Merényi Zoltán honlapja
   
 
   
       
   
 
 
Ézs 40 - Megújulás

Textus: Ézs 40,29-31

Bevezetés:

Kekszes hívő története

Valaki jegyet foglalt egy hajóútra át az Atlanti-óceánon. Csak annyi pénze volt, amennyi éppen elég volt a jegyre, ezen kívül egy kis kekszre és egy darab sajtra. Az utazás első néhány napján még finom volt a keksz és a sajt, de aztán állott és unalmas lett. Mindig nagyon megéhezett, amikor nézte, hogy a felszolgálók nagy sült húsokat, rákokat, csirkéket és egyéb finom ételeket vittek a hajó vendégeinek. Egyszer már olyan éhes lett, hogy megragadta az egyik felszolgálót: „Bármit megteszek, ha kaphatok egy olyan sült húst.” - mondta - „mosogatok, szobát takarítok, még a fedélzetet is felmosom!” A felszolgáló így válaszolt: „Ugye Ön vett jegyet? Az étkezés benne van a jegy árában.”

Sok hívő úgy éli le az életét, hogy csak az a reménysége van, hogy ha meghal, akkor bejut a mennyországra. Pedig Jézus nemcsak azért jött, hogy az embereknek életük legyen, hanem azért is, hogy bőségben, teljes életet éljenek. Isten szeretné az áldásait az életünkre kiárasztani, de mi gyakran nem fogadjuk azt: Róm.8.32.

Szegényesen éljük le (félig) az életünket, ami nekünk sem jó, de ráadásul nem töltjük be Isten akaratát.

Ok: ismeret hiánya. Saját magunk, gyakran a hitnek a hiánya

Szegényes életünkhöz gyakran találunk ki hamis teológiát: Isten akarata, hogy szenvedjünk! Ha személyes, vagy gyülekezeti életünk éveken keresztül stagnál, vagy hanyatlik, akkor az nem Isten akarata.

Isten akar megújulást adni, de ehhez fel kell ismernünk, hogy változásra van szükségünk. Ne ragaszkodjunk hamis elképzeléseinkhez!

Szeretünk nem beszélni a gyengeségeinkről, szeretjük magunkat mindig erősnek mutatni, még akkor is, ha ez nem így van.

Ma arra kérek mindenkit, merjen szembenézni a gyengeségeivel.


1. Az Ige nem azt mondja, hogy egy hívő mindig tökéletes

„Ellankadnak, elfáradnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak”

Példák:

 • Illés: Nagy győzelem: Kármel hegyi ítélethirdetés után, Jezabel elől menekül a pusztába, ahol még lelkileg is összetörik
 • Péter is megbotlik: 3-szor tagadja meg Jézust
 • Dávid: vétkezik Betsabéval

Milyen jó, hogy leírta ezt az Ige.

2. Mi okozhat botlást az életünkben?

a) Bűn

Mindannyiunknak megvan a maga gyenge pontja, ahol támadhat minket az Ördög. Valakit az anyagiak terén, valakit a paráznaság terén, valakit az emberi kapcsolatok terén. Eluralkodhat életünkben a meg nem bocsátás, a harag, az irigység, a testi kívánságok, a felfuvalkodás, a nyelv bűnei.

Egy idő után már fel sem tűnik. Együtt élünk vele. Megkeményedik a szívünk. Eljövünk az istentiszteletre, de nem változunk. Növekszünk az igeismeretben, mindent tudunk már a végidőkről, a megváltás teológiáról, de a szívünk érintetlen marad. Nem változunk. Mint a kő, amely a patakban van: belül teljesen száraz marad, mert kemény!!! Nem ilyen a szívünk?

Vagy lehet, hogy egymásra nézünk: mások is ilyenek, miért én változzak? Ha te nem kezded el, akkor mások sem fogják. Valld be, és szakíts a bűnöddel!

Lehet emberileg harcolsz ellene, de hirdetem: soha nem fog működni. Isteni kegyelemre van szükség.

Szeretném, ha ma engednéd Isten Lelkét, hogy megvizsgáljon: azt mondta Jézus, ha eljön a Szentlélek megítéli a világot.

Isten Lelke leleplezi a szívedet. Szembesülj vele, milyen a szíved állapota. Hiába vágysz az áldásokra saját és gyülekezeted életében, ha nem akarsz változni.

