Merényi Zoltán honlapja
   
 
   
       
   
 
 
Mt 18 - megbotránkozás

Bevezetés:

Jézus negyedik nagy beszéde kezdődik, ami le van jegyezve a Mt-ban


Témája:

  • A kapcsolatok
  • Hatalmi kérdések
  • Lelkigondozás
  • Megbocsátás
  • Házasság

Minket is nagyon érdekelnek ezek a kérdések

Isten nemcsak teológiát ad a tanítványoknak, hanem megtanít bennünket az életre.

Isten országában a legfontosabbak a kapcsolatok – kapcsolat Istennel és kapcsolat az emberekkel – ez a lényeg

Ha te minden ismeretet megszerzel, de nincsenek rendezett kapcsolataid – nem ér semmit sem.

 

A mai világ szenved a kapcsolatok problémájával. Ezért nagyon aktuális Jézus tanítása.

 

1. Ki a nagyobb?

A tanítványokat mindig is foglalkoztatta ez a kérdés: ki a nagyobb?

Még az utolsó vacsoránál is – most, hogy úrvacsorára készülünk, aktuális megvizsgálnunk a kérdést, motívál-e bennünket is a hatalmi vágy?

 

Gyakran nagyon furfangos módokon palástoljuk hatalmi vágyainkat.

- a másik fölé emeljük magunkat úgy, hogy azt gondoljuk, mi okosabbak vagyunk

- mi tanultabbak vagyunk

- mi tapasztaltabbak vagyunk

- mi sokkal hívőbbek vagyunk – nem úgy mint mások, akik nem csinálnak semmit

- vagy mi vagyunk az igazi hívők, mert mi tudjuk az igazságot

 

Pedig mindenünk, amink van, csak kegyelemből a miénk.

 

Lesz majd különbség – lesz majd jutalmazás, de az majd odaát lesz – ott majd a mi Urunk fogja értékelni életünket

 


Mt 6,2 Azért, amikor alamizsnát osztogatsz, ne kürtöltess magad előtt, ahogy aképmutatók tesznek a zsinagógákban és az utcákon, hogy az emberektől dicséretet nyerjenek.Bizony mondom néktek: elvették jutalmukat.
Mt 6,16 ,,Amikor pedig böjtöltök, ne legyen komor a nézésetek, mint aképmutatóké, akik eltorzítják arcukat, hogy lássák az emberek, hogy ők böjtölnek. Bizony mondomnéktek, elvették jutalmukat.

 

Ebben a szakaszban majd többször előkerül ez az indulat

- Péter kérdése a gazdfag ifjú után, aki nem akarta elhagyni a vagyonát

MI MINDENT ELHAGYTUK – ebben a kérdésben is az van benne – mi jobbak vagyunk.

Ezért van Jézus válaszának a végén: „Sok elsőből lesz utolsó és sok utolsóból első”

 

Ne legyél büszke sem ismereteidre, cselekedeteidre, szolgálataidra.

Van Blaise Pascalnak egy nagyszerű mondása:

„Az Igében annyi igazság van, hogy elvezet minket az örökkévalóságba, de annyi homályosság, hogy alázatban tart minket.”

 

Isten tudatosan nem mondott el mindent.

 

Aztán ugyanez a motívációja Zebedeus fiainak is: az anyjuk kéri: hadd üljenek Jézus jobb és bal keze felől, de a tanítványok sem jobbak, ők meg megbotránkoznak:

„20,25-28: ,,Tudjátok, hogy a pogányok fejedelmei uralkodnak szolgáikon, és a nagyokhatalmaskodnak rajtuk. De ne így legyen közöttetek, hanem aki közöttetek nagyakar lenni, legyen a ti szolgátok, és aki közöttetek első akar lenni, legyen a ti szolgátok. Amint az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,hanem, hogy ő szolgáljon, és adja az ő életét váltságul sokakért.''

 

Ki a nagyobb? Ez a kérdés tönkreteheti a gyülekezeteket.

Ezért nincs tekintélye a vezetőknek, mert mások vágynának vezető pozícióba.

Fájdalommal szemléltem az egyházvezetői választásokat, amik hátterében erőteljesen észre lehetett venni ezt a motívációt.

 

2. Jézus meglepő válasza
 

Ki a nagyobb?

A kérdés a belül levők közötti sorrendről szól, Jézus válasza pedig arra mutat rá, hogy ne legyetek még abban sem biztosak, hogy benn vagytok. Mert, ha így gondolkodtok akkor nem úgy gondolkodtok, ahogy a mennyek országában kell!

 

Még egy meglepő – középre állít egy kis gyermeket

A kis gyermeket teszi példának

Nem furcsa dolog?

Mi azt gondolnánk – majd nagy hithősöket fog említeni.

Mi is azt gondoljuk idős tapasztalt emberek, vagy nagy szolgálattevők, de semmiképp nem gyermekek.

 

MITŐL NAGYOK A GYERMEKEK?

- függenek a szülőktől (ezt tudják, hogy önállótlánok)

- alázat van bennük – engedelmességre szorulnak (nem mindig engedelmeskednek)

 

Ezt a függőséget mi felnőttek elfelejtjük – mi felnőttek vagyunk, akik komolyak, megfontoltak, akik önálló döntéseket képesek tenni, függtelenek vagyunk.

PEDIG Jézus arra akar rámutatni, hogy csak Istennel való függőségben lehetünk egészek.

Senkik nem vagyunk önmagunkban, semmit nem tudunk magunktól tenni.

Amit pedig magunktól teszünk, annak nincs semmi értelme.

