Merényi Zoltán honlapja
   
 
   
       
   
 
 
Evangelizáció a mai világban

Bevezetés:

1)      változó világban élünk, ami új kihívásokat jelent számunkra

2)      A hit diadaláról beszél a Szentírás, amit Isten hiszem, ma is meg akar adni az ő népe számára

 

A győzelem nem minden esetben jelent számbeli növekedést, de valahol mégis mutat valamit, ha egy közösség hosszú időn keresztül stagnál, vagy sorvad.

 

Az első gyülekezetek jellemzői:

Csel.2.42-47.

Megélték a hitüket, egész életüket áthatotta

S az Úr naponként növelte a gyülekezetet

 

Több helyütt olvashatjuk az Apostol Cselekedeteiben: az Úr igéje pedig növekedett és terjedt

 

Az egyháztörténelem ébredések sorozatáról szól. Voltak sötét időszakok, de a hit folyamatosan terjedt, mert Isten egy győztes Isten, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére jusson.

 

Ma is a világon számtalan helyen van ébredés!!! A kérdés mi lehet az oka, hogy nálunk nem?

 

1) Miért evangelizáljunk? A motíváció kérdése

Nagyon buta kérdésnek tűnik, de ha nem vagyunk vele tisztában, akkor fontossága is elveszik, valamint tévesen fogunk gondolkodni az evangelizáció felől.

 

  1. 2.Kor.14-21. Isten iránti szeretet, Krisztus szeretete szorongat minket
  2. Jak.5.19-20. Az emberek iránti szeret – tudjuk, hogy az emberek nagy bajban vannak. (az evangélium éle – aki hisz üdvzözül, aki nem enged a Fiúnak, Isten haragja marad rajta) Lehet ez az elveszettség nem látszik rajtuk, de az igazság az, hogy bajban van az egész emberiség. Mi ezt tudjuk, s a felelősségünk az, hogy a megoldás ismeretében – szóljuk az embereknek a Krisztus titkát
  3. Csel.17.16. Az Isten szentségének, dicsőségének féltése. Ez a világ folyamatosan gyalázza az Urat. Ez fáj, ha szereted az Urat. Mire indít ez – megbotránkoztat, vagy cselekvésre indít. Sokan megmaradnak a megbotránkozásnál- ez a baj!!!
  4. Mt.28.18-20. Isten parancsa – ránk bízta, nem az angyalokra!!!
  5. Mt.12.34. – Mivel van tele a szívem, ha Krisztussal, másról sem tudok beszélni, csak róla

Fontos, hogy ezekkel tisztában legyünk, különben a HOGYAN kérdés értelmét veszti.

 

Látnunk kell, hogy Isten számára mennyire fontos az evangélium ügye, nekünk is fontossá kell válnia. Nem az a hívő élet célja, hogy jól érezzük magunkat a gyülekezetben, biztonságban elhatároljuk magunkat a kisértésektől, őrízzük hagyományainkat. Fontos a hagyomány, de ha azt látjuk, hogy a hagyomány akadályozza az evengélium terjedését, akkor rossz!!!

 

A gyakorlatunkat csak akkor kell felülbírálni, ha egy jobbat teszünk helyébe!!!

 

Mi a baj a tradíciókkal?

Annak idején hatásos volt, elérte vele az embereket. Akkor az is új volt. De mára elavulttá vált. Egy megváltozott világban megváltozott módszerekre van szükség.

 

Az egyház – mindig válasz a hitetlen világ kihívásaira. Utat mutat a világból, a sátán uralmából az Isten királyságába. Ha ezt nem teszi, eltévesztette célját!

 

Ismerni kell a világot – ezért foglalkoztunk az első alkalmon a kultúrával!!!

 

Mi a mi feladatunk? Mit tesz Isten? Ezzel is tisztában kell lenni!!

 

Kol.4.2-6

 

Isten nyitja meg az Igét, az emberek szívét, ő szül újjá! Az ő feladata a nagyobb!!!

Látnunk kell ezt!!!

Az evangelizáció legfontosabb eleme: imádság, közbenjárás – lerombolni azokat a falakat, amik Isten ismerete ellen épültek!!!

 

Isten nagy emberei mindig nagy imádkozók voltak (Jak.5.17-18: Illés) Hosszan, kitartóan imádkozott amíg jött az eső.

 

Ha így tudnánk imádkozni környezetünkért, közbenjárni az emberekért, annak nagy áldásait élnénk meg.

 

Amiről eddig szóltam semmi újdonság nem volt benne. Úgy gondolom, hogy az evangelzációban sok újat nem kell kitalálni, csak az eszközöket kell megváltoztatni. De az eszközök önmagukban nagyon kevesek, nem hatékonyak.

 

Nincs az az eszköz, amely mindenképpen működik, mert fontosabb az, hogy mi áll mögötte.

