Merényi Zoltán honlapja
   
 
   
       
   
 
 
Mt 18,15-20 Gyülekezeti fegyelem
Bevezetés:

A múlt héten vasárnap délután kezdtük el tanulmányozni Jézus negyedik nagy beszédét a Máté evangéliumából. Megállapítottuk, hogy ez a beszéd a kapcsolatokról szól.

Nagyon fontos, hogy rendezett kapcsolatunk legyen Istennel és egymással.

Az elmúlt héten a koinoniát, a közösséget, a szeretetet romboló tényezőről beszélt és tanított Jézus a hatalmi törekvésekről.

Jézus elmondta a tanítványoknak, ha olyanok nem lesztek mint a kisgyermek nem mehettek be a Isten országába.

Isten országába csak gyermekek mehetnek be.

Idősek, fiatalok, középkorúak – de lélekben gyermekek.

- Alázatosak

- függőségi viszonyban vannak

- növekednek

- hisznek – derüsek, tudnak játszani, mosolyogni – nem haláli komolyak

 

Aztán tanított Jézus a megbotránkozásról – csapdába ejtésről

A 11-14 versek közötti példázat bemutatja Isten mentő szeretetét.

Képes otthagyni a 99 igazat az egy elveszett kicsiért.

Jézus azt szeretné ha ez a mentő szeretet ott munkálkodna a mi szívünkben is.

Ezért viszi tovább a tanítást most már a tanítványok felelősségére mutatva.

 

Személyes felelősségünk

a) 1Móz 4,1-15.

Vizsgáljuk meg az ismert szakaszt a testvérek kapcsolata szempontjából. Hogyan viszonyult Kain Ábel iránt?

Melyik az a legmegdöbbentőbb mondat, amit Kain elmond? (Talán örzője vagyok én a testvéremnek?) Mit fejez ki ez a mondat? (közöny)

Tapasztalható-e közöny a gyülekezetekben közöny a testvérek között? Mit jelenthet testvérnek lenni?

 

b) 1Jn 3,13-18.

Meddig terjed a felelősség a testvérünk iránt? Mit jelenthet a gyakorlatban az, hogy tartozunk azzal, hogy életünket adjuk testvéreinkért?

Itt az ige arról is beszél, hogy a testvérek felelősek nemcsak a lelki szükségek területén, hanem a testi szükségek területén is. Van, hogy a lelkigondozás során olyan problémákkal találkozunk, mikor nemcsak lelki segítségnyújtásra, tanácsadásra van szükség, hanem fizikai segítségre is.

 

c) Jak 5,19-20.

Mi a komolysága a lelkigondozásnak?

A lelkigondozás célja: a helyreállás

 

Ezért a lelkigondozás motívációja csakis a szeretet lehet. Ha nincs benned szeretet a testvéred felé, ne is akard őt inteni, ne is akard őt számon kérni, ne is akard őt lelkigondozni.

 

d) Gal 6,1-10.

Milyen módon kell közelíteni egy bűnbeesett hívőhöz? Mit jelent az a gyakorlatban, hogy egymást terhét hordozzátok?

A 10. vers nagyon fontos gondolatot fogalmaz meg: amíg van időnk tegyünk jót mindenkivel, leginkább pedig a mi testvéreikkel. Jót tenni valakivel azt jelenti, hogy olyan módon segíteni a másikon, hogy annak az élete jobb, boldogabb legyen. Ismerni kell azokat a lelki törvényszerűségeket, amelyekkel Isten megteremtette az embert. Mi az, ami az ember javát szolgálja és mi az ami nem.

Nem elég csak jót tenni valakivel, hanem azt jól is kell tudni tenni. Lehet, hogy mi tudjuk,  hogy mi a megoldás egy másik ember életében, de a döntést nem hozhatjuk meg helyette.

 

Lelki emberek feladata az intés és szelíd lelküséggel kell végezni.

Egy rossz intés, egy rossz lelkigondzás összetöri a lelket.

Sok ember azt gondolja lelkigondoz, mikor megmondja a magáét a másiknak, pedig ő maga követ el bűnt közben.

 

Vétkezik az atyámfia

Az este amiről Jézus tanít – vétkezik atyámfia

Egyes kéziratok hozzáteszik ellenem – kapcsolat szakad meg közöttünk.