Egy ige van mostanában előttem: 1Jn 2,7-10.

 • szereted a testvéredet? (most nem egyesekre gondolok, hanem mindegyikre)
 • a megújulás nem úgy megy, hogy elkezdem magam megtisztítani, megváltoztatni. Amikor hajnal van sem azért lesz világos, mert elmegy a sötétség, hanem fordítva: JÖN A VILÁGOS ÉS A SÖTÉTSÉG ELTŰNIK: ENGEDD JÉZUST NÖVEKEDNI, MUNKÁLKODNI BENNED, HOGY MEGTISZTULJ!

b) terhek, sérülések, fájdalmak

Az életben vannak időszakok, mikor sok terhet kell hordozni. Ilyenkor megfárad az ember nemcsak testileg, hanem lelkileg is. A gond, a stressz eltakarhatja előlünk a célt.

A másik: olyan világban élünk, ahol sebeket adunk egymásnak és sebeket kapunk másoktól. Ezek a sebek lehetnek nagyon mélyek, nagyon fájóak is. Csalódás, törés, nagyon elkeserítheti a szívet.

Péld 18,14: Az ember lelke elviseli a szenvedést, de ha a lélek összetörik, azt el lehet-e hordozni?

Pl: Anna a Bibliában (1Sám 1): nem evett nem ivott, csak egész nap sírt.

Sokan azt hiszik, hogy majd az idő megoldja, de az idő nem old meg semmit. Gyakran mélyíti a sebeket. És ettől torul az ember személyisége, természete, magatartása. Aki sérült a kapcsolataiban az már nem mer többé közel menni másokhoz, és másokat sem enged közel magához. Akit nem szerettek, az képtelen arra, hogy másokat szeressen.

A sérüléseinkért általában nem mi vagyunk a felelősek, de azért igen, ha nem akarunk ebből változni. Jézus akarja adni az Ő gyógyítását, de te ragaszkodsz a sebeidhez, szenvedéseidhez.

Mint Anna, ki kell öntenünk szívünket az Úr előtt, s akkor jön a megújulás.

Amit elmondtam egyéni életünkre, az igaz a gyülekezetre is. Van lehetőség megújulásra közösségi szinten is, ha mindannyian akarjuk. Ha nem egymásra várunk, hanem elindulunk közösen egymás és Isten felé.

Aki nem része a megoldásnak, az része a problémának. - Te a megoldás, vagy a probléma embere vagy?

Tudod mi a különbség a hívő és a hitetlen között?

Mind a ketten elbuknak, elfáradnak, de a hívő az feláll, újrakezdi, ereje megújul, mert van egy valódi, ÉLŐ URA.

Csodálatos ez az Ige: akik az Úrban bíznak erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok…

Kortörténet

Ha meggondoljuk, hogy milyen körülmények között prófétálta ezt Ézsaiás, akkor méginkább érdekes lesz számunkra. Bibliatudósok mondják, hogy az Ézs 40-55. fejezete egy másik Ézsaiás műve, nem azé, aki az első 40 részt írta. A keletkezés idejét Kr.e 550 utánra teszik, mikor a nép még babiloni fogságban van.

Úgy néz ki, nincs remény. Már évtizedek óta távol vannak hazájuktól, idegen hatalom uralkodik felettük. Miben bízhattak.

A kor nagyon szép zsoltára a 137.

Zsolt. 137,1-4

Amikor Babilon folyói mellett laktunk, sírtunk, ha a Sionra gondoltunk. Az ott levő fűzfákra akasztottuk hárfáinkat. Mert akik elhurcoltak minket, énekszót követeltek tőlünk, és akik sanyargattak, öröméneket: Énekeljetek nekünk a Sion-énekekből! Hogyan énekelhetnénk éneket az ÚRról idegen földön?

De Isten épp a mélységekben szól az emberhez, szólna a magaslatokon is, de akkor gyakran nem figyel rá az ember.

Jónás is a cethal gyomrából kiált csak Isten felé, úgy Izrael is csak a fogság idején kezdi keresni újra az Urat.

Mi hogyan vagyunk vele? Vannak, akik még a nehézségek, a szárazságok idején sem veszik észre mennyire szükségük van Istenre. Ma Magyarország kereszténysége is babiloni fogságban van. Ébredésre várunk, de mindenütt hanyatlás, sorvadás, konfliktusok, bűnök.

