Merényi Zoltán honlapja
   
 
   
       
   
 
 
Rut 1, 19-22; 4,13-17

A szenvedés megértése

Bevezetés:

Ruth könyve az emberiség nagy kérdéseivel foglalkozik. És az emberi lélek olyan mélységeit mutatja meg, amit kevés könyvben lehet olvasni

Miért van szenvedés? – talán nagyobb kérdés ez, mint az, hogy van-e Isten, mi az igazság.

Választ azonban – mármint egyértelműt és biztosat nem árul el nekünk Isten.

Mi szeretünk sémákban, sablonokban gondolkodni, dogmákban, törvényszerűségekben, de vannak ennél sokkal összetettebb dolgok, mint például az élet.

Mindig vannak próbálkozások:

A szenvedés oka a bűn – büntetés teológia – de sokszor sántít ez a válasz. Pl: Jób könyve.

Sok embernél láttam az, hogy a szenvedés, a be nem teljesült álmok, a csalódások, a kudarcok elbizonytalanították Istennel való kapcsolatukat.

Szinte folyamatosan hallom a kérdéseket: Hogyan engedheti ezt meg Isten, ha annyira jó?

Neki semmi sem lehetetlen, mégis miért nem segít, mikor nagy szükségem lenne rá?

Ismerősek ezek a kérdések? Talán benned is megfogalmazódtak már…


1. Naomi – a szeretett

Nevének jelentése: Kedvesem, Gyönyörűségem

Ezt egy szerelmes mondja annak, akit szeret. Naomi olyan lány, akit szeretnek, aki szeretetben él. Olyan, akinek szükséges is van a szeretetre és arra, hogy szeressék.

Mindannyian ilyenek vagyunk.

Szükségünk van arra, hogy szeressenek bennünket és mi is szeressünk. De legfőképpen Isten szeretetére áhitozunk.

De mit jelent az, hogy Isten a szeretet? Tényleg bízhatunk benne, hogy Ő mindig szeretni és soha el nem hagy minket?

Valóban azt jelenti Isten szeretete, hogy minden álmunk beteljesedik, minden baj elkerül minket, minden betegség távol marad, minden csalódástól mentes lesz életünk?

Vagy az életünk bizonytalansága és változó körülményei között is ugyanaz az Isten marad?

2. Naomi fájdalmának egy magyarázata

Sokan próbálják magyarázni Naomi szenvedését azzal, hogy elhagyta férjével együtt Izraelt és pogány földre ment az éhezés elöl.

Valamilyen összefüggés valószínű van, de teljes magyarázatot ez sem ad. Vannak, akiket Isten szeretete ezek után is üldöz. Náluk miért nem működött? Nem tudjuk…

Az tény, hogy Elimelek és Naomi rossz döntést hoznak.

De hát nincs kenyér a „kenyerek házában” – nem paradox? Ha nincs lelki táplálék a gyülekezetben, mi tartja itt az embereket?

Ha istentisztelet után is szomjas és éhes marad a szívünk, akkor mi enyhítheti lelkünk kívánságát?

Vannak, akik elhagyják a gyülekezetet, mert nem kaptak „ételt”. Inkább Moáb földje a pogány világ és annak mosléka, mint az éhezés.

Nem jó ez így.

Láttam embereket elmenni a közösségtől, azt hitték ott majd nyugalmuk lesz, de sokkal komolyabb problémák adódtak életükben.

Elimelek és Naomi úgy gondolja – ha Isten nem áld meg minket, nem adja meg azt amire szükségünk, van, akkor majd mi megszerezzük magunknak. Nem kísérett meg már téged is ez a gondolat? Hagyd itt az egészet… De lehet, hogy ezt csak a szívedben mondod ki, mert ráadásul képmutató vagy. Itt vagy az imaházban, de a szíved mélyén nem bízol már abban az Úrban, aki túl bizonytalannak tűnik számodra.

Ez a bizalom hiánya, a hit hiánya, a bűn.

Lehet, hogy éhezés lesz az életben, de hited ne a tapasztalataidra építsd! Ezt nem tudják Elimelekék, és sok keresztény sem érti Istent.

Meg kell értenünk ezt a mélyebb igazságot, hogy valóban Isten emberei lehessetek.

