Merényi Zoltán honlapja
   
 
   
       
   
 
 
1 Sám 3 - Sámuel elhívása

1Sám 3,19-21

 

Bevezetés:

Sámuel kora – nincs király Izraelben, a Bírák korának ideje ez. A Bírák korában folyamatosan azt látjuk, hogy nincs rend az országban. Nagy a kísértés az idegen kultuszok követésére.

Ciklikus Izrael lelki élete:

 1. a nép idegen kultuszok felé nyit,
 2. erkölcsi, lelki romlás következik
 3. a mély ponton Istenhez kiált a nép
 4. Isten bírát támaszt, aki helyre állítja a népet
 5. A bíra halálával újból elzüllik a nép

Összefoglaló igevers: Bír, 21,25 – a Bírák könyvének utolsó verse (szomorúL befejezés)

 

Nem tudom, milyennek látja most Isten a mi életünket, gyülekezeteink állapotát? De azt biztosan tudjuk, hogy Európában most nagy a káosz.

Eszmék jöttek, eszmék mentek – az embereknek elegük lett belőlük.

Mai kor jelszava: MINDEN MEHET!

 

Ismeretelméleti válság

Lételméleti válság

Erkölcsi válság

 

Gyakran a gyülekezetekben is ezt tapasztaljuk.

 

Nagyon szomorú lenne, ha itt befejeződne a történet – de Istennek mindig van terve a helyreállításra. Gyakran épp a legsötétebb időszakokban köszönt ránk az isteni kegyelem – erről beszéltem karácsony másnapján.

 

Itt az új év, milyen jó lenne, ha Isten ebben az új évben újat is kezdene életünkkel, gyülekezetünkkel. Ha tudnánk lezárni, elhagyni életünkből azt ami rossz, ami bűn, ami teher, és továbbvinni azt, ami igazán érték. TISZTA LAPOT KEZDENI!

 

Embereknél ez lehetetlen – Istennél viszont nem!

 

A Sámuel könyve rögtön a remény üzenetével indul – egy gyermek születik. Hosszú várakozás után Anna fiút szül.

 

Ezek után megtudjuk, milyen mélyen is van Izrael ebben az időszakban: Éli főpap és házára, fiaira kerül figyelmünk – akik élősködnek a népen. De lelkileg nagyon rossz állapotban vannak.

 

Milyen rossz az, ha a vezetők, vagy a lelkészek nincsenek a helyükön – nagy felelősség ez. Kezdem érezni.

 

2,17 – Éli fiai miatt megutálták az emberek az Úrnak szóló áldozatot!!!

Rossz bizonyságtétel – másokat is istentelen állapotba sodor. Elfordul a nép Istentől, mert a vezetők anyagiasak, testiesek, nem figyelnek Istenre.

 

Sopronban pl: egymás után több lelkész is elbukott, aminek az lett a következménye, hogy az evangélikus gyülekezet ma szinte kiürült.

 

Persze pozitív példákat is lehet említeni:

Pasarét – ahol Cseri Kálmán szolgálata alatt kivirult a gyülekezet

Spurgeon idejében – Tabernacle 6000 férőhelyesre kellett építeni

 

A harmadik fejezet is így indul: „Abban az időben ritkaság volt az Úr igéje, nem volt gyakran látomás.”

 

Miért volt ritka az Ige? Mert nem volt aki közvetítse, és nem volt olyan, aki befogadó lett volna.

 

Ma furcsán hangzik, hogy ritkaság az Úr Igéje.

Kb 1500 nyelvre le van már fordítva, évente több millió példányt adnak el belőle. Itt van a kezünkben, mindenki olvashatja. De vajon szól is hozzánk?

Itt vagyunk az istentiszteleten vasárnapról vasárnapra: megszólíthatók vagyunk?

 

Úgy jövünk ide, mint akik tanulni akarnak Isten Igéjéből? Szeretjük Isten Igéjét?

Úgy vagyunk vele, mint Péter, aki azt mondta Jézusnak: hova mehetnénk az örök élet beszéde van nálad?

 

Ha nincs Ige, akkor nincs vezetés, akkor mindenki a saját feje után megy. Talán sokaknak ez is a vágyunk. Nem akarják hozzászabni magukat az Isten beszédéhez. Gondolatához.

 

Isten beszéde – örök élet

 

Zsolt 119 – a leghosszabb zsoltár – a törvény, vagyis az ige magasztalásáról:

„Hogyan tarthatja tisztán életútját az ifjú? Úgy, hogy megtartja Igédet.” 9. vers

„Csak a te intelmeidben gyönyörködöm, azok az én tanácsadóim” 24. vers

„Örlődik lelkem, mert vágyódik döntéseid után mindenkor.” 20. vers

„Fordítsd el tekintetemet, hogy ne nézzek hiábavalóságra, a te utadon élhessek!” 37.vers

 

Mire tekint a tekinteted? Hiábavalóságok után kutat? Azért nem szól hozzád az Ige? Azért unod azt? Azért beszélgetsz istentisztelet alatt is? Vagy gondolkodsz hiábavaló dolgaidon?

 

Ritkaság volt az Úr Igéje – talán ma is így van ez. Sok az alkalmunk, de kevés ige jut el egészen a szívekig és hoz termést, életváltozást.

 

A baj nem az igével van. Erről beszélgettünk egyszer tiniifin. A baj a talajjal van.

A hiba a mi készülékünkben van!

 

Minden változás az Igétől indul el. Mert az Ige – Isten beszéde – logosz – teremtő erő.

A hit hallásból fakad, a hallás pedig Isten Igéje által!

 

A baj, ha meggyűlölöd, mint Izrael népe a mannát a pusztában.

 

Megunod azt, vagy azt mondod, hogy silány táplálék ez a lelkemnek.

