Merényi Zoltán honlapja
   
 
   
       
   
 
 
Senki sem szolgálhat két Úrnak

Textus: Mt 6,24

Bevezetés:

Még tovább folytatja Jézus a következetes hívő életről való tanítását.
A képmutatásról, a tisztaságról tanított minket az elmúlt héten, mikor a szem tisztaságáról volt szó.
A világi javakról, a gazdagság kisértése is előkerült már: „Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön…”
Párhuzamos igehely még radikálisabb: Lk 12,33-34: „Adjátok el vagyonotokat!
Láttuk, hogy a vagyon hogyan válhat az ember életében akadállyá, hogy Istent tudja követni az ember.
Jézus ma is a radikális életről szeretne tovább tanítani.


1. Mammon

Mammon – ilyen istenség nem létezett a közel-keleten

Egy sémita szó – pénzt jelent

Ha jobban belegondolunk, akkor Jézus itt a gyakorlati materializmusról beszél. Arról az életről, elképzelésről, amely a földi életben látja csak egyedüli reménységét.

Érdekes, hogy nem egy bizonyos istenségről tanít Jézus. Izrael gyakran került abba a kisértésbe, hogy más kultuszokat is befogadjon: Baál kultusz, amely termékenységi kultusz volt.

Itt egy ma is meglévő bálványról tanít. Ma sem szobrok előtt hajolnak meg az emberek, nem különböző istenek ragadják meg az emberek szívét, hanem a HATALOM, A GAZDAGSÁG…

De emögött a bálvány mögött is a Sátán ereje áll.

Jézus nemhiába tanít után az aggodalmakról, hogy Istennek van hatalma betölteni a szükségeinket.

Az értékrendnek helyen kell lennie életünkben: „Keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek mind ráadásul megadatnak nektek”

Hogy állsz te ezzel a kérdéssel? Mennyire kergeted a pénzt, a gazdagságot? Mennyire tölti meg gondolataidat, idődet? Van még időd mellette az Urat keresni, szolgálni Őt?

Lk 21,34 – Vigyázzatok magatokra, nehogy szívetek elnehezedjék mámortól, részegségtől vagy a megélhetés gondjaitól…
Megnehezedik a szív.

Ézaiás korának bűnei: Ézs 2,6-8
Izraelnek ezek voltak a támaszai

Ézs 5,12 – A jólét eltakarja előlük a lényeget, Istent.
A mai világot is ez a bálvány vezeti. Sok hívő ember szíve is megnehezedett már ettől. Elfelejtve küldetését, célját.


2. Istenhez való viszony

Az ember mindenképp szolga – vagy Istent, vagy a bűnöket, a Sátánt szolgálod

Nincs köztes állapot. Nincs semleges terület. Pál is azt mondja szolgálatáról: az embereket hívni a sötétségből a világosságba, a Sátán hatalmából Isten országába.

Te már a világosságban vagy? Isten országában vagy?

Milyen más a két uralkodó!
Jézus az élete árán vásárolt meg bennünket!
De így is szolga vagy. Isten rád bízott feladatokat.
Jézus vállalatának munkatárasai vagyunk.

Kik dolgoznak valamilyén cégnél alkalmazottként? Hogyan kell hozzáállni a munkához? Mit mond a főnök, ha épp lazsálsz? Ha teljesen mást csinálsz, mint a feladatod?

Ha egy földi főnöknek kész vagy engedelmeskedni, miért nem a mennyeinek?

Vagy nem tudod, mi a feladatod?

 • Engedelmeskedni
 • Szolgálni – testvérek felé, világ felé
 • Isten nevét megdicsőiteni

Boldog az a szolga, akit ilyen munkában talál az ő ura.

Sose mond, hogy nincs időd. Mert Isten adja neked az időt is. Ő nem vár el tőled sokat, csak amennyit képes vagy megtenni.

