Merényi Zoltán honlapja
   
 
   
       
   
 
 
Tiszteld szüleidet- 2Móz 20,12

Bevezetés:

A Tízparancsolat első négy törvénye az Istennel való kapcsolatos

Az 5-10-ig az emberi kapcsolatokat szabályozza.

 

A sorrend is fontos. Csak az tud emberi kapcsolataiban is rendezetten élni, aki Istennel rendezett kapcsolatban van.

1Jn 4,19-20 – Ő előbb szeretett, Isten szeretete összekapcsolódik az emberek iránti szeretettel

 

Torzulások a családban

Az utolsó idők rendkívüli szörnyűségeihez tartozik, hogy szülők gyermekeik ellen fordulnak (Lk.21.16)

A világ egyik legnagyobb torzulása ezen a téren jelentkezik

 

Kapcsolataink közül kiemelt a családi kapcsolatok – Isten rendet tervezett a családok életében

Ma a világban ez nagyon nem működik.

  • Maga a család fogalma is átértékelődik. Férj és feleség gyakran külön: a házasságok több mint harmada válással végződik.
  • Gyermekek csonka családokban nőnek fel.
  • Házasságokon belüli terror. – bizalmatlanság
  • Csomó fiatal véleménye: nem meri elkötelezni magát egy házasságra, mert nem tud megbízni a másikban. Nők félnek, hogy egyedül kell felnevelniük gyermekeiket, vagy magabiztosan mondják, nincs szükségük férjre. Egyedül akarnak felnevelni gyereket.

Isten azonban úgy tervezte az embert, hogy ideálisan a családban tud fejlődni egyészségesen. Ezt nemcsak a Biblia állítja, hanem a pszichológia is. Ha pl. nincs apa, hiányzik a fiúnak a férfiszerep…

 

Ma a homoszexuálisok, transzvesztiták is gyermeket szeretnének nevelni – a társadalom pedig gyakran az oldalukra áll. Miért ne?

 

De az otthonok is gyakran pokol színhelyei: pl. napokban nagy botrányt kavart ügy, a 14 éves kislány lelőtte apját…

 

Tótújfalun egy 14 éves lány, Simek Kitti augusztus 31-én fejbe lőtte nevelőapját. Az eljárás során a rendőrök megállapították, hogy a lány nevelőapja engedély nélkül tartott pisztolyával hajnali 3 óra körül, az ágyban fekvő és alvó sértett fejére egy lövést adott le közvetlen közelről. A rendőrség korábbi közlése szerint a bűncselekmény elkövetésével gyanúsított lány részletes beismerő vallomást tett.

 

Vagy egy másik hir:

Lelőtte feleségét, majd magával is végzett egy családapa szerdán este Pécsett. A tragédia este tíz óra után történt: a férfi lakásukban előbb egy sörétes puskával lelőtte feleségét, majd pisztolyt ragadva önmagával is végzett. A tragédia idején a házaspár két kisgyermeke is a lakásban volt, őket nem bántotta apjuk. Egyelőre nem tudni, mi vezette a férfit a vérengzés végrehajtására.

 

Azt gondolom az 5. parancsolat üzenete korunknak nagyon aktuális.

De a gyülekezetnek is? Itt úgy néz ki minden rendben van… Örülök, amikor látom, hogy a nagypapákról hogyan gondoskodnak a családok Szilágyon. Nem sok helyen lehet ilyet látni. Sok helyen az idős, már megunt öreget, a fatert, a mutert bedobják egy otthonba, gondoskodjanak ők róluk.

 

A hívőknek ezen a téren nagy missziójuk van a jövőben. Már-már az egészséges család a ritkaság, nekünk ezt kell bemutatni.

 

Sajnos mostanában lehet látni, hogy hívők között is van válás. Ilyen régen nem nagyon volt. Fontos, hogy Krisztusi alapra építsük életünk.

 

Ha nem rendezem a családi életemet, hogyan beszélhetek Isten jóságáról. Hiteltelenné válok.

1Tim 3,2-4

 

Nehéz egy ilyen környezetben tisztán megtartani a családot, de fontos lenne. Ha mi is úgy élünk, mint a hitetlenek, akkor milyen ereje van Krisztusnak?

 

Legyen bizonyság családi életünk a környezetünk előtt!

 

1. Isten a szülők pártjára áll?

Úgy kell-e értelmeznünk, hogy a szülők uralkodjanak a gyerekeik felett? NEM

Pl: Egy családban. Még a bögrén is az volt: Tiszteld apádat és anyádat

 

Ef.6.1-4., Kol.3.20-21.

A kettő csak együtt működik igazán

 

2. Szülők felelőssége

 

A Bibliai időkben ritka volt, hogy a szülők eldobták volna gyermekeiket: Ézs.49.15.

 

Ef.6.4. – tanítsák az Úr félelmére

Van egy nagyon szép történet Jób életéről.

Jób.1.5. – Jób mind a 10 gyermekéért áldozatot mutat be: Hátha vétkeztek a fiaim, és káromolták Istent szívükben.

 

Már gyermekei felnőttek, de még mindig felelősnek érzi magát életük felett. Nem egyszer teszi, hanem folyamatosan – szokása volt.

 

Milyen jó lenne, ha ez így működne ma a családoknál. Sajnos még a hívő családokban sem mindenhol. Nincs idő egymásra, nincs idő foglalkozni egymással. Fáradtak vagyunk a beszélgetésre, az életünk megosztására.

 

Valaki azt mondta, hogy nincs ideje a családjára, de ami időt együtt tölt velük azt próbálja intenzíven eltölteni. Ez hazugság.

