Merényi Zoltán honlapja
   
 
   
       
   
 
 
Bizonyságtétel az elutasítás ellenére

Alapige: Lk 12,1-12

 

Van-e értelme annak, hogy hiszünk? Hiszen sokkal nyugodtabb lenne az életünk, ha nem kellene örökösen gyülekezetbe járnunk, imádkoznunk, bibliát olvasnunk, szolgálnunk, harcolnunk a hitünk miatt… - sokszor hallottam már ezt a véleményt.

 

Igaz, gyakran nem könnyű hívőnek lenni. De akkor is azt mondom, az egyetlen értelmes dolog, amit tehet az ember az életben az, hogy ISTENNEK SZOLGÁL, Neki adja életét szívét.

 

A felolvasott igeszakasz is egy ilyen szituációra válaszol. Nagyon aktuális az üzenete mai korunknak.

 

Jézus elutasítása

 

Jézust egyre jobban elutasítja a nép, az írástudók, a farizeusok. Belzebubnak mondják, a farizeusok hevesen támadni kezdik.

Az írástudók tekintélyek. A nép és a tanítványok is elbizonytalanodhattak. Jézus egy hosszabb tanításba kezd. 19. fejezetig tart, Most kinek van igaza? Maradjunk-e meg Jézus mellett, vagy utasítsuk el őt?

A kérdés minden idők legfontosabb döntése elé állítja az embereket:

-         kinek mondanak engem az emberek? Lk 9,18

 

Te már döntöttél, már elhatároztad magad mellette. Tudod nincs más pozíció: vagy mellette, vagy ellene éled az életedet. Vagy Isten harcosa, vagy az Ő ellensége vagy. Krisztus személye ketté választja a világot. Az egész Újszövetség ezt támasztja alá.

Nem lehetsz közömbös, nem lehetsz langyos.

 

Közelebb Istenhez

 

Azt olvassuk, hogy nagy sokaság gyűlt össze. De beszédét nem mindenkinek mondja

Vannak dolgok, amiket a nagy sokaságnak mond el, vannak üzenetek, amiket csak a tanítványai hallhatnak.

Isten azokat az embereket akarja beavatni titkaiba, akik közel állnak hozzá.

Miért? Egyrészt a távol állók nem értenék, másrészt nem rájuk tartozik

Ez az elv mutatkozik meg abban, hogy Jézus csupán Pétert, Jánost és Jakabot viszi fel a megdicsőülés hegyére, akik közel állnak hozzá.

Ha az előbb azt mondtam, hogy el kell határoznia magát az embernek, hogy Jézus oldalán áll-e vagy ellene, akkor a következő lépés, milyen távolságról akarod őt követni?

 

Csupán a sokasághoz akarsz tartozni, akik távolról követik Őt? Akkor csupán Krisztus ismeretének egy részével ismerkedhetsz meg.

 

Vagy közel akarsz hozzá jutni, s akkor Jézus beavat nagy titkaiba.

 

Farizeusok kovásza

 

Jézus leleplezi az emberi szíveket.

Képmutatás, mint vallásosság.

Sok minden akarja megzavarni Isten munkáját. De a legártalmasabb a vallásosság. Ami annak mondja magát, de nem az.

A törvények betartására buzdítanak – de maguk nem tartják be, s nem értik a parancsolatok lényegét.

Ebben áll Jézus törvény magyarázata. Értsd meg, miért tedd, vagy miért ne tedd!

Ma is sok képmutató él a világban.

Ebben a világban lehet szerepet játszani. – Embereket be lehet csapni.

De Istent nem.

 

Nincs az a rejtett dolog, ami ki ne tudódnék

Amit sötétségben mondotok, az világosságra kerül

 

Azt mondjuk magánügy. De Isten előtt nyitott könyv az életünk, szívünk, gondolataink, érzelmeink

 

Minden6ó film – akták az életünkről. Minden le van jegyezve.

Búcsú a randevúktól könyv – szíved egy kartoték szoba

 

Gyakran elgondolkodom, kinek akarunk tetszeni az életünkben? Egymásnak? Akkor jó színésznek kell lenni. Ha Istennek, akkor őszintén be kell vallanunk, milyenek vagyunk.

 

Múlt hét: Öntsd ki a szívedet az Úr előtt – Pécel istentisztelet a sötétben

 

Ne essetek a vallásosságba. Nagy hitvallások, de semmi kapcsolat.

Istenről beszélnek, de olyanról, akit maguk sem ismernek.

 

Isten ellenségeivé is vállnak. Szentlélek káromlása. Isten munkáját démoninak mondja. Ellenáll Isten munkájának. Jonathan Edwards: Ébredés az egyházban.

 

Ne féljetek

 

Akkoriban félelem támadt – nem merték vállalni hitüket.

Ma is sok ember félti a karrierjét, vagy kapcsolatait – nem meri vállalni hitét

Az nem oda való, magánügy! – ez hazugság

Sok hívővel találkoztam, akiknek nagy hangjuk volt a gyülekezetben, de a munkahelyükön hallgattak

 

Sokan félnek a visszautasítástól.

