Merényi Zoltán honlapja
   
 
   
       
   
 
 
Lázár feltámasztása

Jn 11,33-44

 

Bevezetés:

Húsvétra készülünk, nagyböjti időszak a katolikus egyház szerint. (tudatos felkészülés)

A történet már Jézus halála előtt néhány nappal történik.

Ez azért is érdekes, mert az emberek láthatták, hallhatták, hogy Jézus képes feltámasztani egy halottat. De nem hiszik el, hogy Jézus maga is fel fog támadni a halálból.


 

1. Sok ember számára a csodák nem léteznek

 

Ma sokan azt gondolják, hogy ezek a csodák, amik le vannak írva a Bibliában csak mítoszok, legendák, de nem kell komolyan venni.

Ezt el kell utasítanunk. Igenis hiszem, hogy Isten tett és tesz is csodákat.

Bár ritkák, és nem törvényszerű, hogy tesz Isten csodákat, de tesz.

 

Épp ez mutatja, hogy Isten személyes Isten, egy hatalmas Isten, akinek nincs semmi lehetetlen.

 

Nem minden beteget gyógyít meg, nem minden halottat támaszt fel, de megteheti Isten!

 

A csodák nem öncélúak, hanem mindig üzenetet hordoznak.

Újszövetségi gyülekezet imája: Csel 4,29-31

Bátor igehirdetés + Isten ereje

 

Azt gondolom épp az a vallásos, és rossz értelemben vett vallásos gyülekezet és élet jellemzője, hogy NINCS JELEN ISTEN EREJE.

2Tim 3,1-5 – megvan a kegyesség látszata, de nincs meg Isten ereje

 

Nincs életváltozás, nincs megtapasztalás, nincs imameghallgatás, nincs bizalomL

 

Hadd kérdezzem meg, neked mikor volt utoljára megtapasztalásod Istentől? Érted Istent, van Vele személyes kapcsolatod? Tapasztalod tisztító munkáját a szívedben?

Ott lobog benned az első szeretet tüzel, az az igazi szenvedély, ami kell, hogy jellemezze Isten gyermekét?

 

Sajnálom azokat az embereket, akik megelégednek kevesebbel. Akik nem akarják a teljes életet, a tanítványságot.

 

Isten a mai Igéből is azt üzene, „higgyetek énbennem”

Ha hiszel, meglátod az Isten dicsőségét!

 

Látod? Tapasztalod? Tudod, miről beszél itt Jézus? 

2. Együttérzés

 

A felolvasott szakasz érdekesen indul.

Mindenki sír, Jézus pedig megrendült lelkében és háborgott.

 

Erős érzelmek leírása ez.

A hívők szeretik száműzni az érzelmeket az életükből. Túl racionálisak vagyunk.

Nem tudunk igazán örülni sem, meg szomorúnak lenni. Nem merjük kimutatni. Félünk, hogy ez a gyengeség jele. Pedig nem így van.

 

Préd 3,4 – megvan az ideje a sírásnak, nevetésnek, gyásznak és a táncnak!

Izraelben az emberek nagyon kifejezték érzéseiket.

 

Sokszor a férj a feleségének sem mondja, hogy szeretlek – úgyis tudja!

Egymás felé. Honnan tudjuk, hogy szeretjük egymást?

Ki kell fejezni!

 

Gyakran azt látom, hogy könnyebben kifejezzük nem tetszésünket, könnyebben felismerjük a másik hibáit, mint az erényeit.

Ritka a bátorítás, a szeretetteljes átölelés, csak a bírálat.

 

Márta és a zsidók sirtak. Ráadásul zokogtak! Keserves sírást jelent a klaiontas.

Milyen érdekes, hogy Jézus nem kéri rajtuk számon ezt az érzelmet.

 

Mi baptisták nem nagyon szoktunk sírni a temetésen. Van hitünk, hogy aki meghalt az hitben halt meg! Ő már jó helyen van, otthon van. Ez nagy vígasz. De attól még fáj, hiányzik!