Mindig csak egy dolgot kell tenned, azt amit Isten vár tőled. Tudod mi az? Keresed a hétköznapokban is?

Lehet el kell adnod mindenedet és követned Őt. Isten odaszánást vár el tőled, hogy odaadd neki életedet, hogy használhasson téged.

Sokan csak megtértek és ezután meg is álltak: az üdvösség az enyém, más nem érdekel.

Igazán nem járta át életüket a tűz, nem ismerték meg Isten igazságát.

Harcosok fegyverek nélkül

Önátadásra van szükség.

Nincs szánalmasabb annál az embernél, aki vallásos életet akar élni. Sem az Isten áldásait nem tapasztalja, sem a világ – ideig óráig tartó gyönyörűségeit sem élvezi. A két szék között a padlóra esik. Miközben két lovat szeretne egyszerre meglovagolni.

„Az a legnagyobb öröm az életben, ha Jézus Krisztust megismerhetjük.” Moody híres mondása. Jézust azonban csak úgy ismerheted meg, ha Őt követed.

3. Kizárólagosság

Isten kizárólagosságot vár el tőled.
Izrael mindig megpróbálkozott a kettős élettel. Istent és a bálványokat is szolgálni.

Samaritánusok eredete
2Kir 17,32-33
Ezért volt izrael a samaritánusokkal szemben ellenséges
Úgy gondolták a kettő megfér egymás mellett
Úgy gondolták Isten egy pluralista Isten

Nem kell olyan komolyan venni. Nem kell túlzásokba esni. Nem kell fanatikusnak lenni.

 • Újszövetségben a Laodiceiai gyülekezet próbálkozott hasonlóval
  Sem hideg nem volt, sem forró
  Úgy gondolta nem kell túlzásba vinni – elég ha langyos
  Istent is szolgálták, és mellette kedvteléseiknek éltek
  Megtérésre volt szükségük – 20. vers (ez hívőknek szól ez az üzenet)
  Szomorú kép: Isten kikerült a gyülekezetből, életükből. Kívülről zörget.
  Nem maradt hely számára. Hogy van ez a te életedben?
 • Thiatirai gyülekezet – Jezabel bűne
  Egyszerre keresztény és egyszerre pogány. Ott van az istentiszteleten és ott van a pogány kultuszokon is. Nehogy hátrány érje… Isten ítélete nagyon súlyos

Ma is vannak ilyen langyos, vallásos emberek, akik nem akarnak következetes hívők lenni. Nem akarnak változni, nem akarnak megszabadulni bűneikből, nem akarnak változtatni életükön.

De vakok, akik nem is tudják, milyen balgán is cselekszenek. Milyen csodás áldásoktól marad távol életük és ráadásul másokat is akadályoznak az isten követésben.

 • Illés a Kármel hegyén mondta ki: „Meddig sántikáltok kétfelé? Ha az Úr az Isten, kövessétek őt, ha pedig a Baál, akkor őt kövessétek!”
  Nem szeretnénk mi is kétfelé sántikálni?
 • Ezékiás és Jósiás király megújulási mozgalma nagyon hasonlított egymásra. 70 évnyi különbség van a két uralkodás között. De milyen érdekes, hogy amit Ezékiás helyreállított Jósiás korára már el is felejtették. Ilyen az egyház is. Folyamatos megújulásra van szüksége. A tegnapi döntéseink, megtéréseink mára lehet elhalványultak. Nem élhetünk a múltból. Mindkét király radikális volt. Mindketten lerombolták az áldozóhalmokat. A nép bűneit nem takargatták. 2Krón 34,27: megalázta magát, sírt az Úr előtt. Kívánta a tiszta életet. Ezután változott minden.

