Merényi Zoltán honlapja
   
 
   
       
   
 
 
Jézus Bethániában - Jn 12

Jn 12,1-8

 

Bevezetés:

Lázárt feltámasztása után nyilvános elfogató parancsot adtak ki Jézussal szemben

Már elhatározták, hogy megölik.

Milyen sötét gondolat – Jézus jeleket tesz, de ők nem akarnak rá hallgatni!

 

 

Ok: Nem akarnak megtérni, nem akarnak változni. Inkább megölik azt, aki figyelmezteti őket.

Mint Bemerítő János esetében. Őt is elhallgattatták.

De ezzel nincs megoldva a probléma. Sőt sokkal súlyosabbá válik.

 

Sok ember azt gondolja, hogy ha elhallgattatja azokat az embereket, akik nem értenek vele egyet, akkor nyugodtan aludhat.

 

„Szeretik az emberek a fénylő igazságot egészen addig míg az őket igazolkja. Ágoston

 

Nem azt kell gyűlölni, aki azt mondja neked térj meg, hagyd el a bűnödet, hanem azt, aki arra bíztat maradj a bűnben. Mikor hazudnak, hízelegnek neked az emberek, hogy minden rendben van, mikor nem ez az igazság.

 

Ha egy égő házban belebújsz egy szekrénybe, akkor még ugyanúgy elpusztulsz, mintha látnád a tüzet.

 

2–3. Jézust vendégül látták a betániai testvérek.

 

Mária, Márta nagyon hálásak lehettek.

Jézus többször gyakori vendég lehetett Betániában. Lk 10,38-42

Az Olajfák hegyének K-i lejtőjén, Jeruzsálemtől kb. 3 km-re fekszik a Betánia nevű falu

 

Itt mindig szerető barátokra talált, nem kellett harcolnia. Nem kellett tartania senkitől sem.

Itt áldotta meg tanítványait mennybemenetele előtt (Lk 24,50)

 

Életünkben fontosak ezek a Betániák. Olyan helyek, ahol szeretnek, ahol nem kell szerepet játszanom, ahol őszinte lehetek, ahol esetleg lazíthatok is.

 

Szombat nap – 6 nappal a páska előtt (nisszán 9.)

 

Mennyire hiányzik ez az embereknek. Ezért járnak kocsmába – de ott ezt kapják?

 

Számomra ilyen Betánia volt Sopronban az a család ahova jártam házi csoportba megtérésem után. Mindig nagyon vártam. Igazi szeretetet tapasztaltam.

 

Nem kellett attól félni, hogy bántanak, hogy belém kötnek, hogy meg kell felelnem valakinek. Szabadon beszélgethettünk. Elmondhattuk egymásnak gondolatainkat, érzéseinket, félelmeinket, kétségeinket. Imádkoztunk egymásért.

Nem vallásos máz volt, hanem valóság.

 

Ilyen közösség lehetett Betánia.

 

Ezt a családot nem érdekelte, hogy elfogató parancs van. Ki volt adva, hogy ha valaki tudja hol van, jelentse. Nem voltak ügynökök, besúgók!

Ma ugye az ügynöklisták időszakában ez komoly dolog. Elképesztő milyen sok ember, hívő, lelkész volt áruló, akik így reméltek valami haszont életükben.

 

Mária és Márta nem ilyenek voltak.

Sokan bújtattak a II. világháború idején zsidókat. Igazi emberi cselekedet volt ez.

 

Ott van velük Lázár. Milyen nagy jelentősége van ennek is. Lázár él, meg akarják ölni. Sorsáról nem tudunk a későbbiekben. De ott van Jézus mellett. Honnan jött vissza? Mennyországból a pokolból. Mesélt a többieknek? Nem tudjuk.

Véleményem szerint nem volt a mennyben, sem a pokolban. A Seolban lehetett, nyugvó helyen.

 

Jézus elfogadja az asszonyok szolgálatát. Jézus körül sokszor látunk asszonyokat szolgálni.