 

Az emberi szív összetörik. Még a legerősebbeké.

Ha bántanak, az fáj, ha csalódom, akkor összetörik a lelkem.

Sokszor ezt nem lehet kikerülni.

 

Jób 6,12-14 – nem ércből van a testem, nem vagyok olyan erős mint a kő

 

Péld 18,14

 

Csak szeretnénk talán annak látszani. Erősnek, büszkének. De gyakran éppen azért torzul a személyiségünk, mert nincs rendben a lelkünk, mert valami csalódást nem tudunk feldolgozni az életünkben.

 

A fel nem dolgozott csalódások jellemtorzulásokhoz vezetnek. Így működik a lelkünk!

Pl: Mária néni Sopronban. Egy megkeseredett asszony, akit sokan bántottak.

 

Lehet, hogy vannak közöttünk is ilyen emberek. Nem értjük, miért mogorvák mindig, miért kötekedőek, sajnálatra méltó a viselkedésük.

 

Jézus hogyan áll hozzá a sírókhoz, az összetört szívűekhez?

Azt mondja az Ige: Mt 12,20 – a megrepedt nádat nem töri el, a füstölgő mécsest nem oltja ki.

 

Nagyon könnyű az összetört embert legyőzni, padlóra küldeni. Talán épp ezért takargatja az ember a fájdalmait az életében.

 

Jézus nem ilyen. EGYÜTTÉREZ a szenvedővel.

Empátia – ez a lelkigondozás alapja, de azt gondolom, hogy az emberi kapcsolatok alapfeltétele is.

Tudsz együttérezni a másikkal? Érdekel egyáltalán mi van a másikkal? Vagy mindig magad körül, a te igazságod körül forgolódsz?

 

Amikor tragédiák érik a másikat, vagy betegségek, akkor együttérzel-e vele? Tudsz-e örülni az örülőkkel, sírni a sírókkal?

 

Jézus is könnyekre fakad. Ugyanakkor megrendül lelkében, háborog.

Miért?

Jézus a teremtő Isten. Ő úgy teremtette a világot, hogy minden jó volt. Az emberek élhettek volna boldogon, betegségek, fájdalmak, csalódások nélkül.

De minden elromlott. Ma mindenütt a szenvedés. Uralkodik a betegség, a fájdalom, a halál.

Nem ezt akarta Isten.

Jézus sír, megrendül lelkében. Fel van háborodva. HOGYAN ELTORZULT EZ A VILÁG?

 

Miért van szenvedés a világban? Talán Istent kellene okolnunk érte?

Nézd meg ezt a képet és rögtön rádöbbensz, hogy nem így kellene ennek lenni.

Jézus háborog az ő lelkében.

Nincs teljes kifejtés a Bibliában miért van szenvedés, de azt látjuk, hogy Isten nem így akarta.

 

Isten együtt tud érzeni a szenvedővel.

Egyik kedvenc igém: Zsid 4,15-16: Jézus meg tud indulni a mi erőtlenségeinken

Járuljunk tehát Őhozzá.

 

Mit tett – meghalt értünk. Sebeinket maga vitte fel a keresztfára. Amikor Jézus itt látta a szenvedést, akkor megerősödött elhívásában – tudta az életébe kerül az emberek megváltása!

 

Lehet, hogy úgy jöttél el istentiszteletre, hogy fájdalmakkal, csalódásokkal, keserűségekkel a szívedben. Ott az életedben a belső szomorúság.

FIGYELJ – Jézus sír melletted, veled együtt.

 

Csak arra vár, hogy segítségül hívd. BÍZZ BENNE!

A szenvedés sokakat eltávolít Jézustól.

„Hol volt Jézus, amikor beteg volt Lázár?”

 

Mi nem értjük sokszor Isten útjait. Az Ő útjai nem a mi utaink.

Ő maga mondta – hogy nem megy fel – két napig nem indult el. (Ez azt jelenti, hogy ha elindul is már halott lesz Lázár!)

