Merényi Zoltán honlapja
   
 
   
       
   
 
 
Zsolt 47 - Jahve Király

Bevezetés:

A zsoltár a teológusok számára nagy problémát jelentett. Mi lehetett a keletkezése? Vajon egy ünnepen olvasták fel?

 

A mai kutatások szerint a zsoltár az Újév ünnep alkalmával lett felolvasva. Ahol kikiáltották Jahve királyságát.

 

Minden évben folyamatosan emlékeztette Izraelt, hogy a föld Ura nem más, mint Isten.

 

A föld sem az övéké, hanem mindnet amit kaptak Istentől kapták.

Aztán a másik érdekessége a zsoltárnak, hogy Jahvét az egész világ Urának kiáltja ki a zsoltár. Ez hogyan lehetséges, mikor Izrael számára Jahve csak az Ő istene volt.

 

Nem élt bennük az a gondolat, hogy Isten minden ember istene, nemcsak egy nép istene.

 

1. Jahve Király

 

Izrael számára a királyság intézménye nem volt kívánatos. Bár királyság lett az országban, de ez csak problémákhoz vezetett. Mert Izrael számára tudni kellett, hogy egyetlen Király van, a Királyok Királya, az Uraknak Ura: Isten.

 

Mint Király uralkodik – nem demokratikusan választják.

Akár hiszel benne, akár nem Ő a király a világ felett.

 

Ő az, aki törvényeket alkot és számonkér.

 

Bár ebben a királyságban valami probléma történt. Valaki fellázadt a Királlyal szemben.

Magával hurcolta az angyali seregek harmadát és az egész emberiséget.

 

Zsolt 2,1-3

Dobjuk le magunkról bilincseinket, tépjük le köteleinket!

Milyen király ellen érdemes lázadni?

Csakis egy despota, önkényúr ellen, aki nyomorgatja a népet, és szenvedni hagyja, nem törődik velük.

 

Én ilyennek képzeltem sokáig Istent. És tudom, hogy sokan így vannak vele.

Ha Isten jó és Ő az, aki uralkodik, akkor miért van annyi szenvedés, miért nem szünteti meg?

 

Én azt képzeltem, hogy erkölcsileg Isten fölé emlkedhetek – de ez gőg és bűn volt életemben. Ugyanúgy mint a Sátán életében. Aki fellázadt a Teremtővel szemben.

 

Van-e magyarázat a világban tapasztalható sok nyomorúságra, igazságtalanságra?

Múlt héten találkoztam egy asszonnyal, aki az interneten látta a honlapomat és így vette fel velem a kapcsolatot. Elmondta, hogy az élete milyen szerencsétlenül sikerült eddig. Egy férfi átverte 7 millió forinra, miért történik ez vele?

 

Aztán Istenről beszéltünk, hogy nem is valósulhatott meg az Ő akarata az életében, mert soha nem is kereste azt.

Isten olyan uralkodó, aki engedi szabadon dönteni az embereket. De csak e világon. Az ítéletkor, mint Bíró fog megjelenni és mindenki megítéltetik döntése, cselekedete, hite alapján. Az lesz az igazság napja.

 

Magyarázat nincs. De valószínű Isten uralmát nem korlátozza azt, hogy most önként lemond hatalmának gyakorlásáról egy időre.

 

Az egyébként kérdés, hogy ma is az egész föld királya-e Isten, Jahve? Vagy a világ istene a Sátán?

 

De milyen is ez a király?

Jn 17,3 – az az örök élet, hogy ismernek téged az igaz Istent és akit elküldtél a Jézus Krisztust

 

Milyennek ismered te Istent?

Megbízol benne, nemcsak azért mert félsz Tőle, hanem azért mert tudod, hogy Ő jó és a legjobbat akarja neked?

 

Egyáltalán honnan ismerjük meg Istent?

A körülményeinkből, a világ eseményeiből? Nem látjuk az ő kegyelmét. Sőt az Ige is elmondja, hogy igazságtalan világ ez, amit megrontott a bűn, az Isten nélküli élet.

 

Ha valóban Isten uralkodna, akkor nem lennének háborúk, nem lenne szenvedés, éhezés, ez nem az Ő akarata.

 

A mostani világ gonoszságban vesztegel. 1Jn 5,19

 

Miért nem cselekszik akkor Isten?

Mert akkor sok ember elpusztulna, akik bűnben vannak, akik a Sátán hatalmában állnak, azok mind elvesznek.