 

A gyermek úgy érzi, ha keveset foglalkozik velem az apa, akkor nem szeret. Nem érti meg, hogy más dolga van.

 

Szükséges időt szánni a családra. Családi áhitatok…

 

Vagy mai életkép: együtt a család és néz egy irányba, a tv felé…

 

5.Móz.6.1-7: Isten terve szerint a szülők felelősek arra, hogy megtanítsák gyermekeikkel az Úr félelmét. Nem a vasárnapi iskola, nem a pap, nem a hittan oktatás elsődleges feladata, hanem a családé.

 

Lk.2.27 – Jézus földi szülei is gondoskodtak erről a parancsról

 

Van, hogy ez nem működik. Ott hiszem, hogy Isten számon fogja kérni a szülőket.

 

2.Kor.12.14. – a szülők felelősek, hogy gyűjtsenek a gyermekeknek

 

3. A gyermekek felelőssége

 

Mit jelenthet ez a tiszteletadás?

Ma egy átalakulóban lévő korban élünk – mondják – ahol a fiatalok a kortárs csoportra hallgatnak.

Meg panaszkodnak, hogy az ősök nem e világba élnek, ők nem érthetik őket. Gyakran tényleg egy csomó hiba vana  szülőknél, de ez nem menti fel a gyermekeket a tisztelet alól.

Tisztelni = súlyosnak lenni előttem (héb)

Adok a véleményére, nem becsülöm alá, nem vetem meg. Ez az isteni rend.

A törvény megtagadása halál bűntetéssel járt – súlyos

Vagy: Péld.30.27. – átok a parancs megszegői ellen

 

Jézus is megismétli az ÚSZ-ben (5 helyen is): Mt.15.4-6 – semmi sem teszi érvénytelenné a parancsolatot.

Itt Jézus egy olyan felelősségről is beszél, ami a felnőtt gyermekekre vonatkozik.

Az öreg, munkaképtelen szülőkről való gondoskodást. Péld.23.22.

 

Isten terve: szüleink gondoskodnak felettünk, amíg fel nem növünk, aztán mi gondoskodunk róluk, mikor öregek lesznek. – Ez a terv

 

Ugyanúgy, mint a szombat törvénye, ez is az életet védi!!! Milyen jó lenne, ha így működne. Nem kéne félni – biztonságot adna.

 

Tisztelet a gyakorlatban:

Adni a véleményükre.

Fiatalok gyakran azt hisszük, hogy a történelem velünk kezdődik, hogy nekünk nincs szükségünk az elődök tapasztalataira. Pedig igen is van. Isten a történelemben folytonosságot hozott. Az egyik nemzedék örökli a világot a másik nemzedéktől.

 

Fontos: megőrízni az elődeink elért dolgait, s azt tovább gazdagítani – ez egyfajta konzervatívizmus, de ez a Biblia szellemisége.

 

A lázadás az előző generációk ellen néha tényleg indokolt, de a teljes, gyökes szakítás bűn.

Sokat tanulhatunk az idősebb generációktól, ha van hozzá türelmünk.

 

A mai világ a percnek él: carpe diem. Nem gondol sem előre, sem hátra. Ezzel tönkreteszi világát. A Biblia figyelmeztet, ne ezt tedd!!!

 

Tiszteld szüleidet, hogy hosszú életű légy a Földön.

 

4. Kivételek

Van, mikor nem jó, ha szülei útján jár az ember – Lk.14.26 (Isten szeretete előbbrevaló)

Vagy pl: Jósiás – 2.Krón.34.1-2. Nem az atyja, nagyatyja útját követi

 

Bef.

A parancs ismét az életünket védi. Feltárja előttünk Isten csodálatos tervét, amely a világban eltorzult. Ha mi Isten gyermekei vagyunk, töltsük be ezt a törvényt – bizonyságul környezetünknek!
Pünkösd
 
Radikális életváltozás - Csel 9,19-30
 
Jákób tusakodása
 
A hívő ember szellemi környzete
 
Értő figyelem, a hatékony lelkigondozás módszere
 
Ézs 40 - Megújulás
 
Evangelizáció a mai világban
 
Bizonyságtétel az elutasítás ellenére
 
A hit győzelme 1Jn 5,1-5
 
Jöjjetek énhozzám - Mt 11,25-30
 
Tiszteld szüleidet- 2Móz 20,12
 
Rut 1, 19-22; 4,13-17
 
Senki sem szolgálhat két Úrnak
 
Zsolt 47 - Jahve Király
 
Jn 21 – Szeretsz te engem?
 
Ébredés Ninivében
 
1 Sám 3 - Sámuel elhívása
 
Hós 13 - Térj meg Izrael!
 
Jézus Bethániában - Jn 12
 
Lázár feltámasztása
 
Örálló felelőssége: Ez 3
 
Vallási pluralizmus - szakdolgozat
 
Bemeritesi predikació 2005. szeptember
 
Dávid népszámlálása
 
Hogyan vezet minket Isten?
 
Jézus a tengeren - Mt 14,22-33
 
Mt 18,15-20 Gyülekezeti fegyelem
 
Mt 18 - megbotránkozás
 
Zsid 5,11-14.
 
Ötven ok, amiért Krisztus szenvedett és meghalt
 
Jelenések könyve
 
Mózes sorozat
 
A céltudatos egyház
Szavazógép
Szerinted mi vár lelki értelemben Magyarországra?
    Ébredés lesz
    Stagnálás lesz
    Tovább sorvadnak a gyülekezetek
    Az emberek teljesen elfordulnak Istentől
    Más isteneket fognak követni az emberek
 
 
     
   
         
   
Oldaltérkép | Email | Kedvencek közé | Kezdőoldal powered by SiteSet