Merényi Zoltán honlapja
   
 
   
       
   
 
 
Jn 21 – Szeretsz te engem?

Bevezetés:


Annyi mindent tudunk mondani innen a szószékről, annyi féleképpen próbáljuk megfogalmazni a keresztény hit lényegét, de meggyőződésem, hogy gyakran nagyon helytelen úton járunk.

Istent és a Biblia igazságait dogmákba foglaljuk, hitvallási szövegeket gyártunk belőle, amik elválasztanak bennünket Istentől és a testvérünktől. 

Azt gondoljuk, hogy Istent meg tudjuk érteni, meg tudjuk határozni fogalmainkkal, szavainkkal, és tökéletesen elégedettek vagyunk akkor, ha újabb igazságot értettünk meg.

 

Egy kicsit hasonlít a mai kereszténység az első évszázadok nagy tévtanításához a gnoszticizmushoz, amely azt tanította, hogy egy titkos tudás, ismeret révén igazul meg az ember.

 

Ha helyesen gondolkodsz Istenről, akkor minden rendben van veled. Ne értsétek félre nem azt tanítom, hogy nem fontos a helyes ismeret, csak azt, hogy van ennél valami sokkal fontosabb.

 

Számtalan értelmetlen vitát hallottam, és sajnos vettem részt én is benne, ami igazságokról, dogmákról szóltak. Hogy gyerekkeresztség vagy bemerítés, mit jelent az úrvacsora, hogy a Szentlélek hogyan munkálkodik… - de azt láttam, hogy ezek a kérdések inkább megosztják a hívőket, semmint közel vinnék őket egymáshoz. Kinek van igaza ezekben a csatározásokban? Jób könyvében van egy nagyon jó kérdés: „Isten személyére néztek-e, ha mellette tusakodtok?” Jób 13,8 (károli)

 

Picit olyan ez a vita, mintha vakok vitatkoznának arról, milyenek is a színek. J

 

Istent ismerni egészen mást jelent, már az Ószövetségi ember is tudta, hogy az ismeret – amit a héber jáda szóval fejezett ki – azt jelenti, hogy nagyon szoros közelségben lenni Jahvéval.

 

Istent megismerni csak azáltal lehet, hogy követeld Őt, közel kerülsz Hozzá, kapcsolatban vagy vele. Csak belülről tárulkozik fel, a kapcsolat által, nem pedig kívülről a bölcselkedések által.

 

Jézus is azt mondja a farizeusoknak, hogy tudakozódtok az Írások felől, pedig azok rólam tesznek bizonyságot. (!) Ott olvassák az Igét, tanulmányozzák, de nem értik a lényegét, mert csak okoskodnak róla.

 

Múlt héten volt egy lovastábor, ahogy szerettem volna megértetni a gyerekekkel a kereszténység lényegét, és elmondhattamm  volna a dogmáinkat, de úgysem értették volna, azt viszont értették, hogy a BIBLIA Isten szerelmes levele, üzenete.

 

Isten kiöntötte előttünk szívét, hogy mennyire szeret minket, mennyire fontosak vagyunk számára, és várja a válaszunkat, hogy mi szívünkben is gyúl-e szeretet.

 

A hit az szenvedély, olyan mint a szerelem, nem lehet tetten érni a lángra lobbanását, csak birtokba vesz téged. Ha meglátod Isten szépségét, nagyszerűségét, nagyságát, szeretetét, jóságét, kegyelmét, akkor ez a szenvedély gyúl a szívedben.

 

Sokan próbálják szabályozni ezt a szenvedélyt, „légkondicionálják a gyülekezet lelki hőmérsékletét”. De higgyétek el, nem helyes ez.

Sok ember szíve azért fásul el, mert az unalom kiöli belőlük a szenvedélyt.

 

És most térjünk rá a történetünkre.

 

1. Péter

Péter érdekes ember volt.

Nagyon nagy mélységeket tudott megjárni és nagyon nagy magasságokat.

A végletek embere volt. Aki nem sokat gondolkodott mielőtt megszólalt volna. Nem mindig értette az Urát. Isten kegyelme azonban megragadta.

Három évig élt Jézus mellett, a tanítványok közül ő rögtön átveszi a vezető szerepet.

Amikor kérdezni kell, akkor ő kérdez, amikor nyilatkozni kell ő nyilatkozik.

- Megkérdezi például, mit nyernek azzal, hogy Jézust követik

Mi is lenne ezzel a sok tanítvánnyal, ha ő nem lenne közöttük. Ennyi kuka ember között ő egy igazi vezető.

 

Mk 8,27-33

Két történet egymás után

  • Elsőben megvallja Jézust – a Mennyei Atya beszél belőle
  • Másodikban megdorgálja Jézust – a Sátán beszél belőle

Furcsa egy ember – de nem hasonlít ez ránk?

Néha mi is mondunk nagy dolgokat az imáinkban, bizonyságtételeinkben. Nagy elhatározásokat teszünk, aztán már nem is emlékszünk rá néhány órával később.