3. Kudarcok sorozata

Moáb mezején Elimelekék csak jövevények lehettek, nem találták ott sem helyüket.

Láttam hívőket, akik azt mondták kiábrándultak Istenből, hogy a világban is csak kóboroltak. Nem voltak már sem itt, sem ott – lebegtek a semmiben.

Lehet sikereket érnek el Moáb földjén, vállalkozásuk beindul, kapcsolataik összejönnek, de valahol még sincsenek otthon.

a) Két fiú születik: Mahlon és Kiljon

Hogyan lehet így nevezni a gyerekeket? Vérszegény és csenevész?

Beteges gyermekeik lettek, nem erősek. Hogyan engedheti ezt Isten? Láttam családokat, ahol így születtek gyerekek. Nem tudni miért? Van, ahol nem is lesz gyógyulás. Gyermekek betegen, fogyatékosan élik életüket. És Isten hallgat? Azért mert Elimelekék engedetlenek voltak, most ez a bűntetés? Túl egyszerű volna.

Ismertem egy családot, ahol a gyermeknek, mikor megszületett nem voltak ujjai.

Volt egy karizmatikus atyafi, aki megprófétálta, hogy az Úr majd meggyógyítja a kisfiút. Elkezdtek imádkozni érte. Ezzel nincs is gond, csak a próféciával.

Nem értették, vagy nem akarták elfogadni Isten terveit, útjait.

Több év után a gyermek még mindig fogyatékos, a család meg egyre csalódottabb. Egy ígéretben csalódtak, amit nem Isten adott számukra.

Mindig fognak születni Mahlonok és Kiljonok, persze minden szülő egészséges, sikers gyermeket szeretne, de megtörténik – Nem értjük miért – talán nem is kell megértenünk

b) Meghal Elimelek

Egy rövid kis mondat, de micsoda tragédia meghal Naomi férje. Egyedül marad a csenevész gyerekekkel. Az élete, álmai kezdenek összetörni.

Magára van utalva, távol a népétől. Bele tudjuk képzelni magunkat a helyzetébe? Vagy velünk is történtek már ilyen tragédiák?

Szeretnénk elkerülni őket, de van rá garancia, hogy mindig így lesz?

A temetés mindig fájdalmas – még a hívő emberé is. Valakit elveszítettünk, aki közel állt hozzánk, és soha többé nem fogjuk látni.

A szív beleszakad. A hívő túlteszi magát rajta, megharcolja, van reménye a találkozásra, de az érzelmek akkor elviselhetetlenek. És a hiánya.

Van, hogy elveszítettél valakit, vagy elveszítettél olyan dolgot, ami neked nagyon fontos volt, amihez nagyon kötődtél?

Az életben minden bizonytalan – nem is mondott mást az Úr. Lesz majd idő, mikor minden helyreáll, amikor elmúlik a fájdalom, amikor véget ér a gyász, amikor nem veszted el álmaidat, de az nem biztos, hogy most van. MOST A BIZALOM ÉS A HIT IDEJE VAN, NEM PEDIG A LÁTÁSÉ.

De hol van ilyenkor az Isten? Mikor elveszíted munkahelyedet és Ő nem segít? Mikor fájdalmas műtéten mész keresztül és Ő hallgat. Mikor gyermeked engedetlen, és egyre mélyebbre süllyed a bűnben. Hol van olyankor az Isten?

Nem kérdeztél már ilyet?

És tudod, mi a legkegyetlenebb, hogy Isten néha még ilyenkor is néma marad. Nem értjük miért, de talán, ha igazán keresed a választ megtalálod.

Az Ő útjai nem a mi útjaink. Ő jobbat tervezett, mégha most nem is érted.

Később rá fogsz jönni, hogy MINDEN HIÁBAVALÓSÁG. Minden mulandó, lehelletnyi.

Most iszonyatos a fájdalom, nagy a kétség, dúlnak benned az érzelmeid, az Istennek legszívesebben beolvasnál, vagy faképnél hagynád, de ha türelmes vagy, ha figylemes vagy, lehet meg fogsz érteni valamit Isten csodálatos igazságából, az örökkévalóság üzenetéből.

Az élet rövidsége csekéllyé teszi a különbséget boldog és boldogtalan ember között.

