Merényi Zoltán honlapja
   
 
   
       
   
 
 
Ébredés Ninivében

Jónás 3

Bevezetés


Viszonylag könnyen értelmezhető könyvről van szó, mely nagy igazságokat tartalamz.

A történet képies, már-már filmszerű –  könnyen el tudjuk képzelni magunkban a történetet

Azonkívül nagyon aktuális, hiszen olyan igazásgokat ismerünk meg benne, mint

 

 • Isten irgalma minden ember felé
 • A hívő ember közönye, hamis vallásossága és annak következményeű
 • Isteni vezetés
 • A megtérés szükségessége
 • Ébredés

 

Bárcsak Isten a mi szívünket is meg tudná érinteni és változások történnének az olvasása közben.

 

A mai igeszakaszunk egy igazi ébredés leírása. Egy egész város megtéréséről van szó benne. Mi is nagyon szeretnénk ilyen változásokat megélni Magyarországon és Békésen.

Sokan lemondtak már róla sajnos.

 

A mostani Békehírnökben lehetett olvasni Sierra Leonéról, ahol volt egy falu, amit NINCS ISTENnek hívtak. Züllött és hírhedt település volt. Aztán misszionáriusok érkeztek, akik először karitatív segítséget nyújtottak majd hirdették köztük az evangélimot. Most a helyi iskolát is ők működtetik. A város nevét pedig át akarják nevezni Krisztus erejé-re.

 

Ilyen ébredések a történelemben megtörténtek már. A leghíresebbek a Walesi ébredés, az Egyesült Államokban a XVIII. században történt ébredés.

 

Ma is történik ilyen Ázsiában, Afrikában. Dél-Kóreában már hatalmas milliós gyülekezetek vannak. És folyamatosan növekszenek.

 

Magyarországon is tapasztaltak már ilyen ébredéseket, mikor Isten hatalmasan megváltoztat életeket, emberi szíveket, egész társadalmat. De sajnos rég éltük már át ilyen nagy erővel, hogy egész városok változzanak meg.

 

1. Isten szólt másodszor is

 

Isten nem mondott le Ninivéről a bűnös városról. Nem változtatott tervén Jónás hitetlensége, engedetlensége miatt.

 

Az is érdekes, hogy nem keres más embert. Miért pont Jónást? NEM tudjuk.

Őt választotta ki ez az ő feladata.

Te tudod mi a feladatod?

 

Jónás nem akar elsőre engedni.

 

a) Nem érti miért kell elmenni a pogányok közé – vallásos akadály
Tudja, hogy bűnösök és tele vannak gonoszsággal.
De nem érti, hogy Isten szereti a bűnösöket, hogy nem örvend a halálukban

 

Mi gyakran gondolkodunk hasonló módon. Azt mondjuk mi nem megyünk a hitetlenek közé, mert beszennyeznek minket is. Itt az iamházban könnyű szent életet élni, de a küldetésünk a nem hívők felé szól. Megértetted?

 

Persze az nem jó megoldás, hogy gyerünk a hitetlenek közé, és csináljuk mi is azt, amit ők. Jézus egyértelműen fogalmaz: Jn 17,15-15

 • Ne vedd ki őket a világból
 • Őrizd meg a gonosztól
 • Szentnek lenni a bűnös környezetben
 • Nem vagyunk e világból valók
 • Mégis oda küld minket Jézus

Mi is olyan közönyösek vagyunk, mint Jónás? Érdekel téged a többi ember üdvössége?

 

b)  Jónás azt hiszi, hogy csak Izrael istene Jahve. De Ő túlvan a teológiai dogmákon. Nem érti ezért sem Jónás az Urat. Neki elvei vannak, amit még maga Isten sem képes megváltoztatni.

 

Sokszor látom ezt, hogy hívők felépítenek egy teológiát magukban, amin aztán képtelenek változtatni, még akkor sem ha maga az Isten szól hozzájuk.

 

Mi a fontos számodra? Elképzeléseid, vagy Isten terve? Legyél nyitott felé, sokszor felrúgja eddigi gondolkodásodat, vallásosságodat. Aki képtelen nyitott lenni, képtelen a változásra, azt Isten nem tudja használni.

 

Másodjára elmegy Jónás.

Gyakaran mondjuk, hogy Jónás milyen engedetlen, de másodszorra megy. NEKÜNK HÁNYSZOR KELL SZÓLNIA és mégsem tesszük?

 

Azt gondolod, hogy Isten valaki mást küld? Ő téged szánt egy feladatra, ha nem teszed meg, akkor más nem teszi meg helyetted. Nagy felelősség ez, gondolj bele!