 

Miért nem cselekedett Jézus rögtön? Miért engedte meg, hogy ez megtörténjen? Gyakran teszik fel a kérdést az emberek.

  • Valamikor a mi rossz döntéseinket, bűneiket kérjük számon az Úron
  • Amikor tétlenek vagyunk, akkor meg el kell fogadni – valami miatt így van ez!

Bízz Jézusban!3. Vegyétek el a követ!

 

Mit lát Márta? Már negyednapos szaga van!

Ez a realitás. Nincs esély! Ez a vége.

De itt nem ér véget Isten hatalma.

 

Isten akkor lép közbe, amikor mi már erőnk végére értünk.

 

4. Hol van Lázár?

Honnan hívja vissza?

A mennyből vagy a pokolból?

Vagy egy olyan helyről, amit Seolnak hív a Biblia – a halottak gyűjtőhelye, ahol várják a feltámadást?

 

Azt gondolom ez az utolsó hely a valóságos.

 

Jó-e Lázárnak, ha visszatér?

Nehéz kérdés.

 

5. Jézus imádsága

Kifejezi, hogy az Atyától várja a segítséget, nem maga cselekszik!

Másrészt hittel imádkozik. Tudja, hogy ez az Atya akarata is.

Ima mindig Isten akaratába kell, hogy simuljon!

 

6. Miért?

Csak a körülálló sokaság miatt – ez is jel

 

7. Feltámadás

Jézus uralkodik a halál felett. Jöjj ki!

Jézus szava életre kelt.

 

Jn 5,24-25

Kinek kell ma Jézusnak mondania jöjj ki! Jöjj ki a te sírodból! A te bűneidből, a te kötözöttségeidtől, vallásosságodból, hitetlenségedből, világiasságodból…

Jöjj ki!

 

Befejezés:

Összefoglalás – Hiszel-e Isten csodáiban?

Van-e együttérzés a szívedben?

Bízol-e Jézusban, hogy ő együttérez veled?

Vannak-e sebeid, amiket magadban hordozol?

Szükséged van-e hogy Jézus ma rád kiáltson: Jöjj ki?

 

Elhangzott: Békési Baptista Gyülekezet 2005. március

Pünkösd
 
Radikális életváltozás - Csel 9,19-30
 
Jákób tusakodása
 
A hívő ember szellemi környzete
 
Értő figyelem, a hatékony lelkigondozás módszere
 
Ézs 40 - Megújulás
 
Evangelizáció a mai világban
 
Bizonyságtétel az elutasítás ellenére
 
A hit győzelme 1Jn 5,1-5
 
Jöjjetek énhozzám - Mt 11,25-30
 
Tiszteld szüleidet- 2Móz 20,12
 
Rut 1, 19-22; 4,13-17
 
Senki sem szolgálhat két Úrnak
 
Zsolt 47 - Jahve Király
 
Jn 21 – Szeretsz te engem?
 
Ébredés Ninivében
 
1 Sám 3 - Sámuel elhívása
 
Hós 13 - Térj meg Izrael!
 
Jézus Bethániában - Jn 12
 
Lázár feltámasztása
 
Örálló felelőssége: Ez 3
 
Vallási pluralizmus - szakdolgozat
 
Bemeritesi predikació 2005. szeptember
 
Dávid népszámlálása
 
Hogyan vezet minket Isten?
 
Jézus a tengeren - Mt 14,22-33
 
Mt 18,15-20 Gyülekezeti fegyelem
 
Mt 18 - megbotránkozás
 
Zsid 5,11-14.
 
Ötven ok, amiért Krisztus szenvedett és meghalt
 
Jelenések könyve
 
Mózes sorozat
 
A céltudatos egyház
Szavazógép
Szerinted mi vár lelki értelemben Magyarországra?
    Ébredés lesz
    Stagnálás lesz
    Tovább sorvadnak a gyülekezetek
    Az emberek teljesen elfordulnak Istentől
    Más isteneket fognak követni az emberek
 
 
     
   
         
   
Oldaltérkép | Email | Kedvencek közé | Kezdőoldal powered by SiteSet