Fiam! Tudom, hogy most azt szeretnéd, hogy összejöjjön a vállalkozásod, hogy sikeresen befejezd az iskoládat, hogy megtaláld életed párját, hogy nagy házban, egészséges gyermekeiddel éld az életedet.

Lehet, hogy megkapod, de lehet, hogy nem. Lehet kudarcok sorozata lesz életed, lehet, az a társ, akiért imádkozol, nem lesz a tied. De hiteddel belekapaszkodhatsz a mennyek trónusába.

Zsid 6,18-19 – hol a te reménységed?

Hol az a biztos pont? Itt a földön, ahol a világiak keresik, vagy ott a mennyben a kárpit mögött?

c) Fiai pogány lányokat vesznek feleségül

Na még ez is. Bár lehet, hogy Naomi még örült is ennek. Két csenevész fia legalább megnősültek.

De tíz év eltellik és tudod mi a legszörnyűbb – nincs gyerek. Egyik családban sem.

d) Naomi úgy gondolhatta, most már túl sok a rosszból, mi jöhet még

De ezzel nincs vége a szenvedésének – meghal két szeretett fia

Hogy mit élt át, azt leírni nem lehet.

Méghogy Naomi – Kedvesem, Gyönyörűségem – hol van Isten szeretete?

Mikor apukám meghalt az egész családot megrázta. Félelmetes volt a temetésen ott lenni. Én nem szólaltam meg egy hétig.

De mindig előttem van nagymamám tekintete.

Gyermek koromban nála melegebb tekintetű asszonyt nem láttam. A családja volt a gyönyörűsége. Az unokákban volt az öröme.

Aztán meghalt az egyik unokatestvérem rákban, majd a nagybátyám és aztán édesapám.

Az a meleg tekitet elhomályosodott – félelmetes szenvedés, belső kín, amit elárult a szeme.

Valahogy így lehetett ezzel Naomi is.

4. Elindul haza

Fogja összecsomagol. Nincs már semmije, senkije. Összetört minden álma. Hazamegy, de valószínű remény nélkül.

A reménytelenség hangja szólal meg abból, mikor menyeivel beszél.

NINCS REMÉNY.

Hogy Ruth mégis miért tart vele az nagy kérdés. Mit láthatott meg Naomiban, az Ő Istenében, hogy kimondja „Istened az én Istenem”

Kívülről nézve nem egy gonosz Isten Rúth istene?

Valamit meglátott Rúth, és a negatív körülmények között benne születik meg a hit. Túllátott a láthatókon. Reménysége behatolt a kárpit mögé.

Ruth „aki szereti” Naomit, szeretete többet ér hét fiúnál!

És itt kezd kibontakozni Isten új terve. Amit Naomi nem érthetett, nem láthatott. De Isten tudta előre.

5. Naomi új neve – Mara

Naomi otthon megmondja – ne hívják őt Naominak, hanem Maranak – ami azt jelenti keserű.

Mint Jézus anyja Mária.

Ilyen a lelke.

Sőt a szíve mélyén ott a lázadás, az értetlenség – megkeserített engem a Mindenható.

Azt gondolom érthető. Jób is be akar olvasni Istennek, de van evangélium.

Van megoldás.

A történetnek nincs itt vége.

Lehet te is ilyen gondolatokkal küszködsz, mint Naomi, de engedd, hogy Isten beavasson az Ő titkába.

Kétszer mondja:

  • Megkeserített a Mindenható
  • Bajba döntött a Mindenható

Félelmetes érzések Naomiban. Láttam ilyen embereket. Sajnos sokan nem akarnak felállni, kiszakítják magukat a kegyelemből, nem engedik szóhoz jutni az Urat. Nem engedik, hogy felnyissa tekintetüket. És az örökkévalókat meglássák.

A félelmetes ebben a „káromkodásban” a Mindenható használata.

Kevésszer a Bibliában.

Újszövetségben 1-szer Pantokrator: Jelenések Könyve (1,8)

Ószövetségben: El Shaddaj (így jelenik meg Ábrahámnak)

Neki nem volt lehetetlen, hogy Ábrahámnak száz esztendősen gyermeket adjon, új esélyt.

Ebben a „Mindenhatóban” cinizmus, és gúny van. Méghogy Mindenható. Jó lehet, hogy Ábrahámmal megtette, de velem nem. Szép a történet, de az élet másról szól. A Biblia és az élet két különböző dolog.

