Merényi Zoltán honlapja
   
 
   
       
   
 
 
Jézus a tengeren - Mt 14,22-33
Bevezetés:

Karácsonyra készülünk A világ számára a szeretet ünnepe – de nem mindig sikerül, hogy igazán az legyen.
Karácsony: Jézus Krisztus születésnapja – gyakran pont az ünnepelt marad ki a karácsonyból.
Ilyenkor vannak a legjobb tv-műsorok.
Sokan a tv előtt ülve töltik ezeket a napokat.
Kipihenjük a fáradtságot.
A karácsony előtt van a legstresszesebb időszak – évvégi hajtás a munkahelyeken, vásárlási láz…
Aztán vannak, akiknek a legfájdalmasabb napok a karácsonyi ünnepeket – ilyenkor sokkal jobban fáj az egyedüllét, a szeretetlenség…
Szeretnék röviden beszélni arról, miért is jött el Jézus a világba.A tengeren Jézus nélkül


A történetben azt olvastuk, hogy a tanítványok hajóznak a tengeren. Ahol vad hullámok dobálták a hajót. Mivel a tanítványok között sok hajós is volt, úgy gondolták sikerül majd megoldaniuk ezt a helyzetet.  
Ez a kép sok ember életét jellemzi. Egy hajóban hajókázunk. Ki vagyunk téve a körülmények viszontagságainak. Vannak, akiknek sokkal sikeresebb az élete. Sikerül valahogy irányítani élete hajóját. Elkerüli a zátonyokat. Jó utitársakat szerez magának. És már nem is igazán érdekli az, hogy az utazásnak mi lesz a vége.  
Másoknak az élete tele csalódással, kudarccal. Csak örökösen viharok dúlnak körülöttük. Az én életem is ilyen volt. És sok embert látok így. Egy idő után depressziós lesz az ember, alkoholista, bizalmatlan…  

Feltűnik Jézus Jézus ura a hullámoknak

Lehet az ellenség összes ereje ellene, Jézus hatalmas. Ez a Jézus Krisztus jött el a világba 2000 éve. Azért, hogy ebből a viharban dúló világból kimentsen bennünket. Nem egy gyermeket ünnepelünk – egy kisdedet, hanem a hatalmas Istent.
A tanítványok is elámulnak, és leborulnak előtte, mikor látják az Ő hatalmát. Pedig már régóta vele voltak, mégsem ismerték fel úgy, mint most itt a viharban. És valóban Isten hatalmát gyakran életünk viharában tudjuk megtapasztalni! Boros Lajos bizonysága a váci börtönből Mi már eljutottunk lehetőségeink végére, elfogyott az erőnk. Még sokan kapálóznak, igyekeznek megoldani a helyzetet. De azok az emberek ismerik fel általában, mennyire szükségük van Jézusra, akik eljutottak erre a megfáradásra!  

Megszólal Jézus „Bízzatok, én vagyok, ne féljetek!” Jézus három kijelentést tesz, és ezeket számunkra is személyesen akarja üzenni.

1) Bízzatok – ez a bizalom a hit Nem egyszerű kérés tudom, de ha megismered Őt, ha látod az Ő erejét, akkor rá mered bízni az életed, a problémáidat, a terheidet, a fájdalmaidat, a betegségeidet.   Sok ember lázad Istennel szemben. Miért engedi meg az ÚR? A válasz helyett ott a felszólítás – bízz Bennem. Nem azt jelenti, hogy ezután elkerül a csalódás, a vihar. Hanem azt, hogy Ő keresztül fog téged vezetni azon. Még a halál árnyékának völgyén is. Asztalt terít nekem az ellenségeim szeme láttára. (Zsolt 23)  

2) Én vagyok Ez az „Én vagyok” nagyon sok mindent jelent. Én vagyok – ez Isten bemutatkozása. Mi nem Istent prédikáljuk, hanem Jézus Krisztust. Nem egy vallást, hanem egy történelmi személyt, aki itt járt a világban. Megszületett Betlehemben, tanított, csodákat tett, meghalt és feltámadt. Az Ő tanítványai írták le beszámolóikat ez az evangélium. MI BENNE HISZÜNK. VAN ALAPJA A HITÜNKNEK!  