 

Péter egy rajongó ember, aki rajong Jézusért, de nem akarja teljesen megérteni. A szenvedés és a kereszt távol áll tőle. Ő szereti az ünneplést, a nagy szavakat, de kimondja ezeket tartalom nélkül, belső elhatározás nélkül.

 

Tagadása

Ezu történik nagypénteken is – Mindenki-én soha. Aztán senkisem tagadta meg Jézust csak ő. Nagy mélység ez, amiben jár. A sötétség éjszakája.

Ha az Úr nem imádkozott volna érte, ha meg nem ragadja őt, elveszik. Azt gondolja elég erős ő, nem kell félni.

 

Sokan vannak így keresztények, azt hiszik, stabilan állnak, de a bűn, a bukás ott leselkedik rájuk, ott suttog az ördög a fülükbe.

 

Nem igénylik a kegyelmet, mert azt gondolják megy ez annélkül is. DE NEM MEGY

 

Kifejező Jézus és Péter kapcsolatáról a Lk 22,54 – Péter távolról követte Jézust

Péter csak távolról akarta követni. Nem vállalni az áldozatokat, a szolgálatokat, ha kell a szenvedést is. NEM AKARTA TÚLZÁSBA VINNI. NEM AKART FANATIKUS LENNI. NEM AKART ISTEN SZERELMESE LENNI.

 

Vannak sokan a templomokban, imáházakban ilyen emberek. Lehet mindent tudnak a keresztény hitről, teológiáról, mitológiáról, de szívük távol van Istentől.

 

Nem akarnak áldozatokat hozni, nem akarják Őt igazán szolgálni. Nagyobb célnak tartják a világi érvényesülést, a sikereket, mint a tiszta életetet, a bizonyságtételt.

Ebben az állapotba bele lehet fásulni. AKI CSAK TÁVOLRÓL AKARJA KÖVETNI JÉZUST, az előbb utóbb megtagadja, azután pedig le is marad Tőle, már nem látja Őt, már nem érzi közelségét, szeretetét.

 

Hadd kérdezzem meg testvér, te milyen messze vagy most Jézustól? Hogyan akarod Őt követni?

 

2. Húsvét után

Megtörtént a nagy tagadás, harmadik napon feltámadt Jézus. Meg is jelent a tanítványoknak. Csodálatos a boldogság. De nem teljes Péter számára.

 

Ő hitelét vesztette.

Hogyan tudna Jézus neki megbocsátani? Előre megmondta mi lesz. S ő meg is tette. Szívében borzalmas vádak gyötörték.

Ha meg is bocsát neki ő már nem szolgálhatja többé azok után amit tett.

Nem fogalmazódnak meg bennünk is ilyen gondolatok, érzések? Annyit hibáztam, annyi sokszor eljátszottam már a hitelemet, ezek után van még számomra kegyelem, van még új esély?

A legrosszabb, ha már nem is gyötrik az embert ezek a kérdések. De Péter a szíve mélyén szereti az Urat, de túl sok még benne a Péter.

 

Péter úgy dönt visszamegy halászni.

Onnan hívta el az Úr, hogy „embereket halásszon”. Azt gondolja, ha az emberhalászatban kudarcot vallott, visszamegy régi mesterségéhez.

EGY VESZTES KERESZTÉNY – majd az életben sikereket érek el, legyen, ami kárpótol. Végülis ez az élet nem erről szól?

Élünk mi is úgy mint mások, vasárnap meg eljövünk az imaházba. EZ A VALLÁSOS ÉLET, de nem erre hívott el minket az ÚR.

 

Veresége, lemondása másokat is belesodor a távolodásba. Ha a te életed nincs rendben, az másokra is hatással van. Ugyanúgy mint amikor követed Jézust.

 

Nem fognak semmit. MÉG A MAGÁNÉLETBEN IS KUDARCOK ÉRIK. Azt gondolta megy ez Jézus nélkül. De megint csak mosogatja hálóit, mint azelőtt, hogy az Úr elhívta volna. NINCS VISSZAÚT barátom

 

3. Evangélium

Jézus kezdeményez. Nem hagyja őket magukra. Nem mond le róluk. Hát ilyen fafejű keresztényekkel mit kezdjek én. Inkább keresek valaki másokat. NEM, NEM TESZI EZT. Ő szereti őket, értük adta az életét, most bátorításra van szükségük.

Olyan csodálatos, hogy Isten újból és újból esélyt ad, kezdeményez, felemel.

 

4. Beszélgetése Péterrel

Mit nem kérdez Jézus?

  • Nem kéri számon tőle tagadását… - Nem szembesíti hibájával, nem alázza meg, hogy na én megmondtam.Te milyen ember vagy, egy megbízhatatlan, egy reménytelen. Mi sokszor ezzel kezdenénk.
  • Nem kérdezi hitvallását, ismereteit. Nincs rá most szükség

Amit megérdez, a legfontosabb kérdés. Nekünk is erre a kérdésre kell válaszolunk.

 

Első kérdése:

„Jobban szeretsz-e engem, ezeknél?” – Kikre gondol a tanítványokra, vagy valaki másra?

