Merényi Zoltán honlapja
   
 
   
       
   
 
 
Jákób tusakodása

1Móz 32,23-33

 

Bevezetés:

Szükségünk van jellemformálódásra.

Alaptermészetünk – megromlott képmások lettünk

Alaptermészetünk – testi

 

Megtérésünk után bár Isten bűneinket eltörölte – még hosszú idő, míg Isten átformálja életünket, hogy gyümölcsöket termjünk

 

A JELLEMFORMÁLÓDÁS FOLYAMAT

Nem értünk még célba

A baj az, ha azt gondoljuk nekünk már nem kell változnunk!

Engednünk kell, hogy Isten kezébe vegye életünket

Felhasználja ebben:

  • Igét
  • Imát
  • Közösséget
  • Szolgálatot

Ma egy ötödik eszközt nézünk meg, a próbákat

 

Ez a legkeményebb, de Isten mégis használja, mert sokunk szíve olyan, hogy nem hallgat az Igére, sem a közösségre… De mikor nehéz helyzetbe kerül az életünk, akkor megállunk, készek vagyunk változni.

 

Nézzük Jábób életét!

Neve: Csaló, hazúg – ez kifejezte jellemét is

 

Vallásos nevelést kap, ahol Isten megtapasztalásáról beszélgettek (Ábrahám, Izsák élete)

 

Ennek ellenére önző, akaratos ember lesz belőle. Gyakori a gyülekezetekben is

  • elveszi az elsőszülöttségi jogot
  • elveszi az atyai áldást
  • két feleséget is szerez magának (Lea és Ráchel)

Talpraesett, életrevaló ember. Kész megdolgozni a szükségletei beteljesítéséért, de ha ez nem megy, akkor csaláshoz is folyamodik.

 

Saját elképzeléseink a boldogságról, az életről, gyakran mások, mint amit Isten gondol róla!

 

Pont egy mai emberideál! – De Isten szemében nem kedves az ilyen embernek az élete. Szomorúan nézhette Jákób életét. Mint sokunk életét is így szemléli az ÚR a mennybenL

Tapasztalataim Németországban

 

Imája is önző: 1Móz 28,20-21

  • feltételeket szab
  • Ha minden OK, te vagy az ÚR

De ha nem segítesz, akkor majd megfogom én szerezni. Tulajdonképpen nincs Rád szükségem, csak arra, hogy add az áldásodat!

 

Torz Istenkép: Isten értünk van, azért, hogy kiszolgáljon minket, hogy mindig jól érezzük magunkat

 

Sokan szeretnének ilyen Istent: Olyan, mint egy mennyei kifogyhatatalan bankkártya, vagy egy autómata: bedobom az imát, kiadja a kért áldást!

 

Azt gondolja az ember: NEKEM EZ JÁR!, MERT MEGÉRDEMLEM!

 

Nem érezzük ezek mögött a gondolatok mögött az önzést?!

Gyakran hívők is úgy vagyunk Istennel, hogy elvárjuk Tőle, hogy szemet húnyjon bűneink, rendezetlen dolgaink felett, de számonkérjük Őt, ha nem adja meg azt, amit szeretnénk! Követelőzőek vagyunk! Isten tartozik nekünk azzal, hogy kényelmessé tegy életünket, minden szükségünket kiszolgálja…

 

Megrendül a belé vetett bizalmunk

 

De legtöbbszőr mi hívők is megtaláljuk, hogyan szerezhetjük meg magunk az áldásokat: Jer.2.13.

Be akarjuk biztosítani magunkat az életre. Közben elfeledjük, mit jelent igazán hívőnek lenni, mit jelent tudni, hogy a célunk nem ezen a földön van.

ITT ÉS MOST AKARUNK MINDENT MEGSZEREZNI, pedig ezen a földön küldetésünk van!

