a gyülekezetek
    Az emberek teljesen elfordulnak Istentől
    Más isteneket fognak követni az emberek
 
 
     
   
         
   
Oldaltérkép | Email | Kedvencek közé | Kezdőoldal powered by SiteSet