Amire büszkék vagyunk, eredményeink felfuvalkodottá tesznek bennünket.

 

- a gyermekek tudnak játszani, örülni, nevetni

mi felnőttek annyira komolyak tudunk lenni, hogy az már néha fájó

 

3. Megbotránkoztatás kérdése

 

Ez a megbotránkozás gyakran előkerül ma a gyülekezetekben

Gyakran azt gondolom helytelenül használjuk a megbotránkozást.

Valaki megbotránkozik azon, hogy az egyik hívő hogyan dicséri Istent, meg sok dolgon van megbotránkozás.

 

Már kezdő hívő korom óta hallom, hogy ne tegyek ezt, ne tegyek azt, mert az megbotránkoztat másokat.

 

Vannak szituációk, amikor kell a kompromisszum, de csak a testvér miatt. Nem azért, mert az amit tesz az ember rossz.

 

Csel 21,24-26 – Pál megnyírja négy tanítvány fejét


ApCsel 18,18 Pál pedig, miután még több napig ott maradt, elbúcsúzott az atyafiaktól,Szíriába hajózott, és vele együtt Priszcilla és Akvila, miután fejét Kenkreában megnyírta, mertfogadalmat tett.

 

1Kor 8,13 Ha az ételmegbotránkoztatja az én atyámfiát, inkább sohasem eszem (áldozati) húst, hogy őt meg ne botránkoztassam.

 

Nem lett volna kötelező, de a szolgálata miatt. Alkalmazkodás ez, vagy inkább szeretet?

 

De vannak kérdések amikben nem lehet kompromisszumokat vállalni


Mt 13,57 És megbotránkoztak őbenne. Jézus pedig ezt mondta nekik: ,,A prófétának csak az ő hazájában és házábannincs tisztessége.''
Mt 15,12 Akkor odamentektanítványai hozzá, és ezt mondták neki: ,,Tudod, hogy a farizeusok e beszédet hallvamegbotránkoztak?''

 

A botránkozás jelentése – csapdába vinni valakit.

Olyan csapdába, amikor teljesen összezavarodik, elveszíti a hitét.

 

Az erősek tartoznak azzal, hogy a gyengébbeket elhordozzák. A Bibliában a megbotránkozás az a gyengeség jele. Valamilyen korlát van, amit nem tud túllépni.

 

Nehéz kérdés – egy ember gyengesége visszatarthat-e mindenkit a szabadság gyakorlásától?

 

Itt ebben a szituációban gyermekek csapdába vívéséről van szó.

A gyermek azon túl, hogy alázatos, és függőségben van GYENGE, és KISZOLGÁLTATOTT

 

Épp a felnőttek viselkedése okozhat számukra nagy csapdát, csalódást.

A gyülekezetnek különös felelőssége a gyermekek, a fiatalok, a fiatal hívők felé van. Megbotránkoztatjuk-e őket viselkedésünkkel?

 

Ha azt látják, hogy már 20,30,40 éve hívő emberek hogy viselkednek, akkor elbizonytalanodnak, nem elég erősek elhordozására.

 

Nagyon kemény ítéletet mond Jézus azokra, akik a kicsiket megbotránkoztatják. Malomkövet kötnek a nyakába és a tenger fenekére dobják – nincs temetés sem!!!

 

4. Tagjaink megbotránkoztatnak

 

Ha egy tagod visz téged csapdába, jobb ha levágod, mint csapdába essél.

Ez nem öncsonkításra tanít, hanem arra, hogy ne adjátok testeteket a bűn szolgaságára.

 

Befejezés:

Ki a nagyobb? Kérdésre kerestük a választ – tanuljunk a gyermekektől

Megbotránkozás – ne vigyük csapdába a másikat! Sokkal inkább építsük, segítsük őt!

Pünkösd
 
Radikális életváltozás - Csel 9,19-30
 
Jákób tusakodása
 
A hívő ember szellemi környzete
 
Értő figyelem, a hatékony lelkigondozás módszere
 
Ézs 40 - Megújulás
 
Evangelizáció a mai világban
 
Bizonyságtétel az elutasítás ellenére
 
A hit győzelme 1Jn 5,1-5
 
Jöjjetek énhozzám - Mt 11,25-30
 
Tiszteld szüleidet- 2Móz 20,12
 
Rut 1, 19-22; 4,13-17
 
Senki sem szolgálhat két Úrnak
 
Zsolt 47 - Jahve Király
 
Jn 21 – Szeretsz te engem?
 
Ébredés Ninivében
 
1 Sám 3 - Sámuel elhívása
 
Hós 13 - Térj meg Izrael!
 
Jézus Bethániában - Jn 12
 
Lázár feltámasztása
 
Örálló felelőssége: Ez 3
 
Vallási pluralizmus - szakdolgozat
 
Bemeritesi predikació 2005. szeptember
 
Dávid népszámlálása
 
Hogyan vezet minket Isten?
 
Jézus a tengeren - Mt 14,22-33
 
Mt 18,15-20 Gyülekezeti fegyelem
 
Mt 18 - megbotránkozás
 
Zsid 5,11-14.
 
Ötven ok, amiért Krisztus szenvedett és meghalt
 
Jelenések könyve
 
Mózes sorozat
 
A céltudatos egyház
Szavazógép
Szerinted mi vár lelki értelemben Magyarországra?
    Ébredés lesz
    Stagnálás lesz
    Tovább sorvadnak a gyülekezetek
    Az emberek teljesen elfordulnak Istentől
    Más isteneket fognak követni az emberek
 
 
     
   
         
   
Oldaltérkép | Email | Kedvencek közé | Kezdőoldal powered by SiteSet