3) Ne féljetek! Van miért félnünk? A Biblia 365ször mondja ezt a felszólítást. Ha veled van az Úr nincs mitől félned!   Péter lépése Péter elindul feléje a vízre! Jobban biztonságban érzi magát Jézus mellett a tengeren, mint a csónakban. Ez nagy hitbeli lépés! A megtérés is ilyen dolog – el kell tudni engedni a csónakunkat, azokat a dolgokat, amikbe kapaszkodunk, amikbe bízunk. Pénz, gazdagság, siker, kapcsolatok, tehetség… Én sok mindenben bíztam – el kellett engednem a karatét, a filozófiát…   A hívő ember a vízen jár. És megtartanak bennünket a hullámok. Mert Jézus tart minket. Most ezt ki ne próbáljátok. Ha Jézus mondja, hogy gyere, akkor indulj, de ha nem, akkor öngyilkos próbálkozás lesz. De hidd el, Isten megmutatja erejét. Tapasztalni fogod, hogy átvisz a nehézségeken, az életednek a kudarcain. És a legnagyobb kétségen a halálon is átvisz. Csak Ő képes erre! Senki sem tud saját erejéből szembenézni a halállal, de Jézussal együtt nem lehetetlen.  

Péter megingása

Egészen addig amíg Jézusra néz, jár a vízen. De amikor a körülményekre tekint elkezd süllyedni. Sok hívőt láttam már, akik jól indultak, de egy idő után elkezdtek süllyedni. Elveszítették erejüket, a tüzet az életükből… Már majdnem elborítják a hullámok, mikor kiált Jézushoz: „Uram, ments meg!” Nem tudom, vannak-e itt közöttünk olyanok, akik úgy érzik süllyed az életük, akiket leterít az ellenség… Kiálts Jézushoz – és Ő AZONNAL kinyújtja feléd a kezét. Aki segítségül hívja az Úr nevét, az mind megtartatik! Ez IGAZ! Próbáld ki!   Jézus lecsillapítja a tengert Ezek után Jézus megszünteti a vihart. A próbának vége. Valamit ismét tanultak a tanítványok. Nem teológiai képzés volt ez, az élet a Jézussal való járás tanította őket.  

Befejezés:

  • Milyen állapotban van az életed?
  • Lehet megpróbálsz saját erődben, tehetségedben bízni még mindig?
  • Bízol benne?
  • Félelmeid vannak?
  • Kétségeid vannak Jézussal, a karácsonnyal kapcsolatban?
  • Talán már hívő vagy és süllyed az életed? KIÁLTS HOZZÁ!
  • Van-e valaki, aki ma szeretne kilépni Jézus mellé?
Pünkösd
 
Radikális életváltozás - Csel 9,19-30
 
Jákób tusakodása
 
A hívő ember szellemi környzete
 
Értő figyelem, a hatékony lelkigondozás módszere
 
Ézs 40 - Megújulás
 
Evangelizáció a mai világban
 
Bizonyságtétel az elutasítás ellenére
 
A hit győzelme 1Jn 5,1-5
 
Jöjjetek énhozzám - Mt 11,25-30
 
Tiszteld szüleidet- 2Móz 20,12
 
Rut 1, 19-22; 4,13-17
 
Senki sem szolgálhat két Úrnak
 
Zsolt 47 - Jahve Király
 
Jn 21 – Szeretsz te engem?
 
Ébredés Ninivében
 
1 Sám 3 - Sámuel elhívása
 
Hós 13 - Térj meg Izrael!
 
Jézus Bethániában - Jn 12
 
Lázár feltámasztása
 
Örálló felelőssége: Ez 3
 
Vallási pluralizmus - szakdolgozat
 
Bemeritesi predikació 2005. szeptember
 
Dávid népszámlálása
 
Hogyan vezet minket Isten?
 
Jézus a tengeren - Mt 14,22-33
 
Mt 18,15-20 Gyülekezeti fegyelem
 
Mt 18 - megbotránkozás
 
Zsid 5,11-14.
 
Ötven ok, amiért Krisztus szenvedett és meghalt
 
Jelenések könyve
 
Mózes sorozat
 
A céltudatos egyház
Szavazógép
Szerinted mi vár lelki értelemben Magyarországra?
    Ébredés lesz
    Stagnálás lesz
    Tovább sorvadnak a gyülekezetek
    Az emberek teljesen elfordulnak Istentől
    Más isteneket fognak követni az emberek
 
 
     
   
         
   
Oldaltérkép | Email | Kedvencek közé | Kezdőoldal powered by SiteSet