 

Ébredés: Isten titka, Nem biztos, hogy ahol ébredés van, ott jobbak a hivők, nagyobb odaszánásuk van, hanem Isten különleges módon kitölti Szentlelkét egy területre. Ezért csak imádkozni tudunk

 

Ima

Szólni a Krisztus titkát

Hivő emberek: bölcsen viselkedjetek a kívülállók iránt – ebbe a bölcsességbe tartozik bele az a viszonyulás, ahogyan hírdetjük az igét.

A kedvező alkalom jó felhasználása

Beszéd kedves

Helyesen tudjunk mindenkinek megfelelni

 

1) Szólni a Krisztus titkát

Isten örökérvényű igazságáról van szó. Az evangélium üzenete sohasem változik. Nem kell újat kitalálni. De hogy milyen módon mondom el a formában van különbség és folyamatos változás.

 

Változik a nyelv: ma ha Károliban beszélnénk, az nem biztos, hogy érthető lenne mindenki számára.

 

Változik a gondolkodás: azokkal a szavakka, azzal a gondolkodással kell megközelíteni az embereket, amikben vannak.

 

Pl: Mt.2.2. – Isten ez csillagot használ fel, hogy az üzenetét továbbadja ezeknek a bölcseknek. Azt mondhatnánk okkult eszköz volt, de Isten számára nem volt az!!

 

Úgy néz ki, Isten számára semmi sem tisztátalan, ami az embereket közel viszi Jézushoz.

 

Régi evangelizáció: meghívjuk az embereket az imaházba és megnyugtatjuk magunkat, hogy mi mindent megtettünk annak érdekében, hogy az emberek megtérjenek.

 

De a tapasztalat azt mutatja ez a módszer nem igazán működik. Nem szívesen jönnek be az emberek egy idegen helyre. Ha én a saját életemre gondolok, megtérésem előtt nem hiszem, hogy elmentem voltam egy imaházi evangelizációra.

 

Ettől függetlenül Isten használhatja ezt a módszert, de keresnünk kell hatékonyabb evangelizációs müdszert, ha valóban az motívál bennünket, hogy az embereknek szükségük van Jézusra.

 

Az evangelizáció alapja: az embereknek szükségük van Jézusra. Nem olyan dolgot akarunk nekik eladni, amire nincs szükségük. Jézusnak nem kell reklám!!!

Az emberek ma is szomjasak lelkileg, és Jézus a válasz a problémáikra. Ha ezt nem hinném, nem állnék most itt, és nem mentem volna teológiára.

 

Nem működik az utcai evangelizáció sem. A rendszerváltás után volt egy rövid idő, amikor hatékonynak bizonyult. A Falumisszióval sok embert sikerült megszólítanunk, de ma már nem működik. Több előítéletet kelt, mint, amennyit használ. Afrikában az utcai missziónak nagy sikere van. Ha felállítanak egy sátrat, tömegek mennek el, ha egy evangelista kimegy a piacra beszélni sokan megtérnek.

 

Ugyanígy a házról házra misszió, amit a Jehova tanui járattak le. Ametikában a baptisták még mindig csinálják, és működik más kultúra)

 

A személytelen evangelizáció nem hatékony ma Magyarországon. Bizalmatlanok az emberek. Hosszú távű stratégiára van szükség. Több erő, több idő befektetés. Tudjuk-e vállani? Ma azt látom, hogy kevesen teszik ezt.

 

A személyes evangelizáció szerepe:

Személyes kapcsolatok útján megosztani az evangélium üzenetét.

 

A sokszorozódás elve: 2.Tim.2.2.

Ha egy év alatt csak egy emberre koncentrálok, belé fektetem időmet, érte imádkozom, akkor az sokkal hatékonyabb, mint ha száz embert próbálok meghívni egy alkalomra.

 

A mi kapcsolataink csak hívőkre korlátozódnak. Kerüljük a hitetleneket, csodálkozunk, hogy nem térnek meg? Jézus közöttük mozgott!!!

 

Sok az imaházi program. 3 istentisztelet, imaóra, bibliaóra, énekkari próba, ifjúsági… nincs idő másra, s közben megnyugtatjuk magunkat, hogy Istenért végzünk szolgálatot. De ez hazugság!!!!

 

Részt vállani az emberek problémáiban. Az embereknek szükségük van Jézusra, de hogy ezt kimondják, ahhoz bizni kell bennünk. Ki kell, hogy öntsék szívüket, kétségeiket. (Rossz tapasztalat: Áginak elmondott evangélium a hívő életem elején)

 

Ott kell lenni az emberek életének útkereszteződéseiben. Ilyenkor nyitott az ember életváltoztatásra, ilyenkor hajlandó leginkább segítséget elfogadni. Észre kell venni, és fel kell vállalni ezeket az embereket. (életválság – gyász, munkahely elvesztése, csalódás…)

 

Kapcsolatot ápolni kell és nem mindig csak az igéről beszélni, nem szabad erőltetni, mert akkor azt gondolják nekünk nem az ember a fontos, hanem csak az, hogy megtérjen. (pl. a húgom)

 

Házi csoportok, alfa klubok

Ne nézzük húlyének az embereket. Mi sem vagyunk a mindenttudás birtokosai. Ne akarjuk mindig a saját véleméynünket hangoztatni. (a hívők csőlátóak)

 

Ne felülről, lekezelően szóljunk az emberekhez.