Mások félnek attól, hogy nem tudnak mit szólni

 

A mai ige szeretne buzdítani bennünket – ne féljetek

Ha féltek attól, hogy nem tudjátok, mit mondjatok, kezdjetek bele BÁTORSÁG – A Szentlélek megadja a szavakat!

 

Tapasztaltad már? – Én már igen!

A félelem nem krisztusi erény. Bátorságra van szükség a bizonyságtételhez.

Az elmúlt héten bementünk a Hunnia moziba Pesten beszélgetni fiatalokkal. Nagyon nehéz volt belépni ebbe a dohányfüstös helyre.

 

Barátaimnak mondalak titeket! – ezért nincs okunk félni. Ő áll mögöttünk. A misszióparancs így szól: Nekem adatott … menjetek … és én veletek vagyok

 

Kitől féljetek?

 

Akinek van hatalma, hogy a gyehennára vessen – ki az? Talán az Ördög? Van neki ilyen hatalma?

Szerintem az Isten az, Akiről beszél. De hogyan mondhatja, hogy féljetek Tőle, ha azt mondja, hogy Ő a barátunk? Nem ellentétes ez?

Istenfélelem – ez ma nem kedvelt kifejezés. Isten szeret minket, ez igaz, de Ő akkor is szent.

Azok, akiknek tiszta az életük, nincs okunk félni Tőle, de akiknek tisztátalan azoknak igen

 

Meg vannak számlálva a hajunk szálai

 

A bátorításhoz hozzátartozik Isten gondviselése. Itt is csak a vallástétel összefüggésében látjuk ezt a buzdítást. Sokan anélkül szeretnék ezt idézgetni.

 

Mit jelent? Hogy semmi bajunk nem fog esni soha? Hogy nem kerülünk hátrányos helyzetbe hitünk miatt, hogy nem fognak elutasítani, hogy nem fognak bántalmazni? NEM.

Megölhetik a testet, de a lelked nem. Isten kezében vagy. Még akkor is, ha üldöznek.

 

Boenhoffer mondta, aki evangélikus lelkész, teológus volt Auswitzban, hogy minden golyó, amit felém lőnek először Isten előtt megy el. Ő mártírhalált halt és vállalta.

 

Hogy mennyire így van ez. Itt beszél arról, hogy hatóságok, felsőbbségek elé hurcolnak titeket.

Ez meg is történt. S ma is megtörténik a világ számos pontján.

Itt most nem jár ilyen következménnyel a tudatosan vállalt hit. De nem látom, hogy ez a bizonyságtétel fellendülését jelentené.

Talán épp fordítva.

 

Döntésre hívás

 

Az Ige döntés elé állít minket:

  • Aki megvall – azt az Emberfia is megvallja
  • Aki megtagad – én is megtagadom

Súlyos következmény. Hit és hitvallás elválaszthatatlan.

Ha azt gondolod, hogy megtértem az már elég, akkor rosszul gondoltad.

Róm 10,9-10

 

Szívvel hiszünk – megigazulás

Szájjal teszünk bizonyságot – üdvösség

 

Szeretném, ha mindannyian tudnánk hozni egy döntést a szívünkben. De ne tégy semmi ígéretet, ha nem vagy kész megcselekedni! Mert akkor te is képmutató vagy.

Pünkösd
 
Radikális életváltozás - Csel 9,19-30
 
Jákób tusakodása
 
A hívő ember szellemi környzete
 
Értő figyelem, a hatékony lelkigondozás módszere
 
Ézs 40 - Megújulás
 
Evangelizáció a mai világban
 
Bizonyságtétel az elutasítás ellenére
 
A hit győzelme 1Jn 5,1-5
 
Jöjjetek énhozzám - Mt 11,25-30
 
Tiszteld szüleidet- 2Móz 20,12
 
Rut 1, 19-22; 4,13-17
 
Senki sem szolgálhat két Úrnak
 
Zsolt 47 - Jahve Király
 
Jn 21 – Szeretsz te engem?
 
Ébredés Ninivében
 
1 Sám 3 - Sámuel elhívása
 
Hós 13 - Térj meg Izrael!
 
Jézus Bethániában - Jn 12
 
Lázár feltámasztása
 
Örálló felelőssége: Ez 3
 
Vallási pluralizmus - szakdolgozat
 
Bemeritesi predikació 2005. szeptember
 
Dávid népszámlálása
 
Hogyan vezet minket Isten?
 
Jézus a tengeren - Mt 14,22-33
 
Mt 18,15-20 Gyülekezeti fegyelem
 
Mt 18 - megbotránkozás
 
Zsid 5,11-14.
 
Ötven ok, amiért Krisztus szenvedett és meghalt
 
Jelenések könyve
 
Mózes sorozat
 
A céltudatos egyház
Szavazógép
Szerinted mi vár lelki értelemben Magyarországra?
    Ébredés lesz
    Stagnálás lesz
    Tovább sorvadnak a gyülekezetek
    Az emberek teljesen elfordulnak Istentől
    Más isteneket fognak követni az emberek
 
 
     
   
         
   
Oldaltérkép | Email | Kedvencek közé | Kezdőoldal powered by SiteSet