 

Jákób élete is ilyan volt, nagy csalódásokat, konfliktusokat nem élt meg: 12 fia, 1 lánya született

 

De Isten meg akarja tanítani valami nagyon fontos igazságra, hogy higgyen! Bízzon teljesen az Istenben. De ehhez ki kell hízni Jákób alól a talajt!

 

Sajnos más lehetőség nincs sokszor: Jak 1,2-4

 

„Próbák nélkül csak elkényeztetett gyerekek jutnának a mennybe, az pedig pokollá tenné azt”

 

Istennek be kell törnie jellemedet, mint Jákób jellemét! – szelidítés

 

Tusakodás

Megy haza Jákób. Jákób tönkretette testvére Ézsau életét. De annak már több mint húsz éve. Gondolhatta, az idő már megoldotta a problémát: DE NEM TETTE

Ézsaú szíve megkeményedett, tele volt haraggal, gyülölettel, élete megkeseredett.

 

Önzésünk, mások életét is tönktreteszi, nemcsak a magunkét. Az idő pedig nem old meg semmit. Gyakran tesszük ezt: tönkretesszük egymás életét játékainkkal, önzéseinkkel, kegyetlenkedéseinkkel. Közben nem érezzük, hogy mit is tettünk (empátiahiány)

 

Ézsaut az évek során megedte a méreg!

Jákobi természetünk gyakran jelen van a gyülekezetben, mikor egymást bántjuk, egymás életét tesszük tönkre, és még nem is látjuk ezt problémának. Mert nekünk van igazunk!

 

Imádkozunk, tele vagyunk kritikával, megggyőződéseink vannak, közben a meélyben feszülnek az indulatok.

 

Jákób az élete eddigi menetére tekintve gondolja ezt a problémát is megoldja. Egy igazi menedzseri gondolat: lefizetem a tesómat.

CSAK AZ EMBERI KAPCSOLATOK NEM ÍGY MŰKÖDNEK!

 

Pénzen nem lehet mindent megvásárolni. Küldök néhány ökröt, juhot, aztán minden rendben. Kiszúrnánk egymás szemét is látszat megoldásokkal.

Ézsaut azonban nem kápráztatja el a pénz – szíve tele van bosszúval. (ez sem dicséretes hozzáállás) 400 emberrel jön, nem azét, hogy barátkozzon

Jákób még nem tudja, hisz sohasem gyakorolta, hogy a rendezésnek más módja van. Ő még jákobi természete szerint gondolkodik: képtelene az alázatra, a bocsánat kérésre, az áldozatra, az együttérzésre.

 

Szüksége van, hogy Isten a kezébe vegye egy kicsit!

 

Most jön a tusakodás! Gyakran, amikor már minden emberi lehetőség véget ér, akkor kezdi keresni az ember az Úrat, akkor kezdi Istent keresni, mikor már önmaga képtelen megoldani problémáját.

 

Nem szeretjük az ilyen helyzeteket, de ilyenkor mutat rá az Úr, mennyire önzőek, mennyire hamis úton járók vagyunk. Istentől függ az életünk, s mi megpróbáltuk saját magunk irányítani azt.

Vak sötét van – ez is lehet üzenet értékű!

 

Volt már ilyen helyzetben az életed, mint Jábóbnak, ha még nem nem igazán tudod, milyen fájdalmas is ez a tusakodás, de milyen csodás az eredmény, ha megharcolod.

 

Amikor az életedben minden összeomlik, összetörnek az álmaid, kapcsolataid felmondják a szolgálatot, pénzed nem számít, akkor kétségbeesel

 

És ha akkor odaállsz Isten elé, tudod, csak Benne bízhatsz, ha Ő most nem segít mindennek vége. De ebben a kűzdelemben elsősorban a te jellemed változik. Isten megtöri a te büszkeségedet, önteltségedet, önzésedet. Nem szereted, de szükséged van rá, ha Isten szerint való életet akarsz élni!