Hú de sok cinikus embert hallottam, ez a hitetlenség legszörnyűbb állapota. Itt a gyülekezetben is hallottam már ilyen hangokatL

6. Isten terve kezd kibontakozni

Isten nem támasztja fel Elimeleket, sem Naomi két fiát. Nem is ad választ a múlt nagy kérdéseire, de elkezd egy újat benne és körülötte.

Csodálatos, ahogy Ruth és Boáz kapcsolata kialakul. Naomi nem is reménykedhetett ebben, de Isten örökkévaló tervében ez szerepelt.

Megszületik Óbéd, Dávid nagyapja, Jézus ősatyja.

Egy olyan ember, aki által szabadító jön erre a szenvedésekkel, kérdésekkel, kétségekkel teli világban.

Csodálatos az utolsó képe a történetnek

Az öreg Naomi ott fogja kezében és ölében a kis Óbedet és dajkálgatja. Közben lejátszódik előtte újra egész élete. Szenvedései, csalódásai, összetört álmai. De ott a kezében a jövő nagy reménysége és meglátja benne újra életének értelmét.

Még mindig fáj neki a szenvedés, de újra hinni kezd. Könnycsepp csordul a szeméből, s talán felbuzog szívéből a hálaadás, a dicséret. (Óbed neve – szolga, dicsérő, imádó)

Élete végén sem értheti meg Naomi a végső válaszokat, de hisz, és ez elég.

Ott van kezében Óbed, és mindenki azt mondja, hogy fia született Naominak, aki élete megújítója.

Boldog befejezés, happy and ez. Hiszem, hogy Isten a mi életünkben is ilyen befejezést szeretne. Hogy megértsük azt, amit emberi ésszel fel nem lehet fogni, de hit által lehetséges.

Hogy az életünk bizonytalan körülményei között megleljük igazi békénket, célunkat, reménységünket.

Remélem Isten minnél több hívő szivében elvégzi ezt Békésen.

Imatémák:

  • Lehet szenvedések között vagy
  • Kétségeid vannak
  • Már hited inog
  • Túl jutottál már a hiten, túllépted az Urat, a szíved mélyén lévő harad miatt
  • Cinikus vagy

Gyere Istenhez! Tedd le, öntsd ki előtte.

Pünkösd
 
Radikális életváltozás - Csel 9,19-30
 
Jákób tusakodása
 
A hívő ember szellemi környzete
 
Értő figyelem, a hatékony lelkigondozás módszere
 
Ézs 40 - Megújulás
 
Evangelizáció a mai világban
 
Bizonyságtétel az elutasítás ellenére
 
A hit győzelme 1Jn 5,1-5
 
Jöjjetek énhozzám - Mt 11,25-30
 
Tiszteld szüleidet- 2Móz 20,12
 
Rut 1, 19-22; 4,13-17
 
Senki sem szolgálhat két Úrnak
 
Zsolt 47 - Jahve Király
 
Jn 21 – Szeretsz te engem?
 
Ébredés Ninivében
 
1 Sám 3 - Sámuel elhívása
 
Hós 13 - Térj meg Izrael!
 
Jézus Bethániában - Jn 12
 
Lázár feltámasztása
 
Örálló felelőssége: Ez 3
 
Vallási pluralizmus - szakdolgozat
 
Bemeritesi predikació 2005. szeptember
 
Dávid népszámlálása
 
Hogyan vezet minket Isten?
 
Jézus a tengeren - Mt 14,22-33
 
Mt 18,15-20 Gyülekezeti fegyelem
 
Mt 18 - megbotránkozás
 
Zsid 5,11-14.
 
Ötven ok, amiért Krisztus szenvedett és meghalt
 
Jelenések könyve
 
Mózes sorozat
 
A céltudatos egyház
Szavazógép
Szerinted mi vár lelki értelemben Magyarországra?
    Ébredés lesz
    Stagnálás lesz
    Tovább sorvadnak a gyülekezetek
    Az emberek teljesen elfordulnak Istentől
    Más isteneket fognak követni az emberek
 
 
     
   
         
   
Oldaltérkép | Email | Kedvencek közé | Kezdőoldal powered by SiteSet