Ma is vágyunk megújulásra. Valaki a stílusváltásban látja a megújulást. És biztos változik a sítlus is, de nem ez az első, a legfontosabb. Az első és legfontosabb az újboli megtérés, odaszánás, a bűnvallás, a kegyelemért való könyörgés. Mikor felismerjük, hogy nagy szükségünk van Isten kegyelmére, áldásaira. Mikor kétségbeesünk saját és környezetünk helyzetén. És rájövünk csak az Úr segíthet rajtunk.

Befejezésül egy döntésre hívás:

Heisenberg mondta: „Életünk legtöbb gyengeségének az az oka, hogy cselekedeteink mögött nincsenek döntések.”

Most is meghallgattuk az igét. Lehet egyet is értünk vele, de semmi nem változik. Döntenünk kell!

Józsué mikor már idős volt, már elfoglalták Kánaán földjét, összehívja Izrael népét Sikembe, hogy bátorítsa őket.

Elmondta prédikációban Isten tetteit, amit értük tett. És aztán felteszi a kérdést: kit szeretnének szolgálni

Józs 24,14-15

Kit akartok szolgálni: Istent vagy más bálványokat? A kettő együtt nem megy. Ha az Urat szolgáljátok, akkor távolítsátok el közületek a bálványokat!

A nép döntése: 16-18 vers: Az Urat akarjuk szolgálni

Ez olyan érzelmi döntés volt. Sok ilyen döntést láttam. Nagy megindulsás, de nem volt mögötte igazi odaszánás, bűnbánat.

19-24. vers

Nem tudjátok, mert az Isten követése szentséggel jár együtt.
Távolítasátok el az idegen isteneket – akár a mammon tiszteletet
És adjátok oda szíveteket az Úrnak

Szeretném én is feltenni nektek a kérdést: kit akartok követni?
Istent, de akkor adjátok át teljesen szíveteket, életeteket, bűneiteket, vagy szolgáljátok a bálványaitokat, de akkor ne mondjátok magatokat kereszténynek Jézus követőnek.

Kemény szavak ezek, tudom, de ez Isten igazsága, nem hirdethetek mást.

Elhangzott: Békés, 2004. szeptember 19.

Pünkösd
 
Radikális életváltozás - Csel 9,19-30
 
Jákób tusakodása
 
A hívő ember szellemi környzete
 
Értő figyelem, a hatékony lelkigondozás módszere
 
Ézs 40 - Megújulás
 
Evangelizáció a mai világban
 
Bizonyságtétel az elutasítás ellenére
 
A hit győzelme 1Jn 5,1-5
 
Jöjjetek énhozzám - Mt 11,25-30
 
Tiszteld szüleidet- 2Móz 20,12
 
Rut 1, 19-22; 4,13-17
 
Senki sem szolgálhat két Úrnak
 
Zsolt 47 - Jahve Király
 
Jn 21 – Szeretsz te engem?
 
Ébredés Ninivében
 
1 Sám 3 - Sámuel elhívása
 
Hós 13 - Térj meg Izrael!
 
Jézus Bethániában - Jn 12
 
Lázár feltámasztása
 
Örálló felelőssége: Ez 3
 
Vallási pluralizmus - szakdolgozat
 
Bemeritesi predikació 2005. szeptember
 
Dávid népszámlálása
 
Hogyan vezet minket Isten?
 
Jézus a tengeren - Mt 14,22-33
 
Mt 18,15-20 Gyülekezeti fegyelem
 
Mt 18 - megbotránkozás
 
Zsid 5,11-14.
 
Ötven ok, amiért Krisztus szenvedett és meghalt
 
Jelenések könyve
 
Mózes sorozat
 
A céltudatos egyház
Szavazógép
Szerinted mi vár lelki értelemben Magyarországra?
    Ébredés lesz
    Stagnálás lesz
    Tovább sorvadnak a gyülekezetek
    Az emberek teljesen elfordulnak Istentől
    Más isteneket fognak követni az emberek
 
 
     
   
         
   
Oldaltérkép | Email | Kedvencek közé | Kezdőoldal powered by SiteSet