A kapcsolatot helyre kell állítani – nem normális dolog az, hogy egy gyülekezetben rendezetlen kapcsolatok vannak. Szeretném, ha átgondolnád, mindenkivel nyugodt szívvel tudsz leülni beszélgetni, imádkozni?

Ne legyél hazug magaddal szemben!

 

Ha vétkezik ellenem valaki – akkor úgy gondolkodik a világ, a kezdeményezésnek tőle kell jönni. Jézus arra tanít – légy te a kezdeményező a kapcsolat helyreállásában.

 

Aki bűnt követ el csapdában van – akár elhiszi akár nem. A következményei nyilvánvalók az életében: örömtelen, megkeseredett az élete, önvédelmi mechanizmusok lépnek életbe.

Viselkedése romboló.

 

Ha testvéreid intenek vizsgáld meg, ha Istentől van, akkor az mentő szeretet, és érdeked, hogy hallgass az intő szóra.

 

Péld 12,15 – a bolond helyesnek tartja a maga útját, a bölcs pedig hallgat a tanácsra.

Ha körülötted mindenki másként látja a dolgokat, mint te, akkor lehet, hogy el kellene gondolkodnod affelől, hogy lehet igazuk van.

Persze az ember beleeshet abba a csapdába, hogy gyűjt magának olyan embereket, akik megerősítik téveszméiben, meg bűnös állapotában. De ezek az emberek nem barátok, a lelked ellenségei – hízelgő emberek.

 

A bűnnek nyilvánvalónak kell lennie!

 

Első lépcső: négyszemközt

Jézus arra tanít, hogy a lehető legkisebb körben rendeződjön a kapcsolat.

Ha ellenem vétkezik valaki, akkor ne kezdjek el róla beszélni másoknak, ne kezdjem el lehordani őt. TUDJÁTOK MILYEN GYAKTÓRAN ELKÖVETJÜK EZT A VÉTKET L

 

Menj oda hozzá, annélkül, hogy bárkinek beszéltél volna róla.

 

Lehet nem fogadja.

Nehezebben bocsátunk meg azoknak akik ellen mi vétkeztünk, mint azoknak, akik ellenünk vétkeztek. !!! – ez egy furcsa szellemi igazság.

Akik ellen mi vétkeztünk – az a mi bűnünk, azt be kellene ismerni

Akik ellenünk vétkeztek, az a másik bűne – könnyebb megbocsátani

 

Ezért kezdte Jézus a tanítást azzal, ha nem lesztek olyanok, mint a gyermekek – akik alázatosak, akik tudják, hogy nem tökéletesek – nem mentek be a mennyek országába.

 

Ha úgy látod magad, mint ha tökéletes volnál, akkor már rossz úton haladsz, a pokol felé.

Az is rossz kifogás, hogy de a többiek is. MÁSOK BŰNE MÉG TÉGED NEM FOG FELMENTENI!

 

Különbség van intés, és ítélkezés között.

INTÉS a helyreállást segíti – elítéli a cselekedetet, de nem az embert

Az ÍTÉLET az ember ítéli el mindenestől, nincs változás lehetősége

 

Isten az ítéletet nem bízta ránk, az intést igen, az erősekre, akik mentő szeretetettel, szelíd lelküséggel tudnak inteni.

 

Nem olyan régen tanítottam egy csoportban a búza és konkoly példázatáról. A Mt 13-ban van leírva (24-30)

Ott azt mondja az ellenség vetette a búza közé a konkolyt – és sajnos ez így van, amíg a világ világ – a gyümölcséről lehet megismerni, hogy ki a konkoly, ki a búza.

A te életedben milyen gyümölcsök vannak?

- a lélek gyümölcse, emberek térnek meg körülötted

- vagy a testiesség, viselkedésed nem építő, hanem romboló?

 

De azt mondja Jézus nem lehet kitépni a konkolyt a búza közül, mert akkor megsérül a búza is. Összefonódtak a gyökerek L

 

De nem tehetjük, hogy engedjük, hogy bárki tegyen bármit a közösség életében.

Ez a fegyelem a mi javunkat szolgálja, mert ha megtér valaki a szeretet teljes intésre, akkor megnyerted az atyádfiát. Az életét a halálból hoztad vissza.

 

Mi van, ha nem működik ezen a szinten?

 

Második szint: tanúk előtt

5Móz 19,15 alapján rendelkezik Jézus

Ez is még kis kör, itt is meg kell maradnia az információnak.

