Merényi Zoltán honlapja
   
 
   
       
   
 
 
Hogyan vezet minket Isten?
Az előadás Power Pointos prezentációja letölthető itt

1.) Istennek van Igérete arra, hogy vezetni fog minket.

Ézs. 48,17
Ezt mondja az ÚR, a te megváltód, Izráel Szentje: Én, az ÚR, vagyok a te Istened, arra tanítalak, ami javadra válik, azon az úton vezetlek, amelyen járnod kell.

Róm. 8,14
Akiket pedig Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai.

Isten vezetése a pusztában:
2Móz. 13,21
Az ÚR pedig előttük ment nappal felhőoszlopban, hogy vezesse őket az úton, éjjel meg tűzoszlopban, hogy világítson nekik, és éjjel-nappal mehessenek.

 • Mennyire van konkrét terve és akarata Istennek a mi életünkkel?
 • Nem ütközik-e bele a vezetés a szabad akarat fogalmába?

Zsolt.23

 • Mit jelent a vezetés, vagy Gondviselés az életünkre nézve? – biztonságot
 • Isten előtt van jövőnk… - nem kell aggódnunk miatta
 • Hogyan találjuk meg Isten vezetését életünkben?

Vezetés komoly kérdés: Isten szeretné, ha az Ő akarata valósulna meg életedben: „legyen meg a te akaratod…”

Van amikor Isten vezetése egyértelmű, de a legtöbbszőr nehéz megérteni megismerni.

KUTATÁSRA, KERESÉSRE VAN SZÜKSÉG!

Nem mindig az egyenes úton jutunk el az Isten által kijelölt célba: vannak kerülőutak
Pl: Mózes életében (puszta)
Vagy Jónás életében (Tarusi út)

Ezek a kerülőutak gyakran hasznosak is életünkben.

Isteni vezetésben rutinra kell szert tenni:
Jn.10.27 – juhokról és nem bárányokról van szó (hitbeli felnőttség jele: hallják a hangomat)

Kétféle vezetés:

-         észrevétlen vezetés

-         konkrét vezetés (útmutató vezetés)

1. Észrevétlen vezetés

A legtöbb esetben Isten nem használ természetfeletti dolgokat a vezetéshez. Hiszen Benne élünk, Benne mozgunk (Csel.17.28)

Isten akkor lép közbe, amikor

 • útelágazáshoz érünk (új irányba indít) DÖNTÉSHELYZETBEN
 • ha eltértünk az Ő útjáról

Egyébként pedig halkan, észrevétlen vezet minket!

Pl: Ruth

Nem látunk semmi természetfelettit a könyvben.
Rut.1.6. – Ruth elhatározása: rábízza magát Naomira
Betlehemben sem lázad a szegénység ellen
Rut.2.3. – „Történetesen”: mintha véletlen lenne, hogy épp Boáz földjére téved. Senki nem mondta neki – Ez az észrevétlen vezetés

Pl: Eszter – a könyben még Isten neve sem szerepel

2. Útmutató vezetés

Isten használ természetfeletti dolgokat, amik helyes irányba vezetik életünket. (konkrét kijelentések)

a) Biblia

konkrét vezetés, de a Bibliát nem szabad varázskönyvnek tekinteni (pl: vezetés keresés felnyitogatással)
A Biblia alapján gyakran Isten általános akaratát ismerjük meg. Pl: a misszióparancs, ami minden tanitvány küldetése
De tud szólni általa személyes vezetésben (saját példák: az elhívás…)

Tudtok-e példát, mikor Isten Biblián keresztül vezetett?

b) Ima

Imádságban kérhetünk vezetést, bölcsességet, de az ima: kommunikáció, Isten is szól hozzánk rajta keresztül. Adjunk helyet, hogy Isten is szóhoz jusson!

Volt-e olyan vezetésetek, amikor imádságban vezetett?

c) megújult gondolkodás

Róm.12.1-2.
Ez az Istenismeretből fakad. Tapasztalatok, bibliaismeret… (de vigyázni kell a tapasztalatokkal, nehogy a hagyományokben bízzunk, hanem az Élő Istenben)

BÖLCSESSÉG (Példabeszédek beszél sokat a bölcsességről)

d) testvérek tanácsa

Isten józanságra int, gyakran hallani: „Isten azt mondta nekem”, jó ha ilyenkor kikérünk egy megbízható testvér tanácsát. Isten ezen keresztül is vezet.
Péld.12.15.

Volt-e olyan, mikor Isten testéreket használt fel a vezetésben?

e) körülmények

Akadályozó körülmények:
Pl: komikus jelenet Bálámmal, a szamárra és az angyallal
4.Móz.22.22-35.
Bálám a kedvezőtlen körülmények ellenére akar haladni a saját feje után. Még az sem gondolkodtatja el, hogy a szamara megszólal.