 

Két ország létezik most, két uralkodóval: Csel 26,18

Isten még vár, hogy némelyek megtérjenek. 2Pt 3,9

 

Ezért gondolom, hogy ez a zsoltán eszkatológikus, prófétai zsoltár. Majd erről egy kicsit később.

 

De vissza az eredeti kérdéshez, hogyan ismerjük meg Istent?

Az Igéből. A hívő ember életéből. Ahogyan Isten az Ő gyermekeivel bánik.

Ahogy cselekedett a történelemben

 

Hós 11,1-9

„Szeretettel bánik népével bár az bűnöket követ el.

Megindult a szívem, egészen elfogott a szánalom”

Már az Ószövetségben is így mutatkozik be Isten

 

De leginkább Jézusban ismerjük meg Isten szeretetét

 

Jn 3,16 – egyszülött Fiát adta. Gondoljunk bele. Ennyire fontosak vagyunk számára. Annyira kívánkozik utánunk. Mi fordítottunk neki hátat, de ő fizet a bűneinkért. És a legdrágábbat áldozza fel értünk.

Nézz a Golgotára és meglátod, milyen az Isten!

Ki az az ember, aki a kereszt tövében még mindig gyalázza az Urat. Az ilyen ember menthetetlen, és méltó a kárhozatra.

 

A megfeszített Jézus Krisztus, aki elvégzett mindent, az méltó, hogy leboruljunk előtte.

 

Fil 2,5-11 – minden térd meghajol előtte és megvallja, hogy Jézus Krisztus Úr, az Atya Isten dicsőségére.

 

Jel 4,8-11

Jel 5,9-14

Isten és Jézus Krisztus dicsőitése a mennyben. Egy ilyen királyhoz ez illik. Nem a félelem miatt, hanem azért, mert Ő jó és tökéletes.

 

Hadd kérdezzem, a te életedben is Úr Jézus Krisztus?

 

2. Akik Jézust befogadták, csak Úrként fogadhatták be

Mit jelent ez?

 

„legyen meg a te akaratod” „Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus”

Róm 12,1-2

2Kor 5,15

 

Nem önmagunknak élünk – szolgák vagyunk Istennek – mi az a mi megköveteltetik – az engedelmesség

 

Mi jár azoknak, akik engedetlenek a királynak – bűntetés

Isten azonban nagyon kegyelmes és szerető, türelmes – sokan vissza is élnek vele.

 

Te hogyan bánsz Isten kegyelmével?

 

3. Végső idő

Eljön majd az a nap, amikor mindannyian megjelenünk Isten királyi trónja előtt. Amikor mindenkit ítélni fog, még a hívőket is. Akkor minden térd meghajol előtte, minden király, minden nemzet. De te hogyan fogsz megállni előtte?

 

 

Pünkösd
 
Radikális életváltozás - Csel 9,19-30
 
Jákób tusakodása
 
A hívő ember szellemi környzete
 
Értő figyelem, a hatékony lelkigondozás módszere
 
Ézs 40 - Megújulás
 
Evangelizáció a mai világban
 
Bizonyságtétel az elutasítás ellenére
 
A hit győzelme 1Jn 5,1-5
 
Jöjjetek énhozzám - Mt 11,25-30
 
Tiszteld szüleidet- 2Móz 20,12
 
Rut 1, 19-22; 4,13-17
 
Senki sem szolgálhat két Úrnak
 
Zsolt 47 - Jahve Király
 
Jn 21 – Szeretsz te engem?
 
Ébredés Ninivében
 
1 Sám 3 - Sámuel elhívása
 
Hós 13 - Térj meg Izrael!
 
Jézus Bethániában - Jn 12
 
Lázár feltámasztása
 
Örálló felelőssége: Ez 3
 
Vallási pluralizmus - szakdolgozat
 
Bemeritesi predikació 2005. szeptember
 
Dávid népszámlálása
 
Hogyan vezet minket Isten?
 
Jézus a tengeren - Mt 14,22-33
 
Mt 18,15-20 Gyülekezeti fegyelem
 
Mt 18 - megbotránkozás
 
Zsid 5,11-14.
 
Ötven ok, amiért Krisztus szenvedett és meghalt
 
Jelenések könyve
 
Mózes sorozat
 
A céltudatos egyház
Szavazógép
Szerinted mi vár lelki értelemben Magyarországra?
    Ébredés lesz
    Stagnálás lesz
    Tovább sorvadnak a gyülekezetek
    Az emberek teljesen elfordulnak Istentől
    Más isteneket fognak követni az emberek
 
 
     
   
         
   
Oldaltérkép | Email | Kedvencek közé | Kezdőoldal powered by SiteSet