 

Tanú szava – rhémája

Rhéma – alkalmazott igét jelent. Az Ige a görögben logosz. Isten beszéde.

De Isten beszédét aktualizálni kell, ez bizonyos értelemben prófétai beszéd – vagyis rhéma.

 

A tanúk nem vádakat hoznak fel, nem egyéni szimpátiájuk dönt a kérdésben, hanem Isten Igéje.

Az Ige a mérvadó életünkben, kapcsolatainkban, a gyülekezeti fegyelem kérdésében is.

 

Harmadik szint: a gyülekezet

Jézus reális és tudja, hogy ha az ember bűnben van, milyen makacs tud lenni. Mindenki az ő ellensége, de nem látja, hogy szíve megkötözött.

A következő fórum a gyülekezet – az utolsó.

Végig kell vinni, mert a bűnös ember megbotránkoztat, csapdába visz, rombol maga körül, és ezt nem lehet megengedni.

 

Ha nem tér meg úgy kell tekinteni, mintha pogány lenne – ez nem azt jelenti, hogy utálni kell, hanem deklaráljuk az állapotát: elszakadt Istentől. ÚJRA MEGTÉRÉSRE VAN SZÜKSÉGE!

 

Oldás és kötés

Jézus ráruházza a felelősséget a tanítványokra.

Almási Tibi bácsi magyarázata – előbb már oldva és kötve volt a mennyben! – Ti csak a mennyel szinkronban cselekedjetek!

 

Egység a könyörgésben

A helyreállt kapcsolat jele, hogy egyetértenek a földön, Jézus nevében vannak együtt. Szeretetben, megbékélve – akkor meghallgatja Isten az imákat, akkor itt van közöttünk.

Ezért is fontos, hogy megtisztuljon gyülekezetünk.

Ezt mindenkinek akarni kell!

Lehet, hogy a Sátán csapdájába kerültél és most fáj az igazság, de ne te légy az akadály a megújulásban, az Isten tervének kibontakozásában!

 

Befejezés:

  • felelősségég egymás iránt
  • szeretetteljes intés
  • legyen alázat a szívünkben – ha megítél Isten igéje, akkor hallgassunk rá!
  • kész vagy-e rendezni kapcsolataidat, mert ha nem kikerülsz Isten közösségéből is. Most hazudozhatsz, de életed tragédiája a mennyben fog kiderülni és ténnyé válni.
  • imádkozzunk olyan gyülekezetért, ahol mindannyian egyek vagyunk, egyet értünk, egyet kérünk…
Pünkösd
 
Radikális életváltozás - Csel 9,19-30
 
Jákób tusakodása
 
A hívő ember szellemi környzete
 
Értő figyelem, a hatékony lelkigondozás módszere
 
Ézs 40 - Megújulás
 
Evangelizáció a mai világban
 
Bizonyságtétel az elutasítás ellenére
 
A hit győzelme 1Jn 5,1-5
 
Jöjjetek énhozzám - Mt 11,25-30
 
Tiszteld szüleidet- 2Móz 20,12
 
Rut 1, 19-22; 4,13-17
 
Senki sem szolgálhat két Úrnak
 
Zsolt 47 - Jahve Király
 
Jn 21 – Szeretsz te engem?
 
Ébredés Ninivében
 
1 Sám 3 - Sámuel elhívása
 
Hós 13 - Térj meg Izrael!
 
Jézus Bethániában - Jn 12
 
Lázár feltámasztása
 
Örálló felelőssége: Ez 3
 
Vallási pluralizmus - szakdolgozat
 
Bemeritesi predikació 2005. szeptember
 
Dávid népszámlálása
 
Hogyan vezet minket Isten?
 
Jézus a tengeren - Mt 14,22-33
 
Mt 18,15-20 Gyülekezeti fegyelem
 
Mt 18 - megbotránkozás
 
Zsid 5,11-14.
 
Ötven ok, amiért Krisztus szenvedett és meghalt
 
Jelenések könyve
 
Mózes sorozat
 
A céltudatos egyház
Szavazógép
Szerinted mi vár lelki értelemben Magyarországra?
    Ébredés lesz
    Stagnálás lesz
    Tovább sorvadnak a gyülekezetek
    Az emberek teljesen elfordulnak Istentől
    Más isteneket fognak követni az emberek
 
 
     
   
         
   
Oldaltérkép | Email | Kedvencek közé | Kezdőoldal powered by SiteSet