Itt az ideje elkezdeni újból az Úrhoz kiáltani.


Válasz, a megoldás

És ekkor jön Ézsaiás a próféciájával:

AKIK AZ ÚRBAN BIZNAK - Hadd kérdezzem meg testvér, te igazán az Úrban bízol? Vagy a hagyományokban, a módszerekben, a tudásodban, kapcsolataidban…

Mert, ha az Úrban bíztol van egy ígéret: én ebbe kapaszkodom:

Erejük megújul. Izrael a fogságban is megtapasztalhatta ezt, akik az Úrban bíznak, lehet, hogy most úgy néz ki minden elveszett, de ha az Úr velünk, Neki semmi sem lehetetlen! 538-ban történelmi fordulat: Círus perzsa király legyőzi Babilont, hazamehetnek a zsidók! ÚJ KEZDŐDIK.

Most pedig szeretném, ha megállnánk Isten előtt:

 • Hogyan látjuk most személyes életünket?
 • Gyülekezeti életünket?
 • Nem lenne-e szükség nekünk is megújulásra?
 • Készek vagyunk-e ezért mindent megtenni amit Isten mond?
 • Mikor az Igét hallgattad, nem szólalt-e meg a lelkiismereted valamilyen titkos bűn miatt, ami megfertőzi életed, a közösség életét?
 • Nem jött-e elő valamilyen régi sérülés, amiről meg akarsz feledkezni.
 • Ma Isten szeretne gyógyítani, szeretne megbocsátani, meg szeretne újítani. Rajtad múlik, hogy akarod-e vagy sem. Vagy ma is olyan maradsz, mint a kő a patakban?
 • Isten gazdag életre hívott, engedd, hogy ez mind megvalósulhasson benned és a gyülekezetben!

Akik megunták már a helybentopogást, akik belefáradtak a haszontalan kűzdelmekbe és szeretnének szárnyalni, mint a sasok, futni és nem meglankadni, jöjjenek JÉZUSHOZ!

Mostanában gyakran nézek focimeccseket és mindig elgondolkodom, miért futnak annyit? Miért kockáztatják néha még testi épségüket is egy gólért? - Mert előttük a cél: GYŐZNI AKARNAK - Te győzni szeretnél az életben? Vagy vesztes lenni?

Látod magad előtt a célt: Jézust? Vagy már rég egészen más dolgokra figyelsz: a másikra, önmagadra, körülményeidre? - Ma nézz fel ismét Jézusra. Ez lesz a megújulás!

Pünkösd
 
Radikális életváltozás - Csel 9,19-30
 
Jákób tusakodása
 
A hívő ember szellemi környzete
 
Értő figyelem, a hatékony lelkigondozás módszere
 
Ézs 40 - Megújulás
 
Evangelizáció a mai világban
 
Bizonyságtétel az elutasítás ellenére
 
A hit győzelme 1Jn 5,1-5
 
Jöjjetek énhozzám - Mt 11,25-30
 
Tiszteld szüleidet- 2Móz 20,12
 
Rut 1, 19-22; 4,13-17
 
Senki sem szolgálhat két Úrnak
 
Zsolt 47 - Jahve Király
 
Jn 21 – Szeretsz te engem?
 
Ébredés Ninivében
 
1 Sám 3 - Sámuel elhívása
 
Hós 13 - Térj meg Izrael!
 
Jézus Bethániában - Jn 12
 
Lázár feltámasztása
 
Örálló felelőssége: Ez 3
 
Vallási pluralizmus - szakdolgozat
 
Bemeritesi predikació 2005. szeptember
 
Dávid népszámlálása
 
Hogyan vezet minket Isten?
 
Jézus a tengeren - Mt 14,22-33
 
Mt 18,15-20 Gyülekezeti fegyelem
 
Mt 18 - megbotránkozás
 
Zsid 5,11-14.
 
Ötven ok, amiért Krisztus szenvedett és meghalt
 
Jelenések könyve
 
Mózes sorozat
 
A céltudatos egyház
Szavazógép
Szerinted mi vár lelki értelemben Magyarországra?
    Ébredés lesz
    Stagnálás lesz
    Tovább sorvadnak a gyülekezetek
    Az emberek teljesen elfordulnak Istentől
    Más isteneket fognak követni az emberek
 
 
     
   
         
   
Oldaltérkép | Email | Kedvencek közé | Kezdőoldal powered by SiteSet