És elkezded mással megtölteni a szívedet, lelkedet.

 

Az Ószövetség nyelvében a lélek – nefes – ami azt jelenti, hogy torok.

Nagyon érdekes ez a párhuzam: a nefesed, a lelked örökösen kívánkozik, éhes.

Az Újszövetségben is folyamatosan előfordul ez a párhuzam.

„Én vagyok az élet kenyere” – mondja Jézus

 

Mivel töltöd meg torkodat, a benne lévő üreget? Hiábavalóságokkal, már tele vagy és úgy jössz el ide is? Már nem is fér beléd, mert elrontottad a gyomrodat a sok moslékkal? Egy kiváló magyar esztéta Almási Miklós írta egyszer, hogy az ember telítve van haszontalan információk tömkelegével. A szennylapokat olvasva, a médiákat figyelve úgy érzed „jólinformált” vagy, telítve az ismeretekkel, de csak haszontalan ismeretekkel. A lényegre már nincs is hely benned. Így válik a demokráciában az ember irányíthatóvá.

Nem kérdez már az összefüggésekre. A sztárok szerelmi élete lefoglalta az összes memóriát.

 

Vagy éhesen jössz ide? Vágyakozva? Szólj Uram, mert hallja a te szolgád.

Nem én vagyok, vagy az Igehirdető a fontos, hanem az a Valaki akinek az üzenetét közvetítjük számodra.

 

Nagyon nehéz ma felvenni a versenyt, a videoklippek, filmek, az Internet gyorsaságával, adatmennyiségével.

 

A mai ember felszínessé vált, sajnos. A gyors, könnyű, előregyártott megoldásokat szeretjük, meg keressük. Nem tudunk figyelni hosszú időn keresztül. Nem tudunk koncentrálni. Amikor valami ingerszegénynek tűnik számunkra, rögtön kikapcsolunk, vagy elkalandozunk.

 

Sámuel az Úrra figyelt. Azt mondja: „Nem engedett semmit sem a földre hullni az igéből.”

Te is így vagy vele? Tudod, hogy értékes dolog az Ige?

Az angyalok szerették volna kikutatni azt. Ha nincs ige, akkor elveszik az erőd, a látásod, a hited, az örömed…

 

Az újszövetségi gyülekezet naponta együtt volt az Igét olvasva, tanítva.

 

Józsué könyve is így indul: Józs 1,8-9

 • Tanulmányozd éjjel és nappal
 • Tartsd meg, ami meg van írva
 • És sikerrel jársz minden utadon

 

Ez a három együtt jár – tanulmányozd, tartsd meg és akkor sikerrel jársz. Ha te azt gondolod, hogy Isten nélkül, az igéje nélkül is tudsz sikeres életet élni, akkor becsapott téged az Ördög. Mert van siker nélküle is, de az csak látszólagos siker.

 

Megnyerheted az egész világot is, de ha lelkedben – nefesedben – kárt vallottál, akkor minden hiábavaló volt.

 

Sámuel is azért tudott sikeres lenni, növekedni az Úr előtt és az emberek előtt való kedvességben, mert szerette az Igét, mert alkalmazta az életében.

 

Érdekes a párhuzam Éli fiai és Sámuel élete között. Mindkét, illetve három ember egy helyről indult, de más lett életük befejezése.

 

Sámuel – egész élete az Úr szolgálatában, engedelmességben, rá figyelésben – testi, lelki és szellemi értelemben is felemelkedett

 

Addig Hofni és Fineás – rövid távon gazdag volt, de bukásuk nyilvánvalóvá lett – egy napon haltak meg. Egész családjukra átkot hoztak.

 

Befejezés:

 • Hogyan állsz te Isten Igéjével?
 • Az új évben jó lenne új lappal indulni a gyülekezetben is
 • Hiszed-e, hogy Isten képes újat indítani?
 • Milyen sikerre vársz életedben?

 

 

Pünkösd
 
Radikális életváltozás - Csel 9,19-30
 
Jákób tusakodása
 
A hívő ember szellemi környzete
 
Értő figyelem, a hatékony lelkigondozás módszere
 
Ézs 40 - Megújulás
 
Evangelizáció a mai világban
 
Bizonyságtétel az elutasítás ellenére
 
A hit győzelme 1Jn 5,1-5
 
Jöjjetek énhozzám - Mt 11,25-30
 
Tiszteld szüleidet- 2Móz 20,12
 
Rut 1, 19-22; 4,13-17
 
Senki sem szolgálhat két Úrnak
 
Zsolt 47 - Jahve Király
 
Jn 21 – Szeretsz te engem?
 
Ébredés Ninivében
 
1 Sám 3 - Sámuel elhívása
 
Hós 13 - Térj meg Izrael!
 
Jézus Bethániában - Jn 12
 
Lázár feltámasztása
 
Örálló felelőssége: Ez 3
 
Vallási pluralizmus - szakdolgozat
 
Bemeritesi predikació 2005. szeptember
 
Dávid népszámlálása
 
Hogyan vezet minket Isten?
 
Jézus a tengeren - Mt 14,22-33
 
Mt 18,15-20 Gyülekezeti fegyelem
 
Mt 18 - megbotránkozás
 
Zsid 5,11-14.
 
Ötven ok, amiért Krisztus szenvedett és meghalt
 
Jelenések könyve
 
Mózes sorozat
 
A céltudatos egyház
Szavazógép
Szerinted mi vár lelki értelemben Magyarországra?
    Ébredés lesz
    Stagnálás lesz
    Tovább sorvadnak a gyülekezetek
    Az emberek teljesen elfordulnak Istentől
    Más isteneket fognak követni az emberek
 
 
     
   
         
   
Oldaltérkép | Email | Kedvencek közé | Kezdőoldal powered by SiteSet