Sokszor úgy érzem, hogy asszonyainkat nem becsüljük eléggé, azt mondjuk, nekik nincs joguk szolgálni, beleszólnia  gyülekezet dolgaiba…

 

A Biblia beszél prófétanőkről, evangelista asszonyokról, asztal körül szolgáló asszonyokról…

Ezt meg lehetne jobban vizsgálni!

 

Vendégfogadás, mint erény – az Újszövetség ezt szolgálatnak tartja.

Nagy furcsaság volt számomra, miután megtértem, hogy bárhova mentem az országba, mindig befogadtak hívők a házukba. Ilyen nincs a világban.

 

Amerikában még a hívőknél sem szokás. Elviszik őket inkább drága szállodákba, de a saját házukba nem engedik be a vendéget.

 

Jó lenne megmaradna ez a fontos érték a közösségünkben.

 

Milyen érdekes hogy a két asszonynak más-más szolgálata van.

 

Márta szolgálata

 

Márta mindig a gyakorlat embere. Ő süt-főz. Megteszi, amit meg kell tenni. Mária inkább Jézus lábánál szeret lenni.

 

Azt gondolom szükség van mindkét szolgáltra. Olyanokra, akik szerveznek, akik intézkednek, akik sütnek-főznek, akik szállítanak…

 

S olyanokra, akik inkább Jézus közelében szeretnek lenni. Én azt gondolom inkább a második fajta ember vagyok.

 

De mindannyiunknak szüksége van erre a két dologra. Krisztusért tenni és vele lenni. Mk 3,14

 

Márta olyan hitvallást tett, mint Péter!!!

 

Márta most minden zúgolodás nélkül teszi a dolgát. Azt gondolom ez is jó példa. Fil 2,14

 

Mária szolgálata

 

Mária nagyon hálás.

Vesz 300 dénár (1,2 kg ezüstpénz! – kb egy évi kereset – valószínű az összes spórolt pénze benne volt) értékben olajat. Kb 33 dkg-nyit. A legdrágább olajból

 

A nárdusolajat a Himalájában termő Nardostachys vagy Valeriana Gatamansi gyökeréből nyerték, Plinius szerint igen drága olaj volt. Nárdust használtak a templomi illatáldozathoz.

Lezárt edényekben szállították, csak különleges alkalommal nyitották ki.

 

 

Ez kifejezi, hogy Jézus ezt érdemli. Nem kevesebbet, a legtöbbet.

A legtöbbet időnkből, a legtöbbet életünkből.

 

Az Ószövetségben az áldozatnak mindig tisztának, tökéletesnek kellett lennie. A legjavából kellett adni.

Nem a silányból, a maradékból, a feleslegből.

 

Sokan ma így vannak Istennel. Csak a feleslegükből adakoznak, csak a felesleges idejüket adják oda.

De azt mondják, ne vigyük túlzásba a dolgot.

 

Nem misszióznak, mert az már túl ciki…

 

A minimumot keresik. De nem a maximumot.

Mária pazarol. Ott van Jézus lábánál és önti rá a drága olajat.

Te szoktad pazarolni idődet, energiádat, életedet Isten oltárán?

 

Mennyit szoktál imádkozni, Igét olvasni, dicsérni Őt? Pazarlod az életedet?

 

Pál azt mondta, hogy neki még az élete sem drága neki – Csel 20,24 – hogy Őt szolgálhassa

Mire pazarlod életedet?

Tékozlod saját gyönyörűségedre, vagy pazarlod azt Jézus szolgálatára?

 

Mária jól cselekedett!

 

2Kor. 2,14-15

De hála legyen Istennek, aki a Krisztus ereje által mindenkor diadalra vezet bennünket, és ismeretének illatát terjeszti általunk mindenütt.

Mert Krisztus jó illata vagyunk Isten dicsőségére mind az üdvözülők, mind az elkárhozók között:

 

4–6. Az éles kontraszt Mária és Júdás személye között.

 

Júdást nem a Krisztus iránti szeretet, hanem a pénz szerelme motiválja.