 

Jákób kéri az Isten áldását: el nem engedlek, amíg meg nem áldasz. Most nem számít az idő, hogy jó műsor van a tévében, hogy várnak a barátok. Most csak ISTEN VAN. S tudod, ha meg nem áld téged véged van.

 

Éreztél már ilyet. Voltál már ilyen tusakodásban? Ha nem csak magadban, magaddal tusakodsz állandóan, akkor nem jutottál el odáig mint Jákób.

Nagyszerű kereszténynek lenni, mikor minden sikeres az életedben, de szükséges, hogy Isten összetőrje hamis illúzióidat. RÁMUTASSON EGYEDÜL BENNE BÍZZ? CSAK TŐLE FÜGG AZ ÉLETED.

 

Jákób megsérül. Tuljadonképpen olyan sebet szerez, amely egész életében magán hordoz. Az ilyen tusakodások, életszakaszok mindig ottmaradnak jelként az életeden, de a szíved változik közben.

 

Ki győzött ebben a harcban? Isten, mégis azt mondja, hogy JÁKÓB.

 

Amikor Isten győz az életed, a büszkeséged, az önző vágyaid felett, akkor vagy Te a győztes. Különben vesztes vagy. A vereség sokszor a győzelem (Csodás álmok jönnek)

 

Jákóbnak megváltozik a neve: Izrael (Isten győztese, harcosa)

Kifejezi megváltozott a jelleme, élete.

 

Akarasz te is Izrael lenni?

 

Milyen ez az új jellem? 1Móz 33,2-3

Leborul 7szer a bátyja előtt. Erre képtelen lett volna azelőtt. Tele volt gőggel, önzéssel. Most tud alázatos, szelíd és szerető szívű lenni.

 

Ézsau reakciója: eléje futott, nyakába borult és sírtak

 

Csodálatos – egy húsz éves konfliktus oldódik meg egy pillanat alatt. Mert az egyik mebert átformálta az ÚR, s adott alázatot az életébe! Képes lennél erre te is, vagy tele van a szíved önzéssel, gyűlölettel, indulatokkal. Szükséges, hogy Isten megtörje jellemedet.

 

Pünkösd
 
Radikális életváltozás - Csel 9,19-30
 
Jákób tusakodása
 
A hívő ember szellemi környzete
 
Értő figyelem, a hatékony lelkigondozás módszere
 
Ézs 40 - Megújulás
 
Evangelizáció a mai világban
 
Bizonyságtétel az elutasítás ellenére
 
A hit győzelme 1Jn 5,1-5
 
Jöjjetek énhozzám - Mt 11,25-30
 
Tiszteld szüleidet- 2Móz 20,12
 
Rut 1, 19-22; 4,13-17
 
Senki sem szolgálhat két Úrnak
 
Zsolt 47 - Jahve Király
 
Jn 21 – Szeretsz te engem?
 
Ébredés Ninivében
 
1 Sám 3 - Sámuel elhívása
 
Hós 13 - Térj meg Izrael!
 
Jézus Bethániában - Jn 12
 
Lázár feltámasztása
 
Örálló felelőssége: Ez 3
 
Vallási pluralizmus - szakdolgozat
 
Bemeritesi predikació 2005. szeptember
 
Dávid népszámlálása
 
Hogyan vezet minket Isten?
 
Jézus a tengeren - Mt 14,22-33
 
Mt 18,15-20 Gyülekezeti fegyelem
 
Mt 18 - megbotránkozás
 
Zsid 5,11-14.
 
Ötven ok, amiért Krisztus szenvedett és meghalt
 
Jelenések könyve
 
Mózes sorozat
 
A céltudatos egyház
Szavazógép
Szerinted mi vár lelki értelemben Magyarországra?
    Ébredés lesz
    Stagnálás lesz
    Tovább sorvadnak a gyülekezetek
    Az emberek teljesen elfordulnak Istentől
    Más isteneket fognak követni az emberek
 
 
     
   
         
   
Oldaltérkép | Email | Kedvencek közé | Kezdőoldal powered by SiteSet