- Valószínű Jézus a halakra mutatott. Jobban szeretsz-e mint a munkádat, az életedet, a megélhetésedet?

Sokan nem tudnák erre őszintén rámondani IGEN.

 

Még kétszer kérdezi meg Jézus Pétert, hogy szeretsz-e engem. MIÉRT?

3 tagadás - 3 megvallás?

Nem hiszem. Sokkal inkább azt gondolom, hogy Jézus most már nem a rajongó Pétert akarja hallani. Aki meggondolatlan válaszokat mondogat.

 

Nagyon intim, belsőséges ez a beszélgetés. Szükségünk van az ilyenre. Mikor szemtől-szemben állsz vele. Ő kérdez, és te válaszolsz.

 

Azt gondolom Istent nem érdeklik a te elképzeléseid, sem teológiád, sem vallásos tevékenységed, hanem a szíved viszonyulása HOZZÁ.

A mennyben, amikor megjelenünk Előtte, ugyanzt a kérdést fogja feltenni – SZERETSZ ENGEM? SZERETTÉL ENGEM?

Vagy azért követtél, mert megszoktad, vagy a haláltól való félelem miatt?

 

A harmadik kérdésnél Péter elszomorodott. Most már az igazi Péter jut szóhoz. A kérdés rávilágít szívére. Ebben a kérdésben szembesül most Péter magával.

Te ismersz – tudod mi van szavaim mögött. Hogy nem tudlak úgy követni, szeretni, ahogy Te elvárod, de szeretném. GYÚJTSD LÁNGRA ÚJBÓL A SZERETET.

 

Ha most szíved mélyére néz Jézus, mit lát? – Mit válaszolsz Neki őszintén erre a kérdésére? Én úgy gondolom sokunknak el kell szomorodnunk.

Mennyire szeret minket Jézus, és mi mégis hogyan éljük az életünket.

 

Mit jelent Jézust szeretni?

  • Lehetnek ezek szép szavak, de többről van szó
  • Aki szeret megtartja a parancsolataimat
  • Szereti a testvérét

Jézus teljes bocsánatot ad, új lehetőséget ad!

Ha szeretsz, nincs semmi gond – lépjünk túl, nézzünk előre

Mostantól fogva…

 

Ez volt elhívása is. Most van egy új mostantól fogva.

Szeretném, ha az én életemben és a ti életetekben is lenne mostantól fogva.  • Legeltesd a bárányaimat
  • Őrizd az én juhaimat
  • Legeltesd az én juhaimat

Három megbizatás. Bárányok és juhok – fiatalok és idősek, felnőttek – mindenkire érvényes szolgálat.

Legeltetni és őrizni. Védeni és táplálni két feladat. Tudom ezek pásztori feladatok, de én hiszem, hogy az Újszövetség az egyetemes papságot hirdeti. Mindenkire érvényes!

 

- Végül azt is elmondja, hogyan fog meghalni Péter

Ebben is követnie kell Urát. – Ez meg is valósult

Péter igazi apostolfejedelemmé vált – de csak azért mert az Ura szerette, visszaszerette.

Sok embernek kemény marad a szíve Krisztus szeretetére, Péteré nem maradt az. A Tiéd?

Pünkösd
 
Radikális életváltozás - Csel 9,19-30
 
Jákób tusakodása
 
A hívő ember szellemi környzete
 
Értő figyelem, a hatékony lelkigondozás módszere
 
Ézs 40 - Megújulás
 
Evangelizáció a mai világban
 
Bizonyságtétel az elutasítás ellenére
 
A hit győzelme 1Jn 5,1-5
 
Jöjjetek énhozzám - Mt 11,25-30
 
Tiszteld szüleidet- 2Móz 20,12
 
Rut 1, 19-22; 4,13-17
 
Senki sem szolgálhat két Úrnak
 
Zsolt 47 - Jahve Király
 
Jn 21 – Szeretsz te engem?
 
Ébredés Ninivében
 
1 Sám 3 - Sámuel elhívása
 
Hós 13 - Térj meg Izrael!
 
Jézus Bethániában - Jn 12
 
Lázár feltámasztása
 
Örálló felelőssége: Ez 3
 
Vallási pluralizmus - szakdolgozat
 
Bemeritesi predikació 2005. szeptember
 
Dávid népszámlálása
 
Hogyan vezet minket Isten?
 
Jézus a tengeren - Mt 14,22-33
 
Mt 18,15-20 Gyülekezeti fegyelem
 
Mt 18 - megbotránkozás
 
Zsid 5,11-14.
 
Ötven ok, amiért Krisztus szenvedett és meghalt
 
Jelenések könyve
 
Mózes sorozat
 
A céltudatos egyház
Szavazógép
Szerinted mi vár lelki értelemben Magyarországra?
    Ébredés lesz
    Stagnálás lesz
    Tovább sorvadnak a gyülekezetek
    Az emberek teljesen elfordulnak Istentől
    Más isteneket fognak követni az emberek
 
 
     
   
         
   
Oldaltérkép | Email | Kedvencek közé | Kezdőoldal powered by SiteSet