Mk szerint (Mk 14,4-5) mások is fel voltak háborodva! – megbotránkoztak

Ragadós a botránkozás

 

Tetszetős érv mögé rejti a maga önzését. A „tetszetős érv”, az „okos” beszéd a hazugság leplezője, a csalárd, becstelen életmód palástolója. A képmutatást rejtő „okos” beszéd nem hat a meggyőzés erejével.

 

Mária 300 dénárt pazarol Jézusra, Júdás 30 ezüst pénzért (ami a dénár másik neve) 1/10-éért elárulja Mesterét!

 

Téged mi motívál? Mik a céljaid az életben? Egyre többet szerezni, vagy egyre többet szolgálni? Hogyan tervezed életedet? Kényelmet megszerezni és aztán csak ellenni, vagy Istennek átadni mindent?

 

7–8. Jézus Júdással szemben védelmébe veszi Máriát, utalva saját közeli halálára.

 

Jézus átlát Júdás mesterkedésén, álnokságán.

Nem a szegények megsegítése ellen beszél Jézus. Sőt a Biblia tele van szociális tanítással.

Jézus már a temetéséről beszél. Ez a kenet, már előrevetíti Jézus halálát.

Nemsokára meg fogok halni – még most is sajnálod tőlem a szeretetet?

 

Sokszor hallani egy tragédia után, ha tudtam volna, hoyg elmegy még az utolsó pillanatban megmondtam volna neki mennyire szeretem… vagy mindent megadnék, ha mégegyszer láthatnám.

 

Csak addig tudjuk szeretni egymást, amíg együtt vagyunk. Utána már késő a bánat.

Amit megtehetsz ma a testvéreddel – ugyanilyen módon pazarold a szeretetet feléje.

 

Mint a samaritánus! Aki többet adott mint ami kötelező volt.

Adj! Adj másoknak.

Tartozunk egymásnak, ha szeretsz, akkor egy kicsit törlesztesz a tartozásodból. Nem plussz hanem szükséges!

 

Elhangzott: Békési Baptista Gyülekezet 2005. március

Pünkösd
 
Radikális életváltozás - Csel 9,19-30
 
Jákób tusakodása
 
A hívő ember szellemi környzete
 
Értő figyelem, a hatékony lelkigondozás módszere
 
Ézs 40 - Megújulás
 
Evangelizáció a mai világban
 
Bizonyságtétel az elutasítás ellenére
 
A hit győzelme 1Jn 5,1-5
 
Jöjjetek énhozzám - Mt 11,25-30
 
Tiszteld szüleidet- 2Móz 20,12
 
Rut 1, 19-22; 4,13-17
 
Senki sem szolgálhat két Úrnak
 
Zsolt 47 - Jahve Király
 
Jn 21 – Szeretsz te engem?
 
Ébredés Ninivében
 
1 Sám 3 - Sámuel elhívása
 
Hós 13 - Térj meg Izrael!
 
Jézus Bethániában - Jn 12
 
Lázár feltámasztása
 
Örálló felelőssége: Ez 3
 
Vallási pluralizmus - szakdolgozat
 
Bemeritesi predikació 2005. szeptember
 
Dávid népszámlálása
 
Hogyan vezet minket Isten?
 
Jézus a tengeren - Mt 14,22-33
 
Mt 18,15-20 Gyülekezeti fegyelem
 
Mt 18 - megbotránkozás
 
Zsid 5,11-14.
 
Ötven ok, amiért Krisztus szenvedett és meghalt
 
Jelenések könyve
 
Mózes sorozat
 
A céltudatos egyház
Szavazógép
Szerinted mi vár lelki értelemben Magyarországra?
    Ébredés lesz
    Stagnálás lesz
    Tovább sorvadnak a gyülekezetek
    Az emberek teljesen elfordulnak Istentől
    Más isteneket fognak követni az emberek
 
 
     
   
         
   
Oldaltérkép | Email | Kedvencek közé | Kezdőoldal powered by SiteSet