 

Kapcsolatok kialakítása:

Ott lenni az emberek között. Hívő életem elején gyakran mentem le kocsmába beszélgetni fiatalokkal. Néhány barátom ezekből a kapcsolatokból tért meg.

 

Filmklub. Ma úgy látom hatékony. Ezért vagyok nagy pártolója. Én magam is sok filmklubot vezetek. Ez alkalmas kapcsolat felvételre, beszélgetésre. Meg kell ismerniük az embereknek minket.

 

Le kell tennünk álszentségünket. Megbotránkozásunkat. Olyan filmeket is lehet használni az evangelizációban, amikről nem is gondolnánk.

 

Kulturális program: színdarab (pl: Kosd: menny kapui, pokol lángjai) Eleinte ellenezték a gyülekezet egyes tagjai. De mikor elkezdték csinálni, s látták áldásait, akkor megváltozott a gyülekezet hozzáállása, s mikor az utolsó evangelizáción 50-en előrejöttek, hogy szeretnék befogadni Jézust, akkor teljesen megszégyenültek. Ha igazán evangelizálni akarunk, félre kell tennünk eddigi álszent, képmutató meggyőződésünket.

 

Pl. a zenei kérdés (én is úgy gondoltam, de Isten megszégyenített) Istennek semmi sem tisztátalan eszköz, ha azáltal embereket szólíthat meg.

 

Egy gyülekezetben egy elöljáróságin fogalmaztak úgy, hogy inkább nem evangelizálnak, inkább menjenek el a fiatalok a gyülekezetből, de nem akarnak változni. Azóta is haldoklik ez a közösség.

 

Bölcsen vislekedjetek

Nemcsak szavainkkal kell prédikálnunk, hanem életünkkel, gyülekezeti gyakorlatunkkal is. Kérdés: vonzó-e istentiszteletünk, közösségi életünk az emberek számára.

 

Értékek:

Családiasság, szeretet

Nagyon nagy szükség a mai társadalomban

 

Egység

 

Itt az idő, hogy végre ne egymás ellen, hanem együtt szolgáljunk. A kereszténység botránya a hívők harca egymás ellen. Mintha nem ugyanaz lenne a célunk. Dogmatikai igazságok választanak el bennünket, de ugyanaz az Istenünk, mit érzehet Isten, mikor ezt látja?

 

Befejezés:

  • Változó korban, kultúrában élünk
  • Szükséges szellemi látás
  • Sok múlik rajtunk, képesek leszünk-e továbbvinni azt az igazi tradíciót, amit mi is úgy vettünk át
  • Nyitottságra van szükségünk, el kell indulnunk az emberek felé
Pünkösd
 
Radikális életváltozás - Csel 9,19-30
 
Jákób tusakodása
 
A hívő ember szellemi környzete
 
Értő figyelem, a hatékony lelkigondozás módszere
 
Ézs 40 - Megújulás
 
Evangelizáció a mai világban
 
Bizonyságtétel az elutasítás ellenére
 
A hit győzelme 1Jn 5,1-5
 
Jöjjetek énhozzám - Mt 11,25-30
 
Tiszteld szüleidet- 2Móz 20,12
 
Rut 1, 19-22; 4,13-17
 
Senki sem szolgálhat két Úrnak
 
Zsolt 47 - Jahve Király
 
Jn 21 – Szeretsz te engem?
 
Ébredés Ninivében
 
1 Sám 3 - Sámuel elhívása
 
Hós 13 - Térj meg Izrael!
 
Jézus Bethániában - Jn 12
 
Lázár feltámasztása
 
Örálló felelőssége: Ez 3
 
Vallási pluralizmus - szakdolgozat
 
Bemeritesi predikació 2005. szeptember
 
Dávid népszámlálása
 
Hogyan vezet minket Isten?
 
Jézus a tengeren - Mt 14,22-33
 
Mt 18,15-20 Gyülekezeti fegyelem
 
Mt 18 - megbotránkozás
 
Zsid 5,11-14.
 
Ötven ok, amiért Krisztus szenvedett és meghalt
 
Jelenések könyve
 
Mózes sorozat
 
A céltudatos egyház
Szavazógép
Szerinted mi vár lelki értelemben Magyarországra?
    Ébredés lesz
    Stagnálás lesz
    Tovább sorvadnak a gyülekezetek
    Az emberek teljesen elfordulnak Istentől
    Más isteneket fognak követni az emberek
 
 
     
   
         
   
Oldaltérkép | Email | Kedvencek közé | Kezdőoldal powered by SiteSet