 

2. Ninive

 • Hatalmas nagy város volt
 • Három nap kellett az áthaladáshoz.
 • Körülbelül 1 millió lakosa lehetett
 • Nagy gazdagság, és az akkori világ központja

Ugyanakkor nagyon bűnös volt

Telve gonoszsággal, paráznasággal, gyűlölködéssel, bálványimádással.

 

És asszíria fővárosa, amely ellensége Izraelnek. Érdekes, hogy Jónás 760 körül II. Jeroboám alatt élt és 722-ben el is foglalja Izraelt.

Ki az, aki azt akarja, hogy megkegyelmezzen Isten az ő ellenségének. Titokban örült Jónás, hogy elpusztul Ninive és akkor egy veszéllyel kevesebb az országban.

 

Isten néha olyan emberek közé küld, akik elutasítanak, vagy akik ellenségeink. Olyan jó lenne, ha ezt megtanulnánk, és nemcsak azoknak hirdetnénk az Igét, akik kedves emberek.

 

3. Jónás igehirdetése

 

Honnan tudta volna Ninive, hogy bűnös, hogy mi Isten terve, ha nem hallották az evangéliumot?

A Róm 10 beszél erről, hogy a hit hallásból van a hallás Isten igéje által.

 

De milyen furcsa ez a prédikáció, nem hosszú. Összesen 5 héber szóból áll.

Úgy néz ki, nem a hosszú prédikáció az, ami a leghatásosabb.

Ebből az utolsó szó: hpk szótőtől jön, ami elég erős kifejezés. Az 1Móz 19,25-re utal, ahol ugyanezt a szót használja a héber amikor Isten elpusztítja Sodomát és Gomorrát.

 

Ez a mondat jelzi, hogy milyen komoly következménye van az istentelen életnek, a bűnnek. Hogy milyen helyzetben is vannak az emberek körülöttünk.

 

Miért nem kedveskedik Isten? Miért ilyen kemény az üzenet?

Mi sokszor elkenjük az üzenetünket. Még az evangélizációban sme mondjuk ki, hogy Isten ítélete van felettünk, a bűn fölött,  a világ fölött.

 

A növekvők óráján beszéltünk a Róm 1-3 szakaszról. Itt is arról beszéltünk, hogy Isten evangéliumot hirdet, de először van egy rossz hír benne. NINCS EGY IGAZ SEM

 

Néha jó lenne, ha mi is megértenénk Isten bűngyűlölő Isten. Hogy életünk nem játék, hogy engedetlenségünk Isten szemében nem kedves. Nem mindegy, hogyan élünk.

 

Voltak ébredési prédikátorok, akik nagyon keményen beszéltek a gyülekezethez. Voltak, akiket elkergettek, hogy nem bírták őket hallgatni, de mások viszont megtértek.

 

4. Ninive reakciója

 

Mire számíthatott Jónás. Kiáltja az üzenetet a nagy városban. Talán rárontanak, elhallgattatják, megverik? Lehet megfordult a fejében. Sokan félnek őszintén, bátran képviselni Isten üzenetét a világban.

 

De Ninive másként cselekszik. Ez megdöbbentő lehetett a zsidók számára is, hiszen ők mint a választott nép gyakran megkeményítette a szívét.

 

És valóban ez a két reakció lehetséges Isten üzenetére.

Vagy megtérés, beismerés, változás

Vagy megkeményedés

 

Te hogyan hallgatod Isten üzenetét? Talán már ennél rosszabb állapotban vagy és közönyösen ülsz, miközben Isten beszél hozzád?

 

De nézzük mit tesz Ninive!

Az ébredés mindig megtéréssel, bűnbánattal kezdődik. Sohasem látványos, nagy örömteli alkalmakkal indult az ébredés, hanem azzal, hogy az emberek rájöttek mennyire eltávolodtak az Úrtól, mennyire nyomorult az életük, és csakis Isten kegyelmében, megmentő szeretetében reménykedhetnek.

 

Négy momentumot emelnék ki ebből az ébredésből

 