Hós.2.8. – Isten elrekeszti azt az utat, amin nem jó járni

Segítő körülmények: ajtó nyitások

De a körülmények önmagukban még nem jelentik azt, hogy az az Isten akarata lenne
Pl: Jónás (Jón.1.3) épp talált hajót, volt is pénze, fel is vették

Épp Jónás könyve a jó példa arra, hogy Istennek milyen sok eszköze van a vezetéshez:

 • Szólt
 • Rendelt vihart
 • Reldelt cethalat
 • Rendelt bokrot
 • Rendelt férget

2.Kor.2.12-13 – a körülmények ellenére cselekedett Pál

Isten vezetett-e titeket körülmények által?

f) A belső békesség, vagy kényszerítés

2.Kor.2.12-13
Csel.20.22-23

Pál minden más körülmény, vezetés ellenére a belső kényszerre figyel!
Gyakran perdöntőbb a körülményeknél.

Isten néha egy természetfeletti békességet ad egy döntésben, s onnan tudja a hívő, hogy mi az Ő akarata. (Lélek hangja gyakran így mutatkozik meg. Pl: mikor megtérésem után gyülekezetet kerestem. Nem volt békességem a katolikusok között, a baptista gyülekezetben otthon éreztem magam)

Volt ilyen a ti életetekben?

g) Természetfeletti vezetés

prófécia, álmok, jelek
Vannak ilyenek, erről beszél a Biblia. De nem elsősorban ezeket kell keresni.

 • Prófécia: Csel.21.11 – Agabosz
 • Csel.10.19-20 – Péter látomása
 • Mt.1.20 – József álma

Karizmatikusoknál gyakran túlfűtött hangulatban szólnak a próféciák, látások…

Meg kell őket vizsgálni! 1.Thessz.5.21.

Sokan tesznek ki gyapjút döntésük előtt, mint Gedeon tette. Ez gyakran a hitetlenség jele, mint Gedeonnál.
Gyakran várunk természetfeletti vezetésre, Isten ad is ilyeneket, de ha másként is tud üzenni, akkor azon keresztül szól.
Csel.16.6-10. – isten konkrét beleavatkozása Pálék életébe. Rossz irányba akartak menni.

Volt-e már életetekben ilyen vezetés?

3. A vezetés megértése

Sohasem egy impulzus alapjén lépj, vagy dönts! Veszélyes

Alapelv: 2.Kor.13.1.
8 féle vezetésről beszéltünk, ebből legalább 2-3 meglegyen!
Van-e valamilyen kérdés előttetek, amiben Isten vezetésére vártok?

Pünkösd
 
Radikális életváltozás - Csel 9,19-30
 
Jákób tusakodása
 
A hívő ember szellemi környzete
 
Értő figyelem, a hatékony lelkigondozás módszere
 
Ézs 40 - Megújulás
 
Evangelizáció a mai világban
 
Bizonyságtétel az elutasítás ellenére
 
A hit győzelme 1Jn 5,1-5
 
Jöjjetek énhozzám - Mt 11,25-30
 
Tiszteld szüleidet- 2Móz 20,12
 
Rut 1, 19-22; 4,13-17
 
Senki sem szolgálhat két Úrnak
 
Zsolt 47 - Jahve Király
 
Jn 21 – Szeretsz te engem?
 
Ébredés Ninivében
 
1 Sám 3 - Sámuel elhívása
 
Hós 13 - Térj meg Izrael!
 
Jézus Bethániában - Jn 12
 
Lázár feltámasztása
 
Örálló felelőssége: Ez 3
 
Vallási pluralizmus - szakdolgozat
 
Bemeritesi predikació 2005. szeptember
 
Dávid népszámlálása
 
Hogyan vezet minket Isten?
 
Jézus a tengeren - Mt 14,22-33
 
Mt 18,15-20 Gyülekezeti fegyelem
 
Mt 18 - megbotránkozás
 
Zsid 5,11-14.
 
Ötven ok, amiért Krisztus szenvedett és meghalt
 
Jelenések könyve
 
Mózes sorozat
 
A céltudatos egyház
Szavazógép
Szerinted mi vár lelki értelemben Magyarországra?
    Ébredés lesz
    Stagnálás lesz
    Tovább sorvadnak a gyülekezetek
    Az emberek teljesen elfordulnak Istentől
    Más isteneket fognak követni az emberek
 
 
     
   
         
   
Oldaltérkép | Email | Kedvencek közé | Kezdőoldal powered by SiteSet