Merényi Zoltán honlapja
   
 
   
       
   
 
 
Ötven ok, amiért Krisztus szenvedett és meghalt

EVANGÉLIUMI KIADÓ

A könyv eredeti címe: The Passion of Jesus Christ

Copyright  © 2004 by Desiring God Foundation

Published by Crossway Books

a division of Good News Publishers

Wheaton, Illinois 60187, USA

Magyar kiadás
© 2004 by Evangéliumi Kiadó és Iratmisszió

ISBN 963 9434 86 8

A magyarországi jogok tulajdonosa és a kiadásért felel az

Evangéliumi Kiadó és Iratmisszió

1066 Budapest, Ó utca 16.

Felelős szerkesztő: Vohmann Péter


Bevezetés – Krisztus, a keresztre feszítés, és a koncentrációs táborok 


1. Hogy magára vegye Isten haragját

 2. Hogy a Mennyei Atya tetszésére tegyen

 3. Hogy engedelmességet tanuljon, és tökéletes legyen

 4. Hogy elérje saját feltámadását a halottak közül

 5. Hogy megmutassa Isten szeretetének és kegyelmének gazdagságát a bűnösök iránt

 6. Hogy megmutassa szeretetét irántunk

 7. Hogy eltörölje a törvény jogos követelését velünk szemben

 8. Hogy váltságul legyen sokak számára

 9. Bűneink bocsánatáért

10. Hogy biztosítsa megigazulásunk alapját

11. Hogy teljessé tegye az engedelmességet, amely a mi  igazságunkká válik

12. Hogy elvegye ítéletünket

13. Hogy érvénytelenné tegye a körülmetélkedést, és minden szertartást, mint a megváltás alapját

14. Hogy hitre juttasson és megtartson a hitben

15. Hogy szentté, feddhetetlenné és tökéletessé tegyen bennünket

16. Hogy tisztává tegye a lelkiismeretünket

17. Hogy megszerezze számunkra mindazt, ami jó nekünk

18. Hogy meggyógyítson az erkölcsi és fizikai betegségből

19. Hogy örök életet ajándékozzon mindazoknak, akik hisznek Őbenne

20. Hogy kimentsen bennünket a jelenlegi gonosz világból

21. Hogy megbékéltessen Istennel

22. Hogy Istenhez vezessen minket

23. Azért, hogy az Ő tulajdonai lehessünk

24. Hogy bizalommal járulhassunk a Szentélyhez

25. Hogy az Istennel való találkozás helyévé legyen a számunkra        

26. Hogy véget vessen az ószövetségi papságnak, és örökkévaló Főpappá legyen

27. Hogy minket megértő, és segítő pappá legyen

28. Hogy megszabadítson az őseinktől eredő hiábavalóságtól

29. Hogy megszabadítson a bűn rabságából

30. Hogy meghalhassunk a bűnnek és az igazságnak éljünk

31. Hogy meghaljunk a törvénynek, és gyümölcsöt teremjünk Istennek

32. Hogy képessé tegyen rá, hogy Krisztusnak éljünk, ne magunknak

33. Hogy az Ő keresztjét tegye minden dicsekedésünk alapjává

34. Hogy képessé tegyen rá, hogy hit által Őbenne éljünk

35. Hogy megadja a házasság legmélyebb értelmét

36. Hogy jó cselekedetekre törekvő népet teremtsen

37. Hogy alázatossága és drága szeretete példájának követésére hívjon minket

38. Hogy a megfeszített követők csapatává tegyen bennünket

39. Hogy megszabadítson a haláltól való félelem rabságából

40. Hogy Ővele legyünk közvetlenül a halál után

41. Hogy biztosítsa feltámadásunkat a halottak közül

42. Hogy lefegyverezze a fejedelemségeket és hatalmasságokat

43. Hogy felszabadítsa Isten erejét az evangéliumban

44. Hogy lerontsa az ellenségeskedést a fajok között

45. Hogy embereket vásároljon minden törzsből és nyelvből, minden nemzetből és népből

46. Hogy összegyűjtse minden juhát az egész világból

47. Hogy megmentsen bennünket az ítélettől

48. Hogy öröme legyen, és örömet szerezzen a mi számunkra is

49. Hogy dicsőséggel és tisztességgel koronáztasson meg

50. Hogy megmutassa, Istennek a legrosszabb gonoszsággal is jó célja van

Egy imádság

 

Pünkösd
 
Radikális életváltozás - Csel 9,19-30
 
Jákób tusakodása
 
A hívő ember szellemi környzete
 
Értő figyelem, a hatékony lelkigondozás módszere
 
Ézs 40 - Megújulás
 
Evangelizáció a mai világban
 
Bizonyságtétel az elutasítás ellenére
 
A hit győzelme 1Jn 5,1-5
 
Jöjjetek énhozzám - Mt 11,25-30
 
Tiszteld szüleidet- 2Móz 20,12
 
Rut 1, 19-22; 4,13-17
 
Senki sem szolgálhat két Úrnak
 
Zsolt 47 - Jahve Király
 
Jn 21 – Szeretsz te engem?
 
Ébredés Ninivében
 
1 Sám 3 - Sámuel elhívása
 
Hós 13 - Térj meg Izrael!
 
Jézus Bethániában - Jn 12
 
Lázár feltámasztása
 
Örálló felelőssége: Ez 3
 
Vallási pluralizmus - szakdolgozat
 
Bemeritesi predikació 2005. szeptember
 
Dávid népszámlálása
 
Hogyan vezet minket Isten?
 
Jézus a tengeren - Mt 14,22-33
 
Mt 18,15-20 Gyülekezeti fegyelem
 
Mt 18 - megbotránkozás
 
Zsid 5,11-14.
 
Ötven ok, amiért Krisztus szenvedett és meghalt
 
Jelenések könyve
 
Mózes sorozat
 
A céltudatos egyház
Szavazógép
Szerinted mi vár lelki értelemben Magyarországra?
    Ébredés lesz
    Stagnálás lesz
    Tovább sorvadnak a gyülekezetek
    Az emberek teljesen elfordulnak Istentől
    Más isteneket fognak követni az emberek
 
 
     
   
         
   
Oldaltérkép | Email | Kedvencek közé | Kezdőoldal powered by SiteSet