 1. A város vezetője az ébredés élére állt. Volt a történelemben olyan ébredés, amikor alulról indult az emberek köréből és a vezetők épp akadályai voltak. De gyakrabban a vezetőségtől indult el. A pásztortól, a vezetőktől, akik az ébredés élére álltak. Nem akadályozták, hanem támogatták, sőt ők jártak élen. Olyan jó lenne, ha vezetőségünk, beleértve magamat is tudnék ilyen példával előljárni!
 2. Az ébredés bűn felismeréssel és bűnbeismeréssel indul. Ninive megszomorodott. Erre szükség van. Nem kerülhetjük ki. Össze kéne törnünk, és kiáltani Istenhez. Könyörülj rajtunk, mert elveszünk. Nem akarunk ebben az állapotban maradni. (Walesi ébredés indulása – 21 oldal) Ima és böjt kíséri. De ez nem vallásos imádság. Buzgúságos könyörgés. Néhány szó a böjtről. Ma kevesen gyakorolják. Ez nem valami olyan eszköz, amivel kényszerítenénk Istent („éhségsztrájk), hanem teljes odakoncentrálás Istenre, az Ő akaratának keresése, amikor minden mást kizárok az életemből. Jövő szombaton szeretném, ha böjtnapot tartanánk. Az ifiben meg is hirdettük!
 3. Az ébredés következő eleme a megtérés. „Térjen meg mindenki a rossz útról, hagyjon fel erőszakos tetteivel!” Addig nem fogunk tapasztalni nagy dologokat, amíg meg nem térünk titkolt, megtűrt bűneinkből. Amíg el nem hagyjuk őket. Amíg rendezetlen kapcsolatok lesznek, horozott neheztelések, harag. MINDENKI TÉRJEN MEG, ÉS HAGYJON FEL AZ ERŐSZAKOS TETTEIVEL!
 4. Az ébredés jellemzője az alázat és a kegyelemben való bizalom. „KI TUDJA, TALÁN” Nem érdemeljük ezt meg, Istenen múlik, az Ő akaratán, döntésén, mit tesz velünk, gyülekezetünkkel, városunkkal.

Tudunk-e ilyen szívvel közelíteni Jézus Krisztushoz? Kész vagyunk megtérni minden bűnünükből, és elhagyni azokat?

 

5. Isten válasza

 

Isten megmásította az ítéletet. Sodoma és Gomorra nem tért meg, el is pusztult. Ninive viszont megváltozott. Isten kegyelmezett nekik. Olyan jó lenne, ha városunk, és országunk is megtérne hamisságából, paráznaságából, gyűlölködéseiből, istentelenségeiből, önzéséből. Istenhez kiáltanának.

 

De ennek rajtunk kell elindulnia, gyülekezetünkön ennek a folyamatnak.

 

6. Az ébredés nem garantálja a későbbi visszaesést!

 

Körülbelül 150 évvel később 612-ben valóban elpusztul Ninive a babiloni birodalom által, de ez más egy másik történet.

Nem lehet a múltból élni, régi megújulásokból, megtérésekből. Mindig újra és újra kell Istenhez kiáltani. A múlt már elmúlt, nem lehet nosztalgiáznunk. Most kell újból átélnünk Isten munkáját közöttünk!

 

7. Befejezés

 

 • Hogyan állunk küldetésünkkel. Nekünk hányszor kell szólnia Istennek?
 • Készen állunk-e arra, hogy Isten ébredést adjon?
 • Vágyunk-e rá?
 • Érezzük-e saját bűneink súlyát?
 • Különösen vezetőink, hogyan állunk mi a bűnbánattal, az Isten hangjának való engedelmességben?
 • Készen vagyunk a megtérésre, az enegdelmességre?
 • Kívánom, hogy Isten adjon ébredést Békésen, mint annak idején Ninivében
Pünkösd
 
Radikális életváltozás - Csel 9,19-30
 
Jákób tusakodása
 
A hívő ember szellemi környzete
 
Értő figyelem, a hatékony lelkigondozás módszere
 
Ézs 40 - Megújulás
 
Evangelizáció a mai világban
 
Bizonyságtétel az elutasítás ellenére
 
A hit győzelme 1Jn 5,1-5
 
Jöjjetek énhozzám - Mt 11,25-30
 
Tiszteld szüleidet- 2Móz 20,12
 
Rut 1, 19-22; 4,13-17
 
Senki sem szolgálhat két Úrnak
 
Zsolt 47 - Jahve Király
 
Jn 21 – Szeretsz te engem?
 
Ébredés Ninivében
 
1 Sám 3 - Sámuel elhívása
 
Hós 13 - Térj meg Izrael!
 
Jézus Bethániában - Jn 12
 
Lázár feltámasztása
 
Örálló felelőssége: Ez 3
 
Vallási pluralizmus - szakdolgozat
 
Bemeritesi predikació 2005. szeptember
 
Dávid népszámlálása
 
Hogyan vezet minket Isten?
 
Jézus a tengeren - Mt 14,22-33
 
Mt 18,15-20 Gyülekezeti fegyelem
 
Mt 18 - megbotránkozás
 
Zsid 5,11-14.
 
Ötven ok, amiért Krisztus szenvedett és meghalt
 
Jelenések könyve
 
Mózes sorozat
 
A céltudatos egyház
Szavazógép
Szerinted mi vár lelki értelemben Magyarországra?
    Ébredés lesz
    Stagnálás lesz
    Tovább sorvadnak a gyülekezetek
    Az emberek teljesen elfordulnak Istentől
    Más isteneket fognak követni az emberek
 
 
     
   
         
   
Oldaltérkép | Email | Kedvencek közé | Kezdőoldal powered by SiteSet